Uczniowie Szkoły Podstawowej


Uczniowie oddziału przedszkolnego

  Klasa Ia - 18 uczniów (Katarzyna Ciężadło)

  Klasa Ib - 20 uczniów (Monika Bieszczad)

  Klasa IIa - 17 uczniów  (Jolanta Orzechowska)

  Klasa IIb - 18 uczniów (Magdalena Mikosz) 

  Klasa IIIa - 26 uczniów (Marta Lada)

  Klasa IVa - 17 uczniów (Paulina Barnaś)

  Klasa IVb - 14 uczniów (Barbara Ozga)

  Klasa Va - 19 uczniów (Zofia Knych)

  Klasa Vb - 20 uczniów (Beata Sasak)

  Klasa VIa - 20 uczniów (Agnieszka Mądry-Ukowska)

  Klasa VIIa - 16 uczniów (Marek Wulkowicz)

  Klasa VIIb - 20 uczniów (Mirosława Kubicka)

  Klasa VIIIa - 20 uczniów (Dorota Charchut)

  Klasa VIIIb - 18 uczniów (Anna Para)

  Klasa VIIIc - 15 uczniów (Marta Wilk)
 

  0a - 20 uczniów (Grażyna Rogowska-Majka,
                              Marta Czaja)

  0b - 20 uczniów (Jolanta Róg)

 

 

 

RAZEM - 318 uczniów

 

ZŁOTA KSIĘGA

ABSOLWENCI GIMNAZJUM W CZARNEJ
GIMNAZJUM W CZARNEJ W LICZBACH

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg