W Publicznej Szkole Podstawowej
w Czarnej
odbywają się następujące
zajęcia pozalekcyjne:

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych (zgodnie z art. 42 KN) w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Barnaś Paulina

 

(Do)wolność czytanie! – Dyskusyjny Klub Książki

zgodnie z harmonogramem pracy Klubu

2.

Bieszczad Monika

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

wg potrzeb

3.

Charchut Dorota

 

Zajęcia przygotowujące uczniów klas IV do egzaminu na kartę rowerową

poniedziałek

1420-1505

4.

Ciężadło Katarzyna

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

wg potrzeb

 

Cygan Marta

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne i muzyczne

wg potrzeb

 

5.

Hebda Marzena

 

Zajęcia z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klasy IV a

wg potrzeb

6.

Janus Zbigniew

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki

wg potrzeb

7.

Kubicka Mirosława

 

Zajęcia rozwijające umiejętności z języka angielskiego

wg potrzeb

8.

Kramarczyk=- Ćwiok Ewelina

 

Zajęcia z członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu

zgodnie  harmonogramu pracy Klubu

9.

Knych Zofia

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania z historii – przygotowanie chętnych do konkursów

wg potrzeb

10.

Lada Marta

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

wg potrzeb

11.

Mądry-Ukowska Agnieszka

 

Realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Zajęcia rozwijające zainteresowania z biologii

wg potrzeb

12.

Mikosz Magdalena

 

Zajęcia opiekuńcze

codziennie 15 minut przed i po lekcjach

13.

Orzechowska Jolanta

 

Zajęcia opiekuńcze

codziennie 15 minut przed i po lekcjach

14.

Ostręga Jerzy

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania
z informatyki

wg potrzeb

15.

Ozga Barbara

 

Realizacja zadań wynikających z programu „SP! Serce i pomoc”.

zgodnie z harmonogramem

16.

Para Anna

 

Zajęcia rozwijające z geografii i historii – przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych

wg potrzeb

17.

Sasak Beata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 

wg potrzeb

18.

Wilk Marta

 

Pogotowie matematyczne-zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce matematyki

wg potrzeb

19.

Wulkowicz Marek

Zajęcia sportowe z piłki nożnej

poniedziałek

1600-1700

Wykaz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania  w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć ( proszę wpisać konkretną nazwę zajęć)

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Bieszczad Monika

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne u  uczniów klasy I b

1

wtorek

1150-1235

2.

Charchut Dorota

Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne

 

1 (VIIa)

0,5 (VIII)

piątek

czwartek

1420-1505

1420-1505

3.

Ciężadło Katarzyna

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne u  uczniów klasy I a

1

wtorek

1150-1235

4.

Hebda Marzena

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klasy IV a

1

wtorek

1235-1320

5.

Janus Zbigniew

Zajęcia rozwijające z fizyki i matematyki dla klasy VIII a

1

czwartek

1330-1415

6.

Kapust Krzysztof

Zajęcia rozwijające z muzyki

 

1(V b)

1(V a)

0,5 (IV a)

wtorek

środa

o drugi wtorek

1240-1325

800-845

800-845

7.

Kubicka Miroslawa

 

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
w kl. VII b

1

piątek

1420-1510

8.

Kutrzuba Michał

 

Zajęcia sportowe

1

piątek

1335-1415

9.

Lada Marta

Zajęcia rozwijające z zakresu edukacji matematycznej dla kl. III

2

wtorek

czwartek

1150-1235

1150-1235

10.

Mikosz Magdalena

Zajęcia rozwijające z zakresu edukacji matematycznej dla kl.II b

1

czwartek

1135-1220

11.

Orzechowska Jolanta

Zajęcia rozwijające z zakresu edukacji matematycznej dla kl.II a

1

wtorek

1135-1220

12.

Ostręga Jerzy

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla kl. VIII a

Koło rowerzystów dla grupy młodszych i starszych (kl. VI, VIII a)

0,5

2

co drugi wtorek

poniedziałek

wtorek

800-845

1410-1540

1410-1540

13.

Ozga Barbara

Wychowanie do życia w rodzinie w klasach V-VIII

wg planu lekcji

14.

Sasak Beata

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
w kl. VIII b

1

piątek

1330-1415

 

15.

Wilk Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
w kl. VIII c i w kl. IV b

2

poniedziałek

piątek

800-845

1150-1235

 

Wykaz zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Cygan Marta

Zajęcia logopedyczne

3

 

 

2.

Knych Zofia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów humanistycznych

1

wtorek, środa (co drugi tydzień na zmianę)

1330-1415

1420-1505

3.

Majka – Rogowska Grażyna

Terapia pedagogiczna

3

 

 

czwartek

 

1230-1315

13151400

14001445

4.

Mikosz Magdalena

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych

1

 

środa

1240-1325

5.

Orzechowska Jolanta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych

1

środa

1240-1325

6.

Ozga Barbara

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – matematyka

5

wg planu lekcji klasy VIII b

7.

Wilk Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów ścisłych

1

wtorek

800-845

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – matematyka

4

wg planu lekcji klasy VIII b

8.

Zielińska Katarzyna

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

(realizowane w ramach etatu pedagoga)

1

wg planu pracy pedagoga

Zajęcia rewalidacyjne

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwisko i imię ucznia

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Cygan Marta

M.M

 

2

środa

czwartek

1415-1515

1415-1515

Ż.J

 

2

wtorek

środa

piątek

730-800

715-745

1415-1515

 2

Lada Marta

B.M

2

poniedziałek

1035-1135

3.

Zielińska Katarzyna

K.K

 

2

wtorek

czwartek

1430-1530

1430-1530

M.W

 

2

wtorek

środa

1235-1335

1235-1335

R.G

 

2

wtorek

środa

13301430

1420-1520

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg