Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca:
Olga Jensz

Zastępca przewodniczącej:
Daria Malec

Sekretarz:
Bartosz Pękala

Skarbnik:
Kacper Bugaj

 

Sekcja dekoracyjna:
Katarzyna Pękala
Aleksandra Szwed
Noelia Dobrowolska
Aleksandra Para

Sekcja porządkowa:
Milena Lis
Kamila Drożdż
Kacper Bugaj
Szymon Pękala

Poczet Sztandarowy: Lena Nosal, Nikola Boroń, Bartłomiej Minda

Opiekun: mgr Mirosława Kubicka, mgr Marzena Hebda

 

Plan pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2021/22:

Lp

Rodzaj działania i forma pracy

Realizowane cele, efekty podjętych działań

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Sposób realizacji

1.

Kampania wyborcza.

- kształtowanie poczucia dumy z przynależności do społeczności szkolnej,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności

IX

opiekunowie SU

Zebranie przedwyborcze i powołanie komisji wyborczej,

przeprowadzenie wyborów,

ogłoszenie wyników,

wywieszenie w gablocie informacji o nowym samorządzie, zdjęcia.

2.

Organizacja pracy SU w nowym roku szkolnym. Opracowanie planu pracy.

- kształtowanie postawy społecznej,

- inspirowanie uczniów do działania
i pomysłowości

IX

opiekunowie SU

Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem programu prof. – wych. szkoły oraz pomysłów zaproponowanych przez społeczność uczniowską  i kandydatów do SU,

aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.

3.

Zagospodarowanie tablicy Samorządu Szkolnego.

- przekazanie informacji organizacyjnych całej społeczności szkolnej

IX

opiekunowie SU

sekcja dekoracyjna

Aktualizacja gabloty,

ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach, zadaniach

i projektach.

4.

„Proponuję, aby w tym roku samorząd  uczniowski…” „Giełda pomysłów”- inicjatywy kandydatów  dotyczące działalności SU.

- inspirowanie uczniów do działania

 i pomysłowości

IX

przewodniczący SU

Propozycje pracy SU w nowym rok,

spotkania Rady Samorządu z opiekunami.

5.

 „Sprzątanie świata” - udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej. Wyjazd do Jawornika – sprzątanie

lasu połączone z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek (jeśli będzie to możliwe).

- kształtowanie postawy ekologicznej,

- uczniowie rozumieją potrzebę utrzymania porządku w swoim otoczeniu

IX/X

opiekunowie SU

wych. klas VII

Akcja ekologiczna,

zdjęcia z akcji.

 

6.

Dzień Chłopaka – („Jestem mężczyzną i potrafię się elegancko ubrać”) - prezentacja kreatywnego i ciekawego stroju chłopaka.

- kształtuje własną kreatywność

IX

sekcja dekoracyjna

Życzenia dla chłopców w gablocie SU,

Zdjęcia.

7.

„Zbieraj baterie i telefony” – dołącz do całorocznej zbiórki baterii i zużytych telefonów komórkowych (program ogólnopolski).https://www.zbierajbaterie.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-x-edycje-zbieraj-baterie-i-telefony.

-rozumie potrzebę segregacji odpadów

 i troski o własne środowisko

cały rok

opiekunowie SU

wych. klas

Zbiórka baterii i zużytych telefonów komórkowych.

8.

Całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek

-rozumie potrzebę segregacji odpadów

 i troski o własne środowisko

cały rok

opiekunowie SU

wych. klas

Zbiórka plastikowych nakrętek.

9.

Włączenie się w ogólnopolskie akcje: „Góra Grosza”, WOŚP, Pola Nadziei, akcje Caritas w ramach wolontariatu.

- rozumie potrzebę niesienia pomocy innym

cały rok

SU, opiekunowie SU

Akcja.

10.

Szczęśliwy numerek.

-podejmowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej

cały rok

opiekunowie SU

wych. klas

Każdego dnia jeden wylosowany przez system uczeń jest niepytany.

11.

Akcja „Czysta szkoła”- kontrola obuwia.

- utrzymanie porządku na terenie szkoły

cały rok

sekcja porządkowa

Kontrola obuwia raz w miesiącu.

 

12.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej- gazetka okolicznościowa w gablocie, -życzenia dla nauczycieli i seniorów na akademię.

-okazuje szacunek osobom starszym,

- potrafi wyrazić swoją wdzięczność

X

opiekunowie SU

przedstawiciele SU

Gazetka okolicznościowa w gablocie, złożenie  życzeń Gronu Pedagogicznemu przez przedstawicieli  SU.

 

13.

III Szkolny Dzień Życzliwości – udział SU

-okazywanie  szacunku i życzliwości innym, sprawianie przyjemności innym

XI

przedstawiciele SU

W gablocie SU umieszczenie dekoracji/kartki z życzliwymi słowami i pozdrowieniami od SU.

14.

Złożenie wiązanek i zniczy na grobach żołnierzy i zmarłych nauczycieli.

- pamięta o miejscach pamięci narodowej i mogiłach zmarłych

XI

opiekunowie SU

wych.klas

Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy

15.

Zabawa andrzejkowa.

 

 

- integracja zespołów klasowych,

- zachowanie bezpieczeństwa podczas zabawy

XI

opiekunowie SU,

wych. klas

Dyskoteka.

16.

Wizyta Świętego Mikołaja i jego załogi w naszej szkole – spotkania z uczniami wszystkich klas.

„I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – przygotowanie symbolicznych upominków i obdarowywanie osób, które lubię i jestem im za coś wdzięczny.

- wczuwa się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia,

- zna i pielęgnuje tradycje świąteczne,

- kształtuje kreatywność

- potrafi dzielić się z innymi i myśleć o innych osobach

XII

opiekunowie SU

 

zdjęcia z akcji

 

17.

Zbiórka zabawek i słodyczy- współpraca ze szkolnym klubem wolontariatu.

 

-podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących

 

XII

SU

Zbiórka zabawek i słodyczy

18.

Dzień Bez Przekleństw

- kulturalnie zachowuje się względem innych;

- pielęgnuje kulturę słowa

17

XII

SU

wych.klas

STOP wulgaryzmom – przygotowanie przez uczniów w każdej klasie plakatu z hasłami, jak zapobiegać wulgaryzmom i dlaczego nie powinno się ich stosować; zamieszczenie tego typu haseł w gablocie SU.

19.

Mój (NIE)Przyjaciel Covid – jak wyobrażasz

sobie postać koronawirusa? (praca

przestrzenna wykonana z surowców wtórnych)

 

I

 

Zorganizowanie wystawy prac w szkole.

20.

Zabawa karnawałowa.

- integracja społeczności szkolnej,

- potrafi się bawić bezpiecznie

7-11 II

opiekunowie SU

wych. klas

Zabawa karnawałowa

21.

Nasze talenty- kontynuacja.

 

- prezentuje swoje talenty na forum szkoły

cały rok

sekcja dekoracyjna

opiekunowie SU

Imienna ekspozycja  na parawanach talentów uczniowskich

 

22.

Walentynki w naszej szkole – poczta Walentynkowa- czerwono – różowy dzień (kupon na dodatkowe  niepytanie  na dowolnym przedmiocie).

-  inspirowanie uczniów do działania i pomysłowości,

- zabawa, dobry humor

II

przewodniczący , zastępca SU

Poczta Walentynkowa, kupon,

doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”.

23.

Dzień Kobiet – dniem sukienki/spódnicy. Kreatywny strój dziewczęcy.

- potrafi okazać szacunek dla kobiet

III

sekcja dekoracyjna

Aktualizacja gabloty - gazetka , życzenia dla nauczycielek i małych kobiet.

24.

Ale wkoło jest wesoło – Eko strój – włączenie się w szkolną akcję.

 

III

sekcja dekoracyjna

Aktualizacja gabloty.

25.

Tłusty czwartek – pączkowa tradycja.

- pielęgnuje tradycje polskie

24 II

opiekunowie SU

Poczęstunek.

26.

Święta wielkanocne – wystrój gabloty.

- zna i pielęgnuje polskie tradycje

IV

sekcja dekoracyjna

Gazetka.

27.

Szkolna akcja Liczenie Kroków

- zachęcanie do pozyskiwania zdrowej energii z aktywności fizycznej

cały rok

SU, wych.klas

Zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego akcję.

28.

Zginęli w Katyniu – apel w 81. rocznicę zbrodni katyńskiej.

- pamięta o ważnych wydarzeniach i rocznicach,

-  okazuje szacunek zmarłym

IV

Anna Para, SU

Gazetka –gablota, apel.

 

28.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

- lubi czytać książki,

- dzieli się swoimi wrażeniami

23 IV

SU,

wych.klas,

bibliotekarz

Plakat zachęcający do przeczytania ulubionej książki.

29.

 

 

Dzień Matki.

- pamięta o swojej mamie, potrafi okazać jej wdzięczność

V

sekcja dekoracyjna,

n-l plastyki,

Życzenia w gablocie,

gazetka okolicznościowa.

30.

Dzień Dziecka- „Ruch to zdrowe – cudze chwalicie, swego nie

znacie” – zorganizowanie wycieczki rowerowej lub pieszej połączonej ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w najbliższej okolicy.

-pracuje nad sobą, dba o swój rozwój fizyczny, integruje się z klasą, dba o jej dobry wizerunek

VI

J.Ostręga, M. Pękala, M.

Kubicka, M. Kutrzuba, wych. klas IV – VIII , opiekunowie SU

Zdjęcia.

31.

Podsumowanie całorocznej pracy SU, nagradzanie poszczególnych uczniów, przygotowanie sprawozdania.

- kształtowanie poczucia dobrze spełnionego obowiązku,

- wyciągnięcie wniosków na przyszłość

VI

opiekunowie SU

 

Sprawozdanie.

 

33.

Realizacja innych zadań nie ujętych w planie pracy.

- umiejętność organizowania życia szkolnego

cały rok

opiekunowie SU

Konkursy i inne.

33.

Udział SU w zakończeniu roku szkolnego.

 

VI

przedstawiciele SU

Podziękowanie dla Dyrekcji szkoły i Nauczycieli.

 

Zadania SU w ciągu całego roku szkolnego:

  • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego.
  • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
  • Prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.
  • Dokumentowanie działalności SU.
  • Umieszczanie fotorelacji z przeprowadzonych akcji na stronie internetowej szkoły i gablocie.
  • Udział w akcjach charytatywnych.
  • Współudział w uroczystościach szkolnych.
  • Prowadzenie akcji "Szczęśliwy Numerek".
  • Organizowanie szkolnych dyskotek.
  • Realizacja innych zadań nie ujętych w planie pracy.
8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg