PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Krótkie zestawienie okresów nauki stacjonarnej i zdalnej w r. szk. 2021/22:

20.12.2021 – 09.01.2022 r. - decyzją Rządu RP nauczanie zdalne dla uczniów w całej Polsce;

27.01.2022 r. – 27.02.2022 r. - decyzją Rządu RP nauczanie zdalne dla uczniów kl. 5-8 w całej Polsce (przy czym w dniach 14-27.02.2022 r. – ferie zimowe w woj. podkarpackim);

Uczniowie większości klas przynajmniej raz przebywali na „kwarantannach klasowych”. Wyjątkiem są uczniowie klas 2b i 3, którzy pracowali wyłącznie stacjonarnie.

Krótka statystyka kl. I –III

 • Liczba uczniów w klasach I – III ogółem: 101;
 • Najwyższą frekwencję uzyskała klasa II b – ok. 88,30 %;
 • Frekwencja kl. I – III ok. 85,94 %;
 • Za 100% frekwencję (w nauczaniu stacjonarnym) wyróżniono 1 ucznia.

Krótka statystyka kl. IV–VIII

 • Liczba uczniów w klasach IV - VIII ogółem: 179;
 • Najwyższą frekwencję uzyskała klasa IV b – 93,29%;
 • Frekwencja kl. IV-VIII – ok. 88,33 %
 • Klasa z najwyższą średnią ocen to klasa VIa ze średnią ocen 4,55;
 • Średnia ocen szkoły (kl. IV-VIII) to 4,25;
 • Wyróżnionych za naukę (ze średnią ocen od 4,75 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym) w kl. IV-VIII zostało 60 uczniów, co stanowi ok. 33,5 % (w tym średnią 5,0 lub więcej uzyskało 30 uczniów);
 • Najwyższą w szkole średnią ocen 5,36 uzyskała uczennica kl. VII a – Olga Jensz;
 • Zachowanie wzorowe uzyskało 79 uczniów kl. IV-VIII, co stanowi ok. 44%;
 • Za 100% frekwencję (w nauczaniu stacjonarnym) wyróżniono 10 uczniów.

Największe sukcesy

KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE:

Konkurs przedmiotowy z informatyki organizowany przez KO w Rzeszowie

Bartłomiej Ryznar – TYTUŁ LAUREATA
Rafał Tokarski – TYTUŁ FINALISTY
Piotr Urbanek – TYTUŁ FINALISTY

Opiekun: Jerzy Ostręga

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE:

XLIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – grupa starsza zdobyła I MIEJSCE W KRAJU. Skład mistrzowskiej drużyny:

Olga Jensz
Mateusz Kubicki
Adam Piekarz

Opiekun: Jerzy Ostręga

XLIII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – grupa młodsza zdobyła II MIEJSCE W KRAJU. Skład wicemistrzowskiej drużyny:

Anna Kizior
Aleksandra Czajka
Miłosz Stachowicz
Maciej Kubicki

Opiekun: Jerzy Ostręga

KONKURSY WOJEWÓDZKIE:

Wojewódzki konkurs z języka angielskiego dla klas III „Super Lion”

Jakub Hebda – wyróżnienie

Opiekun: Marzena Hebda

KONKURSY SPORTOWE:

*klik*

STYPENDIA WÓJTA GMINY CZARNA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA OTRZYMALI:

Olga Jensz – podwójne stypendium: za najwyższą średnią ocen w szkole oraz I miejsce w XLIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

Anna Kizior – podwójne stypendium: za wysoką średnią ocen oraz II miejsce w XLIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

Mateusz Kubicki, Adam Piekarz – za zajęcie I miejsca w XLIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

Aleksandra Czajka, Maciej Kubicki, Miłosz Stachowicz – za zajęcie II miejsca w XLIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

Bartłomiej Ryznar – za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego z informatyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;

Piotr Urbanek, Rafał Tokarski – za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego z informatyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie;

Aleksandra Wantuch, Julia Brożyna – za uzyskanie wysokiej średniej ocen;

Mateusz Kolak – za liczne sukcesy pozaszkolne w karate.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 Magdalena Łączak

     Pożegnanie klas ósmych

                „Człowiek jest istotą, której sposób istnienia jest kwestią otwartej wciąż decyzji, kim chce być i kim chce się stać”

Max Scheler

     W ubiegły piątek 24 czerwca 2022r. nasza szkoła pożegnała trzy ósme klasy. Wyjątkowe klasy, bo rzadko zdarzają się roczniki, z których powstają trzy oddziały. Jeszcze nie tak dawno, trzymając za rękę rodziców przekroczyli mury szkoły, a już nastał czas pożegnania koleżanek, kolegów, nauczycieli, wychowawców- wszystkich, z którymi ich los splatał się przez osiem lat. W tym pożegnaniu jest smutek, kryje się wzruszenie, ale i nadzieja, że dadzą sobie radę i zrealizują swoje marzenia. Skończyła się ich wspólna wędrówka, dzięki której zdobyli niezbędne doświadczenie i rozwinęli ważne umiejętności.

W ich życiu zaczyna się nowy etap- etap szkoły średniej. Życzymy im siły i wiary we własne możliwości, niech nie zniechęcają się trudnościami. Niech spotkają w nowym środowisku ciekawych, wartościowych ludzi. My zawsze będziemy o nich pamiętać- obiecujemy.

Anna Para

     Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     W piątek 24 czerwca 2022 roku  odbyła się uroczystość zakończenia  roku szkolnego i pożegnanie uczniów klas ósmych. Motto ostatniego dnia w naszej szkole  brzmiało: "Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego".

Akademia rozpoczęła się podniosłym odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Dyrektor Marta Markowicz odczytała przemówienie dziękując uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za zaangażowanie oraz pracę na rzecz szkoły. Wyróżnieni uczniowie odebrali świadectwa, nagrody książkowe i rzeczowe za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, 100% frekwencję, czytelnictwo, sukcesy w konkursach, osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich. Kolejna  część uroczystości została poświęcona tegorocznym absolwentom. Wszyscy opuszczający w tym dniu  mury szkoły zostali uroczyście wywoływani przez Panią Dyrektor po odbiór  świadectw i pamiątkowych dyplomów.  Przedstawiciele klas siódmych  w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnali starszych kolegów słodkimi upominkami.

Dla absolwentów nadeszła chwila rozstania się ze szkołą, nauczycielami i młodszymi kolegami, popłynęły  wzruszające przemówienia i inspirująca do głębszej refleksji muzyczna część artystyczna. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy uczniowie udali się do swoich klas, aby spotkać się po raz ostatni w mijającym  roku szkolnym ze swoimi wychowawcami.

Pożegnanie ósmoklasistów  zwieńczone zostało wysłaniem  w niebo kolorowych balonów na podwórku szkolnym. W ten sposób wszyscy uświadomili sobie, że „to już jest koniec…”.

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji!

                                                                                                              Marta Wilk

FOTORELACJA

     Wycieczka klas  VIIIb i VIIIc do Oświęcimia

     W dniu 20 czerwca 2022r. uczniowie z klas VIIIb i VIIIc odbyli wycieczkę  do Muzeum w Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Celem wycieczki było poznanie miejsca, które stało się symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych narodowościach. W trakcie zwiedzania młodzież  z uwagą słuchała przekazu muzealnego przewodnika dowiadując  się o warunkach życia więźniów,  kategoriach i oznaczeniach jakie stosowano w obozie, liczbie ofiar, sytuacji więzionych dzieci, przeprowadzanych eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, a także o ewakuacji i wyzwoleniu z obozu.

Dla wielu uczestników była to niewątpliwie niezapomniana żywa lekcja historii.          

                                                                        Marta Wilk, Anna Para

FOTORELACJA

     #DzieciUcząRodziców – Bezpieczne wakacje

     Zbliżają się wakacje, dlatego też w naszej szkole w ramach Lekcji 10 ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”, pedagog przeprowadziła wśród uczniów pogadankę na temat bezpiecznych wakacji. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wolnych dni. Pedagog ostrzegła przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać podczas wakacji. Dzieciom przypomniano, jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych, w górach i innych miejscach na świeżym powietrzu. Pedagog zwróciła także uwagę na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych, uważanie na to, czym nas ktoś częstuje. Przestrzegła przed zabawami z obcymi zwierzętami. 

Mamy nadzieję, że uczniowie skorzystają z dobrych rad i bezpiecznie będą wypoczywać w wakacje.

Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg