OBOWIĄZEK SZKOLNY – FREKWENCJA -  KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

     Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Pragniemy Wam przypomnieć, że pomimo zmiany metod i form nauczania (nauczanie zdalne) nie uległ zmianie wymóg realizacji obowiązku szkolnego. W związku z tym zwracamy się do Was z apelem, abyście pamiętali, że uczniowie oprócz wymogu „realizacji materiału” zamieszczanego w zakładce eNauczanie  (znajdującej się na stronie szkoły) są zobligowani również do systematycznego  uczestniczenia w lekcjach online (przy użyciu aplikacji Microsoft Teams). Wykaz lekcji online   uczniowie otrzymali od wychowawców klas kilka dni wcześniej.

Informujemy również, że w przypadku nieobecności podczas lekcji online, uczeń będzie miał wpisaną nieobecność w danym dniu przy  lekcji, z tego przedmiotu, w której nie uczestniczył. Rodzic (tak jak to było w naszej szkole od lat) ma 7 dni na usprawiedliwienie u wychowawcy nieobecności dziecka na lekcji (a w czerwcu na bieżąco). Wtedy zamiast „nieobecność” w e-dzienniku pojawi się wpis „u”, czyli nieobecność usprawiedliwiona.  Jeśli uczeń opuszcza lekcje bez przyczyny lub z błahego powodu, wówczas nieobecność taka nie będzie usprawiedliwiona. Dostosowując się do obecnej sytuacji, dopuszczamy formę przekazywania usprawiedliwień poprzez wiadomość od rodziców wysłaną z e-dziennika czy np. rozmowę telefoniczną. Uwzględniając jednak specyfikę zdalnego nauczania, problemy techniczne, sprzętowe, kłopoty z Internetem czy ogólnie mówiąc „z łącznością”, które mogą wystąpić – ustala się, że w takich przypadkach wychowawca zmieni uczniowi wpis w e-dzienniku z „nieobecność” na ”obecność”. (Uczeń oczywiście będzie zobowiązany do  nadrobienia  zaległości z lekcji korzystając z zakładki eNauczanie lub uprzejmości kolegów i koleżanek z klasy, którzy brali udział w lekcji online). W sytuacji, gdy to nauczyciel z powodów technicznych, nie połączy się z uczniami podczas planowanej lekcji online – uczniowie będą mieć wpisaną „obecność” i  będą zobowiązani do pracy  przy wykorzystaniu zakładki eNauczanie, która nadal w pełni funkcjonuje na stronie szkoły.

     Drodzy Rodzice!

Prosimy o monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci, terminowe usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach online oraz zgłaszanie wychowawcy (np. poprzez e-dziennik) wszelkich problemów związanych z kształceniem na odległość.

Życzymy zdrowia

Dyrekcja PSP w Czarnej

     Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

     Jak rozmawiać o koronawirusie z przedszkolakami?

Ich świat dotyczy tylko tego, co im bliskie: rodziców, rodzeństwa, zwierząt domowych, grupy przedszkolnej. Warto dziecku powiedzieć, że jego świat nie jest zagrożony. W tym wieku lepiej będzie, by nie oglądały wiadomości. Ogranicz liczbę okazji, przy których usłyszy o wirusie. Nie posiadają jeszcze zdolności do właściwej interpretacji takich informacji. Zalecam podążać za pytaniami dziecka i dostarczać im minimum wiedzy. Odpowiadaj tylko na to, o co dziecko pyta: „Dlaczego oni noszą maski?". „Boją się, że mogą zachorować". „A my?". „My nie". Zbędną informacją będzie możliwe zagrożenie zdrowotne. Lepiej będzie zwrócić dziecku uwagę, by przestrzegało zasad profilaktyki zdrowotnej, jak częste mycie rąk. Jeśli dziecko wykorzysta temat wirusa do zabaw, spokojnie należy się temu przyjrzeć. Dzieci w tym wieku tak oswajają się z lękiem. Jeśli okażemy postawę bez lęku, one też będą spokojniejsze.

     Jak rozmawiać o koronawirusie z dziećmi w wieku szkolnym?

Wyzwaniem mogą okazać się dzieci w wieku szkolnym, które regularnie korzystają z Internetu. Jeśli rodzic nie przejmie steru, utoną w natłoku informacji. W dodatku często nieprawdziwych. Należy być ostrożnym i nie przesadzić w jedną lub drugą stronę. Najważniejsze informacje, jakie należy przekazać: Co zrobić, żeby uniknąć zakażenia koronawirusem? Czy maseczki chronią przed koronawirusem? Jak koronawirus przebiega u dzieci? Co to jest kwarantanna domowa? W tym wieku warto przewidywać i być o jeden krok przed dzieckiem. Trzeba uważać jednak by nie był to skok.

     Jak rozmawiać o koronawirusie z nastolatkiem?

Świat nastolatka jest coraz większy, ale też chaotyczny. Zadbaj o wskazanie kontekstu i odpowiednie uporządkowanie informacji. Możesz porównać koronawirusa do grypy. Opowiedz jak przebiegały inne podobne epidemie – np. SARS. Porozmawiajcie o tym, jak działają media, a także o istnieniu teorii spiskowych. Nie bagatelizuj lęków. Nie mów: „Nie bój się", „Nie histeryzuj". Wskaż pozytywnym komunikatem, że nie musi się bać: „Wdrożono już schemat postępowania epidemiologicznego", „Możemy śledzić informacje na bieżąco". Wspólnie oglądajcie wiadomości i rozmawiajcie o nich. Bądź czujny. Jeśli masz wrażenie, że temat cię przerasta, a dziecko jest w coraz gorszej kondycji psychicznej, poradź się psychologa.

Katarzyna Zielińska

     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

     Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski poinformował także, o zmianie terminu egzaminu ósmoklasistów na czerwiec. Szczegółowa data egzaminów zostanie ogłoszona z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Ponadto informujemy, że od dnia 15 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy w naszej szkole realizację części lekcji w kl. 4-8 w formie online. Uczniowie otrzymali od wychowawców instrukcje, wykaz przedmiotów i godzin lekcyjnych, które będą w danym dniu realizowane online przy wkorzystaniu aplikacji Microsoft Teams (aplikacja dobrze sprawdza się nie tylko na komputerach, laptopach, tabletach, ale także na smartfonach). Informujemy jednocześnie, że zmienia się tylko forma, a nie ilość lekcji w danym dniu. W dalszym ciągu realizujemy lekcje wg planu lekcji z e-dziennika. Materiały będą nadal zamieszczane w zakładce eNauczanie na stronie szkoły.

Dziękujemy uczniom i rodzicom za współpracę oraz wszelką pomoc w procesie zdalnej edukacji.

W razie jakichkolwiek problemów/niejasności związanych z kształceniem na odległość - proszę kontaktować się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt np. poprzez e-dziennik czy adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami).

Dyrekcja PSP w Czarnej

     Jak zadbać o dobre samopoczucie?

     Szkoła przeniesiona do domu, zajęcia online, zadania i prace do wykonania przesyłane drogą elektroniczną, kontakt za pośrednictwem technologii to obecnie rzeczywistość każdego ucznia. A nowy tryb nauki jest niełatwy i bardzo wymagający. Nasze życie straciło swój dotychczasowy rytm, większość czasu spędzamy w domach, to tutaj uczymy się, pracujemy, spędzamy wolny czas. Sytuacja, z którą mierzymy się od wielu już dni może powodować w nas różne potrzeby i różne emocje.

Warto więc zastanowić się nad tym: Jak mogę zadbać o swój dobrostan psychiczny w tym trudnym okresie? Czego potrzebuję, by radzić sobie ze stresem? Jakie nowe nawyki mogę wprowadzić? W jaki sposób mogę zadbać o siebie i najbliższych?

Kilka wskazówek na odprężenie i zadbanie o siebie i bliskich w domu, by radzić sobie bardziej efektywnie:

https://docs.google.com/presentation/d/12cMlSsY5wMxgnAK8Nzd3Hy4VamAYgyTpqi_1-y1x66Y/edit?usp=sharing

Katarzyna Zielińska

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg