Tablety dla uczniów

 

 

     Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości 70 000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów.

W związku z występującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, wprowadzono w placówkach oświatowych nauczanie zdalne.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Cyfryzacji, Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Czarna złożyła wniosek o przyznanie grantu 2.04.2020 r. i znalazła się w wykazie Grantobiorców wyłonionych do przyznania  dofinansowania.

17 kwietnia 2020 r. sprzęt multimedialny (65 tabletów) trafił już do uczniów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący  realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

     3 Maja - Święto Konstytucji

     3 dzień maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Co roku świętujemy wtedy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, które miało miejsce w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga po amerykańskiej. Święto narodowe uchwalono w 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono jednak w 1990 roku. Obecnie, to dla Polaków dzień wolny od pracy, w którym mogą brać udział w różnych uroczystościach i paradach. Uczniowie zwykle biorą udział w akademiach poświęconych tej ważnej rocznicy. W tym roku, zmuszeni byliśmy do świętowania w domowym zaciszu. Uroczystość nie pozostała jednak bez echa. Nauczyciele w ramach godzin z wychowawcą przesłali uczniom prezentacje multimedialne, w których przedstawione zostały najważniejsze fakty historyczne związane z tą szczególną dla nas datą.

Zachęcamy do zapoznania się prezentacją filmową: Święto Konstytucji.

https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g

Agnieszka Mądry-Ukowska

    Nauczanie zdalne do 24 maja

    Egzaminy w czerwcu

     Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu dalszych działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Do 24 maja 2020 r. przedłużona została więc  przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Nauka w dalszym ciągu będzie odbywać się na odległość. Egzaminy ósmoklasisty mają zostać przeprowadzone w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. z zachowaniem odpowiednich środków.

W najbliższych dniach rząd zapowiada ogłoszenie decyzji w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych dla młodszych dzieci, czekamy więc na kolejne wytyczne.

Przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów/niejasności związanych z kształceniem na odległość - należy kontaktować się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt np. poprzez e-dziennik czy adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami).

Życzymy dużo zdrowia 

Dyrekcja PSP w Czarnej

     Masz tę moc! Książka o koronawirusie dla dzieci

                                                               

 „Masz tę moc” to zupełnie darmowa książka dla dzieci w formacie pdf, e-book opublikowało Wydawnictwo Olesiejuk. Książka powstała przy współpracy lekarzy i psychologów. We wstępie czytamy: „Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć, co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać”.

Książka napisana jest w sposób przystępny, odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Krótkie, proste zdania uzupełniają duże, kolorowe ilustracje.

Link do książki:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf 

 

Katarzyna Zielińska

     Gdy potrzebujesz wsparcia…

     Czas izolacji spowodowany stanem wyjątkowym jaki panuje w naszym kraju, to również czas nadzwyczajny dla naszej psychiki. Brak stałego rytmu dnia, wykluczenie kontaktów z ludźmi ze szkoły czy pracy, brak kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi, brak motywacji by dbać o swój wygląd zewnętrzny, gdyż i tak cały dzień spędzamy zamknięci w zaciszu domowym sprawia, że nasza kondycja psychiczna staje się równie rozciągnięta jak koszulka czy dresy, w których chodzimy po domu cały dzień.

Bez względu na to czy jesteś uczniem, nauczycielem czy rodzicem wahania nastroju oraz zagrożenia związane z wymuszoną izolacją dotyczą każdego z nas. Czytasz i oglądasz posty o tym, jak można szczęśliwie wykorzystać czas z rodziną w domu, którego na co dzień, w normalnym rytmie przecież najbardziej Ci brakuje i choć teoretycznie zgadzasz się z przekazem i wiesz jaką wartość ma czas spędzany w gronie rodzinnym to w praktyce widzisz, że po miesiącu zamknięcia w domu Twoje relacje rodzinne wcale nie stają się silniejsze, lecz wręcz przeciwnie ich poprawność zaczyna wisieć na włosku.

To nic dziwnego – każdemu z domowników – bez względu na to czy duży czy mały brakuje równowagi pomiędzy czasem odpoczynku, zabawy, pracy, brak równowagi pomiędzy pełnieniem roli dziecka, a ucznia, rodzica, nauczyciela, pracownika, pedagoga. Dom, który do dziś był bezpiecznym miejscem, stał się miejscem pracy i nauki – dla większości rodziców i uczniów jest to naprawdę ekstremalna sytuacja.

W całej Polsce w odniesieniu do obecnej sytuacji działają telefoniczne centra wsparcia oraz telefony zaufania i infolinie dla osób, których nastrój pogorszył się w czasie okresu utrzymywania dystansu społecznego,  dla osób, które potrzebują porady, wsparcia, w tym działające specjalnie z myślą o uczniach, rodzicach, nauczycielach i wychowawcach.

Numery kontaktowe są dostępne m.in. na stronach internetowych kampanii społecznych: 

Forum Przeciw Depresji

https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne

Katarzyna Zielińska

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg