Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną…

Do 29 listopada br. przedłużenie zawieszenia zajęć stacjonarnych.

 

Decyzją Rządu RP, od poniedziałku 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych – uczniowie przechodzą na naukę zdalną. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4-8 – uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym.

Do 29 listopada 2020 r. - nauka kl. 1- 8 wyłącznie w trybie zdalnym

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały na razie bez zmian. Oznacza to, że dzieci z oddziałów przedszkolnych 0a, 0b PSP w Czarnej uczestniczą w zajęciach stacjonarnych - uczą się w szkole.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły w tych dniach przekażą Państwu wychowawcy klas.

Uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 szkoła zapewni możliwość opieki świetlicowej w godzinach pracy świetlicy szkolnej oraz uczestnictwa ucznia na terenie szkoły w lekcjach on-line.

W razie jakichkolwiek pytań i problemów związanych np. z realizacją kształcenia na odległość prosimy o kontaktowanie się przez e-dziennik z wychowawcą klasy.

Pozdrawiamy

Dyrekcja PSP w Czarnej

     11 Listopada – Pamiętajmy!!!

     Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937r., zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945r., przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy.

     Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

    Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne świętowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywanych konspiracyjnie obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w ramach małego sabotażu, byli narażeni na dotkliwe represje. Jednak mimo to pamięć o Święcie Niepodległości starano się podtrzymywać. W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach, płytach chodnikowych pojawiały się afisze, ulotki i napisy „Polska żyje”, „Polska zwycięży”, „Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła”, „11.XI.1918” itp., a od 1942 roku także znak Polski Walczącej. Częstokroć pomniki przystrajano biało-czerwonymi kwiatami i proporczykami, a w miejscach o trwałej symbolice narodowej mocowano flagę narodową. Również w prasie konspiracyjnej, głównie w „Biuletynie Informacyjnym” podziemnej Armii Krajowej, zamieszczano artykuły przypominające o Święcie Niepodległości.

    W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada organizowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe. Organizatorzy i uczestnicy tych uroczystości często byli represjonowani przez ówczesne władze państwowe. Wyjątek stanowiły lata 1980–1981, kiedy za sprawą działalności związku zawodowego „Solidarność” przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce w świadomości społecznej.

    Współcześnie obchody Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości organizowany od 1989 w Warszawie,  Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego, wykłady i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne czy parady ulicami miast, np. Marsz Niepodległości w Warszawie, Marsz Patriotów i Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu, Parada Niepodległości w Gdańsku i wiele innych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją filmową: 11 Listopada – Pamiętajmy!

https://www.youtube.com/watch?v=_lJdgOBgmdA

Anna Para, Mirosława Kubicka

Do 8 listopada 2020 r.
zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8

      Od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada 2020 r. w całym kraju została wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas 4 - 8 szkół podstawowych. (W naszej szkole w dniach 26  - 30.10.2020 r. na podstawie opinii sanepidu  i za zgodą organu prowadzącego, wszyscy uczniowie klas 0-8 biorą udział w nauczaniu zdalnym (o czym informowaliśmy Państwa w poprzednim komunikacie).

Od poniedziałku 2 listopada 2020 r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej, do nauczania stacjonarnego wracają uczniowie klas 0-3. Nauka w szkole najmłodszych dzieci będzie odbywała się w dodatkowo zaostrzonym rygorze sanitarnym. W tym czasie zmianie ulegnie między innymi przydział sal czy dostęp do szatni. Więcej informacji przekażą wychowawcy klas przez e-dziennik.

Apelujemy o nieposyłanie do szkoły dzieci, które mają jakiekolwiek oznaki chorobowe (kaszel, katar, ból gardła, podwyższona temperatura itp.). Bądźmy odpowiedzialni!

 Pozdrawiamy
Dyrekcja PSP w Czarnej

     Komunikat

     Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego, dyrektor PSP w Czarnej podjął decyzję o przejściu szkoły w przyszłym tygodniu na nauczanie zdalne. Kształcenie na odległość - lekcje on-line dla uczniów klas 0-8 prowadzone będą w dniach 26 – 30.10.2020 r. wg obowiązującego planu lekcji, przy uwzględnieniu ewentualnych zastępstw / nieobecności nauczycieli.

O kolejnych decyzjach dotyczących funkcjonowania naszej szkoły będziemy Państwa na bieżąco informować.

Szczegóły dotyczące organizacji nauczania zdalnego przekażą (poprzez e-dziennik) wychowawcy klas.

 

Pozdrawiamy
Dyrekcja PSP w Czarnej


 

Uwaga!

W związku z „dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w szkole” dyrekcja PSP w Czarnej informuje, że zajęcia lekcyjne z czwartku i piątku 22, 23 października 2020 r. również zostają odwołane. Z powodu dużej ilości zakażeń koronawirusem wśród społeczności szkolnej, jest to konieczny czas oczekiwania na decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i inne czynności związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID 19.

Informujemy, że 22 i 23.10.2020 r.  to dni wolne od zajęć dydaktycznych z puli dyrektora, zamiast wcześniej zaplanowanych terminów: 4 czerwca 2021 r. (piątek) oraz  23 czerwca 2021 r. (środa).

W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej i lokalnej prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w nowym reżimie sanitarnym. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość - czekamy na wytyczne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wkrótce dalsze komunikaty na stronie szkoły.

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg