Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego

     Dnia 2 grudnia 2019 w Pilźnie  odbył się Powiatowy Konkurs z Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawowych „Einfach fit in Deutsch” w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Petrycego. Przedstawicielami Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej byli uczniowie: Anna Para i Jan Para z klasy VII. Uczniowie przystąpili do testu na poziomie A2, który składał się z 4 części: a) słuchanie, b) czytanie, c) pisanie, d) część leksykalno - gramatyczna.

Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcanie uczniów do nauki języka, podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie mówienia i pisania w języku niemieckim.

W konkursie brało udział 14 szkół z naszego powiatu. Z każdej szkoły mogły wziąć udział tylko 2 osoby po przeprowadzonym etapie szkolnym, który odbył się w listopadzie. Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, znajomością języka niemieckiego, a przede wszystkim godnie reprezentowali naszą szkołę. W efekcie Jan Para zajął I miejsce, natomiast Anna Para zajęła  III miejsce. Główną nagrodą, którą otrzymał Jan Pan, jest przystąpienie w lutym 2020 r. do Egzaminu Fit in Deutsch Goethe – Zertifikat A2. Certyfikat Goethe – Institut potwierdza podstawową znajomość języka na poziomie A2.

Uczniom gratulujemy wspaniałej znajomości języka niemieckiego i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Małgorzata Pękala

FOTORELACJA

     Cyberprzemoc – profilaktyka

     Na zaproszenie pedagoga Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej policjanci wzięli udział w spotkaniach z uczniami, których tematem była cyberprzemoc stosowana wobec rówieśników oraz jej skutki i konsekwencje. W czasie prelekcji poruszono zagadnienia z zakresu zagrożeń płynących z sieci. Policjanci podkreślali, że szybki rozwój technik teleinformatycznych przynosi ludziom mnóstwo korzyści m.in. łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Niestety niesie też za sobą negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, które coraz częściej dotykają młodych ludzi.

W celu zapobiegania takim zjawiskom policjanci z Posterunku Policji w Czarnej przeprowadzili  profilaktykę w klasach IV – VIII. Mundurowi, w czasie spotkań, szeroko omówili zjawisko cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Dla zobrazowania zagrożeń internetowych wykorzystali spoty filmowe, pokazujące jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z internetu oraz jakie skutki może nieść pozornie niewinny żart związany z nagrywaniem rówieśników telefonem.

Funkcjonariusze w rozmowie z uczniami wyjaśnili, jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy. Nie zabrakło także rad jak reagować na agresję słowną w sieci oraz jak chronić się przed tego typu zjawiskami. Policjanci apelowali do uczniów, aby nie nawiązywali podejrzanych znajomości przez sieć oraz nie udzielali zbyt wielu informacji o sobie i swojej rodzinie, gdyż nigdy nie ma pewności co do prawdziwych intencji internetowego rozmówcy.

Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

     Mini piłka ręczna

     W miniony poniedziałek chłopcy z klas VI i V rywalizowali w zawodach gminnych w mini piłce ręcznej. Po dwóch dość łatwych zwycięstwach z SP Róża 4:0 i SP Chotowa 6:0 przyszło nam zmierzyć się z bardzo dobrze grającą drużyną z Grabin. Ten bardzo emocjonujący i dramatyczny mecz zakończył się naszym zwycięstwem 2:1. Na koniec, grając na luzie, wysoko pokonaliśmy drużynę z Głowaczowej 15:0 i zostaliśmy zwycięzcami zawodów gminnych. We wtorek 3 grudnia w Dębicy będziemy reprezentować gminę Czarna w zawodach powiatowych.

Skład reprezentacji: Dawid Gawiec, Mateusz Kolak, Miłosz Szkodziński, Bartłomiej Minda, Rafał Tokarski, Jakub Labak (najlepszy zawodnik drużyny), Franio Toczyński, Nikodem Stawarz, Gabriel  Serafin, Wiktor Zagórski, Kacper Bugaj, Szymon Pękala.

Opiekun drużyny: Marek Wulkowicz

FOTORELACJA

     Mediacja ma moc

     Mediacje rówieśnicze, to coraz bardziej popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia. Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań. Zorganizowanie na terenie szkoły grupy osób zajmujących się mediacjami rówieśniczymi, pod opieką nauczyciela – mediatora, skutkuje zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów, a w efekcie obniżeniem przemocy w szkole.

W dniach 18 i 20 listopada b.r. przeprowadzono w naszej Szkole warsztaty z zakresu mediacji, podczas których uczniom przedstawiono podstawowe informacje na temat mediacji szkolnych/rówieśniczych oraz istoty osoby, jaką jest mediator szkolny/rówieśniczy. W ramach Szkolnego Klubu Mediatora, wybrani uczniowie brali udział w podstawowym szkoleniu interpersonalnym prowadzonym przez p. Halinę Mianowską – mediatora Podkarpackiego Centrum Mediacji w Rzeszowie.

Szkolenie interpersonalne składało się dwóch modułów po 6 godzin, w trakcie których uczniowie zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: konfliktu, komunikacji interpersonalnej, zarządzania decyzjami w konflikcie, zarządzania emocjami w procesie pojawiania się i wychodzenia z sytuacji konfliktowych. Celem szkolenia interpersonalnego, obok zaznajomienia z zagadnieniami komunikacji i podstaw mediacji było dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczej. Szkolenie stanowiło punkt wyjścia do otrzymania certyfikatu mediatora rówieśniczego.

U mediatorów rówieśniczych tj. (kl. 5a) Faustyny Baran, Nikoli Boroń, Olgi Jensz, Emilii Kulas, Leny Nosal, (kl.6a) Maksymiliana Knycha, Bartłomieja Mindy, Aleksandry Szwed, Gabrieli Waśko, (kl. 6c) Roksany Ćwiok, Mai Mysony, (kl.7) Krystiana Kubickiego, Julii Kuty, Anny Pary przede wszystkim dało się zauważyć ogromną radość, zaangażowanie i fascynację mediacjami.

W ramach działań dla rodziców wynikających z realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego na rok szkolny 2019/20 podczas zebrania ogólnego 18.11.2019r. na hali sportowej odbyło się szkolenie dla rodziców. Spotkanie to, miało na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w szkole na linii rodzic – nauczyciel, rodzic – rodzic, uczeń – rodzic. Pani mediator podkreśliła, że mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu satysfakcjonującym w równym stopniu obie strony. To kompromis, który strony wypracowują wspólnie, przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora. Mediacja może być pomocna właściwie we wszystkich konfliktach (sporach rodzinnych, pracowniczych, sprawach karnych i wielu innych), jeśli tylko ludzie chcą się porozumieć.

Koordynator/mediator szkolny Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

     Dzień Życzliwości i Pozdrowień

     21 listopada, po raz pierwszy, obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W tym dniu podkreślaliśmy, jak ważna dla każdego człowieka jest: potrzeba szacunku, serdeczności, uśmiechu, mówienie dobrych słów i niesienie bezinteresownej pomocy innym.

Przygotowaliśmy się do tego święta solidnie. W klasach rozmawialiśmy na temat życzliwości. Dużym powodzeniem cieszyła się życzliwa fotobudka. Na korytarzach zawisły plakaty i przysłowia na temat życzliwości i uśmiechu. W szkole było żółto i radośnie. Nauczyciele i uczniowie obdarowywani byli cukierkami i słodkimi sentencjami. „Miłe słowo” czy „Darmowe komplementy” znikały jak świeże bułeczki – a rozwieszone były w całej szkole. Na tablicy życzliwości, każdy kto miał ochotę, mógł wypisać jakieś życzliwe, uprzejme słowo i w ten sposób pozdrowić innych. Wszyscy chętnie to robili, bawiąc się wspólnie i ucząc, że życzliwość nie jest jedynym dniem w roku, kiedy powinniśmy być mili i uprzejmi. Jeżeli ktoś do tej pory nie był taki, to miał okazję zastanowić się nad sobą i zmienić swoje postępowanie. Chętnych nie brakowało, momentami tworzyła się nawet kolejka.

Bardzo dziękujemy uczniom za zaangażowanie się i pomoc w przygotowaniu Dnia Życzliwości.

Katarzyna Zielińska, Paulina Barnaś, Marta Cygan

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg