Nauczanie zdalne do 24 maja

    Egzaminy w czerwcu

     Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu dalszych działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Do 24 maja 2020 r. przedłużona została więc  przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Nauka w dalszym ciągu będzie odbywać się na odległość. Egzaminy ósmoklasisty mają zostać przeprowadzone w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. z zachowaniem odpowiednich środków.

W najbliższych dniach rząd zapowiada ogłoszenie decyzji w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych dla młodszych dzieci, czekamy więc na kolejne wytyczne.

Przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów/niejasności związanych z kształceniem na odległość - należy kontaktować się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt np. poprzez e-dziennik czy adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami).

Życzymy dużo zdrowia 

Dyrekcja PSP w Czarnej

     Masz tę moc! Książka o koronawirusie dla dzieci

                                                               

 „Masz tę moc” to zupełnie darmowa książka dla dzieci w formacie pdf, e-book opublikowało Wydawnictwo Olesiejuk. Książka powstała przy współpracy lekarzy i psychologów. We wstępie czytamy: „Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć, co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać”.

Książka napisana jest w sposób przystępny, odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Krótkie, proste zdania uzupełniają duże, kolorowe ilustracje.

Link do książki:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf 

 

Katarzyna Zielińska

     Gdy potrzebujesz wsparcia…

     Czas izolacji spowodowany stanem wyjątkowym jaki panuje w naszym kraju, to również czas nadzwyczajny dla naszej psychiki. Brak stałego rytmu dnia, wykluczenie kontaktów z ludźmi ze szkoły czy pracy, brak kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi, brak motywacji by dbać o swój wygląd zewnętrzny, gdyż i tak cały dzień spędzamy zamknięci w zaciszu domowym sprawia, że nasza kondycja psychiczna staje się równie rozciągnięta jak koszulka czy dresy, w których chodzimy po domu cały dzień.

Bez względu na to czy jesteś uczniem, nauczycielem czy rodzicem wahania nastroju oraz zagrożenia związane z wymuszoną izolacją dotyczą każdego z nas. Czytasz i oglądasz posty o tym, jak można szczęśliwie wykorzystać czas z rodziną w domu, którego na co dzień, w normalnym rytmie przecież najbardziej Ci brakuje i choć teoretycznie zgadzasz się z przekazem i wiesz jaką wartość ma czas spędzany w gronie rodzinnym to w praktyce widzisz, że po miesiącu zamknięcia w domu Twoje relacje rodzinne wcale nie stają się silniejsze, lecz wręcz przeciwnie ich poprawność zaczyna wisieć na włosku.

To nic dziwnego – każdemu z domowników – bez względu na to czy duży czy mały brakuje równowagi pomiędzy czasem odpoczynku, zabawy, pracy, brak równowagi pomiędzy pełnieniem roli dziecka, a ucznia, rodzica, nauczyciela, pracownika, pedagoga. Dom, który do dziś był bezpiecznym miejscem, stał się miejscem pracy i nauki – dla większości rodziców i uczniów jest to naprawdę ekstremalna sytuacja.

W całej Polsce w odniesieniu do obecnej sytuacji działają telefoniczne centra wsparcia oraz telefony zaufania i infolinie dla osób, których nastrój pogorszył się w czasie okresu utrzymywania dystansu społecznego,  dla osób, które potrzebują porady, wsparcia, w tym działające specjalnie z myślą o uczniach, rodzicach, nauczycielach i wychowawcach.

Numery kontaktowe są dostępne m.in. na stronach internetowych kampanii społecznych: 

Forum Przeciw Depresji

https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne

Katarzyna Zielińska

     OBOWIĄZEK SZKOLNY – FREKWENCJA -  KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

     Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Pragniemy Wam przypomnieć, że pomimo zmiany metod i form nauczania (nauczanie zdalne) nie uległ zmianie wymóg realizacji obowiązku szkolnego. W związku z tym zwracamy się do Was z apelem, abyście pamiętali, że uczniowie oprócz wymogu „realizacji materiału” zamieszczanego w zakładce eNauczanie  (znajdującej się na stronie szkoły) są zobligowani również do systematycznego  uczestniczenia w lekcjach online (przy użyciu aplikacji Microsoft Teams). Wykaz lekcji online   uczniowie otrzymali od wychowawców klas kilka dni wcześniej.

Informujemy również, że w przypadku nieobecności podczas lekcji online, uczeń będzie miał wpisaną nieobecność w danym dniu przy  lekcji, z tego przedmiotu, w której nie uczestniczył. Rodzic (tak jak to było w naszej szkole od lat) ma 7 dni na usprawiedliwienie u wychowawcy nieobecności dziecka na lekcji (a w czerwcu na bieżąco). Wtedy zamiast „nieobecność” w e-dzienniku pojawi się wpis „u”, czyli nieobecność usprawiedliwiona.  Jeśli uczeń opuszcza lekcje bez przyczyny lub z błahego powodu, wówczas nieobecność taka nie będzie usprawiedliwiona. Dostosowując się do obecnej sytuacji, dopuszczamy formę przekazywania usprawiedliwień poprzez wiadomość od rodziców wysłaną z e-dziennika czy np. rozmowę telefoniczną. Uwzględniając jednak specyfikę zdalnego nauczania, problemy techniczne, sprzętowe, kłopoty z Internetem czy ogólnie mówiąc „z łącznością”, które mogą wystąpić – ustala się, że w takich przypadkach wychowawca zmieni uczniowi wpis w e-dzienniku z „nieobecność” na ”obecność”. (Uczeń oczywiście będzie zobowiązany do  nadrobienia  zaległości z lekcji korzystając z zakładki eNauczanie lub uprzejmości kolegów i koleżanek z klasy, którzy brali udział w lekcji online). W sytuacji, gdy to nauczyciel z powodów technicznych, nie połączy się z uczniami podczas planowanej lekcji online – uczniowie będą mieć wpisaną „obecność” i  będą zobowiązani do pracy  przy wykorzystaniu zakładki eNauczanie, która nadal w pełni funkcjonuje na stronie szkoły.

     Drodzy Rodzice!

Prosimy o monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci, terminowe usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach online oraz zgłaszanie wychowawcy (np. poprzez e-dziennik) wszelkich problemów związanych z kształceniem na odległość.

Życzymy zdrowia

Dyrekcja PSP w Czarnej

     Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?

     Jak rozmawiać o koronawirusie z przedszkolakami?

Ich świat dotyczy tylko tego, co im bliskie: rodziców, rodzeństwa, zwierząt domowych, grupy przedszkolnej. Warto dziecku powiedzieć, że jego świat nie jest zagrożony. W tym wieku lepiej będzie, by nie oglądały wiadomości. Ogranicz liczbę okazji, przy których usłyszy o wirusie. Nie posiadają jeszcze zdolności do właściwej interpretacji takich informacji. Zalecam podążać za pytaniami dziecka i dostarczać im minimum wiedzy. Odpowiadaj tylko na to, o co dziecko pyta: „Dlaczego oni noszą maski?". „Boją się, że mogą zachorować". „A my?". „My nie". Zbędną informacją będzie możliwe zagrożenie zdrowotne. Lepiej będzie zwrócić dziecku uwagę, by przestrzegało zasad profilaktyki zdrowotnej, jak częste mycie rąk. Jeśli dziecko wykorzysta temat wirusa do zabaw, spokojnie należy się temu przyjrzeć. Dzieci w tym wieku tak oswajają się z lękiem. Jeśli okażemy postawę bez lęku, one też będą spokojniejsze.

     Jak rozmawiać o koronawirusie z dziećmi w wieku szkolnym?

Wyzwaniem mogą okazać się dzieci w wieku szkolnym, które regularnie korzystają z Internetu. Jeśli rodzic nie przejmie steru, utoną w natłoku informacji. W dodatku często nieprawdziwych. Należy być ostrożnym i nie przesadzić w jedną lub drugą stronę. Najważniejsze informacje, jakie należy przekazać: Co zrobić, żeby uniknąć zakażenia koronawirusem? Czy maseczki chronią przed koronawirusem? Jak koronawirus przebiega u dzieci? Co to jest kwarantanna domowa? W tym wieku warto przewidywać i być o jeden krok przed dzieckiem. Trzeba uważać jednak by nie był to skok.

     Jak rozmawiać o koronawirusie z nastolatkiem?

Świat nastolatka jest coraz większy, ale też chaotyczny. Zadbaj o wskazanie kontekstu i odpowiednie uporządkowanie informacji. Możesz porównać koronawirusa do grypy. Opowiedz jak przebiegały inne podobne epidemie – np. SARS. Porozmawiajcie o tym, jak działają media, a także o istnieniu teorii spiskowych. Nie bagatelizuj lęków. Nie mów: „Nie bój się", „Nie histeryzuj". Wskaż pozytywnym komunikatem, że nie musi się bać: „Wdrożono już schemat postępowania epidemiologicznego", „Możemy śledzić informacje na bieżąco". Wspólnie oglądajcie wiadomości i rozmawiajcie o nich. Bądź czujny. Jeśli masz wrażenie, że temat cię przerasta, a dziecko jest w coraz gorszej kondycji psychicznej, poradź się psychologa.

Katarzyna Zielińska

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg