Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     W dniu 25 czerwca o godzinie 900 w naszej szkole rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość przebiegała w reżimie sanitarnym – zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.

Spotkanie rozpoczęło się  od odśpiewania hymnu państwowego i wprowadzenia sztandaru szkoły.  Następnie  głos zabrała p. dyrektor Marta Markowicz, która przywitała wszystkich zebranych – uczniów, nauczycieli, rodziców  oraz gościa specjalnego – przedstawiciela KO w Rzeszowie p. wizytator Alicję Krzak – równocześnie prosząc ją o zabranie głosu.

Pani wizytator wręczyła specjalne statuetki oraz dyplomy  Ani Parze i Jaśkowi  Parze – uczniom klasy VIII, którzy po raz kolejny zostali laureatami konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego zorganizowanego przez KO w Rzeszowie. W tym roku ich sukces był jeszcze większy, ponieważ zajęli III miejsce w ww. konkursie. Słowa uznania zostały też skierowane do p. Małgorzaty  Pękali, która przygotowywała Anię i Jaśka do tego konkursu.

Następnie  p. dyrektor M. Markowicz krótko  podsumowała  pracę szkoły w mijającym roku szkolnym. Podkreśliła liczne sukcesy uczniów, dzięki którym ośmiorgu z nich zostały przyznane Stypendia Wójta Gminy Czarna, które p. dyrektor uroczyście im wręczyła. Następnie p. dyrektor podziękowała za pracę i zaangażowanie wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, rodzicom. Szczególne słowa podziękowań skierowała pod adresem p. Marty Czai, która po 40 latach pracy w szkole odchodzi na emeryturę oraz ks. Tomasza, który podjął decyzję o kontynuowaniu realizacji  powołania kapłańskiego na misjach w Boliwii.

Następnie zebrani usłyszeli podziękowania oraz życzenia od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. Tę część uroczystości zakończył występ przygotowany przez najmłodszych, czyli przedszkolaków, którzy wystąpili w krótkiej inscenizacji składającej się z wierszy, piosenek i tańca pod czujnym okiem swoich Pań, czyli p. Marty Cygan, p. Moniki Bieszczad i p. Katarzyny Ciężadło. Występ wszystkim bardzo się podobał i nagrodzony  został gromkimi brawami zgromadzonych.

Następnie p. dyrektor wręczyła  wyróżnionym za naukę uczniom klas IV - VII tzw. „świadectwa z paskiem”  i nagrody książkowe, gratulując im osiągniętych wyników. Uczniowie wyróżnieni z dumą i zadowoleniem pozowali do pamiątkowych zdjęć.  

Ostatnią częścią uroczystości było pożegnanie klasy VIII. Tradycyjne - pani dyrektor wręczyła wszystkim ósmoklasistom świadectwa, pamiątkowe dyplomy, a osobom wyróżnionym za naukę oraz za osiągnięcia sportowe -  także nagrody książkowe. Z kolei przedstawiciele klasy VIII złożyli podziękowania dyrekcji, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły oraz rodzicom za wieloletni trud włożony przez wszystkich ww. w ich kształcenie i wychowanie. Z kolei uczniowie klas VII skierowali słowa pożegnania do koleżanek i kolegów z klasy VIII oraz wręczyli im drobne prezenciki – pamiątki, które będą przypominać absolwentom  lata spędzone w  szkole podstawowej.

W trakcie wręczania upominków padło wiele ciepłych słów i na niejednej twarzy pojawiły się skrzętnie skrywane łzy wzruszenia….

Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, aby spotkać się po raz ostatni w tym jakże trudnym roku szkolnym ze swoimi wychowawcami. Rok szkolny 2020/2021 dobiegł końca.

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych i zdrowych  wakacji!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne PSP w Czarnej

FOTORELACJA

     Noc namiotów

     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowana była innowacja pedagogiczna pod nazwą „Szkoła w terenie”.  Projekt ten zawierał elementy edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, a także wspierał akcje charytatywne, zachęcał uczniów do aktywności fizycznej, dbałości o środowisko i udziału w wolontariacie. Jednym z przedsięwzięć zorganizowanych w ramach tej innowacji była „Noc namiotów”. Impreza ta odbyła się  21 czerwca 2021 r., wzięło w niej udział prawie 80 uczniów z klas 4 – 8. Wydarzenie to miało na celu integrację społeczności szkolnej, wzmocnienie relacji rówieśniczych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Od godziny 18 do godziny 7 rano, pod opieką swoich wychowawców oraz nauczycieli wychowania fizycznego, mocno wspieranych przez dyrekcję szkoły, dzieci spędziły czas na zabawie, śpiewie, rozmowach oraz grach sportowych i integracyjnych, niejednokrotnie nie zmrużając oka aż do rana.

Jedną z atrakcji Nocy Namiotów była przygoda w Escape Room, do której zabrała uczniów pani pedagog Kasia Zielińska. Celem gry było odkodowanie sekretnej wiadomości. Był nią cytat autorstwa Walta Disneya. Uczniowie musieli rozwiązać trzy zadania. Za każdą poprawnie rozwiązaną zagadkę - pedagog wręczała im wskazówkę do odkodowania wiadomości. To nie była gra na czas, liczyła się współpraca i dobra zabawa. Uczniowie zostali podzieleni na 3 rywalizujące ze sobą drużyny. Gratulujemy uczniom klasy 7 b za najszybsze i prawidłowe rozszyfrowanie sekretnej wiadomości, która brzmiała:" Jeśli chcesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić".

Najważniejszym punktem spotkania było nocowanie w namiocie, wcześniej samodzielnie lub z pomocą rodziców rozbitym na prowizorycznym polu namiotowym obok budynku szkoły. Na wysokości zadania stanęła również Rada Rodziców, która zadbała o uzupełnienie zużytej energii, zapewniając pyszne kiełbaski z grilla oraz zimne napoje.

 

Koordynatorzy innowacji:  Agnieszka Mądry – Ukowska, Marek Wulkowicz

FOTORELACJA

     #DzieciUcząRodziców – Bezpieczne lato

     Zbliżają się wakacje, dlatego też w naszej szkole w ramach Lekcji 7 ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”, pedagog przeprowadziła wśród uczniów kl. I – III pogadankę na temat bezpiecznych wakacji. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wolnych dni. Pedagog ostrzegła przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać podczas wakacji. Dzieci wspólnie z pedagog przypomniały, jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych, w górach i innych miejscach na świeżym powietrzu. Pedagog zwróciła także uwagę na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych, uważanie na to, czym nas ktoś częstuje. Przestrzegła przed zabawami z obcymi zwierzętami. 

Mamy nadzieję, że uczniowie skorzystają z dobrych rad i bezpiecznie będą wypoczywać w wakacje.

Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

     Harmonogram Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021

 

8:00 – Msza Święta

9:00 – Spotkanie społeczności szkolnej w hali sportowej.

  • Część oficjalna
  • Część artystyczna – przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. 0 (bezpośrednio po której uczniowie kl. 0-3 rozchodzą się do przypisanych na korytarzu dolnym sal lekcyjnych, na krótkie spotkanie z wychowawcami)
  • Rozdanie nagród/ dyplomów/ świadectw uczniom kl. 4-8 wyróżnionym za naukę oraz dyplomów absolwenta.

Uwaga!!!

W związku z pandemią COVID-19 i zaostrzonym rygorze sanitarnym jest to spotkanie wyłącznie dla społeczności szkolnej. Zwracamy się z apelem do Rodziców aby zaczekali na swoje dzieci na zewnątrz, zachowując dystans społeczny.

Podczas całego pobytu na terenie szkoły obowiązuje wszystkich zasłanianie ust i nosa przy użyciu maseczki, wychowawcy klas będą mieć dodatkowo założone  rękawiczki. Przypominamy, że przy wejściu i wyjściu ze szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce! Ze względów sanitarnych prosimy o nieprzynoszenie do szkoły żadnych dodatkowych rzeczy, w tym kwiatów. Najlepszym podziękowaniem będzie dla Nas szczere dziękuję.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie Procedur Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie oddziału przedszkolnego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Niezwłocznie po zakończeniu spotkań klasowych z wychowawcą należy opuścić teren szkoły.

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami w kolejnym trudnym dla wszystkich roku szkolnym 2020/2021.

 Dyrekcja PSP w Czarnej

     PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „BIEG PO ZDROWIE”

     W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas czwartych wzięli udział w Programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla uczniów IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie” zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dębicy.

Główne cele programu, to między innymi:
- zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e – papierosów.

Zajęcia  realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas lekcji uczniowie dyskutowali, wymieniali spostrzeżenia, refleksje i pomysły. Liczyli koszty palenia papierosów oraz poznali skład dymu tytoniowego.  Przeprowadzili wywiady z osobami niepalącymi. Jako antyreklamy dla palenia papierosów układali krótkie rymowanki, tworzyli plakaty oraz krótkie prezentacje. Realizując zadania wynikające z programu  uczniowie zapoznali się ze szkodliwym wpływem  tytoniu na organizm i kondycję człowieka.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zagadnieniem i dlatego na stałe jest wpisana w działania wychowawczo- profilaktyczne naszej szkoły.

Zofia Knych, Beata Sasak

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg