Sommer Challenge 2020 – Projekt Deutsch Plus

     Letni konkurs dla germanistów i sympatyków języka niemieckiego.

     W sierpniu 2020 braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie w ramach projektu Niemiecki Plus - zorganizowanym przez PSNJN (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego) przy współpracy z Goethe Institut Warschau.

Cele i zasady konkursu:

- Zwiększenie zainteresowania i motywacji  uczniów do nauki języka niemieckiego.

- Podnoszenie umiejętności językowych oraz poziomu kompetencji w zakresie pisania w języku niemieckim.

- Pogłębianie wiedzy o Niemczech.

- Zadaniem było wykonanie różnorodną techniką zadań  i przesłanie pracy na adres  mailowy. Wykonaliśmy plakaty i prezentacje.

Tematy pracy:

 1. Wyzwanie pod hasłem SPORT.
 2. Wyzwanie pod hasłem MUZYKA.

Komisja konkursowa we wrześniu ogłosiła wyniki i otrzymaliśmy WYRÓŻNIENIE.

                                                                                                       Małgorzata Pękala

FOTORELACJA

     Bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z policjantem

     W dniu 25.09.2020 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla klas I – III z dzielnicową – starszy aspirant Aliną Sujdak–Kostką z Posterunku Policji w Czarnej. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”.

Pani policjant przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku, kiedy nie ma chodnika lub pobocza, prawidłowego przekraczania jezdni. Podkreśliła także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Przestrzegała najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Zademonstrowała także przyjęcie bezpiecznej pozycji w sytuacji ataku przez psa.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się również dobra znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię, jak również znaków drogowych.

Takie spotkania w naszej szkole odbywają się od wielu lat i przynoszą wymierne efekty. Mamy nadzieję, że i tym razem wiedza teoretyczna, jaką mieli okazję sobie przypomnieć, znajdzie zastosowanie w praktyce.

 Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

     Opłaty za wyżywienie na stołówce

     Stołówka szkolna informuje, iż zapisy na wyżywienie trwają do 04.09.2020 r. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w wyjątkowych sytuacjach dzwoniąc pod nr tel.146761011

Klasa „0”
Koszt wyżywienie za jeden dzień – śniadanie 1,50 zł; obiad 2,50 zł

Klasy I-VIII
Koszt wyżywienie za jeden dzień – bułka +herbata  2,50 zł lub obiad 2,50 zł

Agata Marć

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01 września 2020 r.

 

8:00 – Msza Święta, następnie spotkanie społeczności szkolnej na dziedzińcu szkolnym* i kolejno klasowe spotkania uczniów z wychowawcami.

* w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, spotkanie społeczności szkolnej na dziedzińcu szkolnym nie odbędzie się, a uczniowie udadzą się na spotkanie klasowe z wychowawcą.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zachęcamy (o ile jeszcze Państwo tego nie zrobili) do przeczytania poprzedniej wiadomości zamieszczonej na stronie szkoły. Zawarto tam wiele ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie pandemii COVID-19.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie, którzy dotąd nie odebrali podręczników szkolnych, powinni mieć ze sobą np. plecak/torbę na książki. Podręczniki dla uczniów są  przygotowane w wyznaczonych salach lekcyjnych, a dysponują nimi wychowawcy klas; książki można odebrać  także w kolejnym dniu.

Na stronie szkoły, w zakładce „dokumenty szkolne” zostały zamieszczone „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.”, o których informowaliśmy Państwa w poprzedniej wiadomości. Przypominamy, że uczniowie w dniu 1 września powinni oddać wychowawcy podpisane przez rodzica oświadczenie dot. pandemii  - szczegóły i link w poprzedniej wiadomości.

Ponadto w zakładce „dokumenty szkolne” zamieszczono  „Regulamin świetlicy szkolnej” wraz z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 oraz kartą zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – ta do pobrania ze strony szkoły – link poniżej. W przypadku „problemów technicznych” można pobrać papierową wersję dokumentu w sekretariacie szkoły lub kontaktując się (np. poprzez dziecko) z wychowawcą klasy.

Począwszy od 2 września 2020 r. dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. 1-8 powinni przynosić ze sobą do szkoły podpisane np. woreczki strunowe, które posłużą do przechowywania ich maseczek np. w trakcie lekcji - kiedy nie ma obowiązku ich zakładania. (Na 1 września woreczki nie będą jeszcze potrzebne, gdyż uczniowie/rodzice/nauczyciele w tym dniu stosują osłonę ust i nosa w sposób ciągły).

Przypominamy o konieczności utrzymania wysokiej higieny maseczek wielokrotnego użytku (np. ich regularne pranie w temp. min. 60oC) oraz dopilnowanie, aby maseczki jednorazowe były używane przez Państwa dzieci zgodnie z ich zastosowaniem.

W celu zachowania jak najlepszego reżimu sanitarnego w oddziałach przedszkolnych (kl. 0a i 0b), które korzystają ze wspólnej szatni, a przez to wspólnego ciągu komunikacyjnego, wprowadza się następujące przesunięcie czasowe: oddział „0b” rozpoczynać będzie swoje zajęcia każdorazowo o godz. 7:45, natomiast oddział „0a” o godzinie 8:00. (Zakończenie zajęć między grupami „0a” i „0b” także będzie przesunięte o te 15 minut).

Ze względu na zaistniałą  sytuację epidemiologiczną w kraju oraz troszcząc się o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, organizacja wycieczek klasowych i szkolnych w oddziale przedszkolnym oraz PSP w Czarnej zostaje zawieszona do odwołania. Nie dotyczy to organizacji klasowych/grupowych wyjść na terenie Czarnej.

Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo i wzajemną odpowiedzialność za siebie i innych, w okresie pandemii szkoła prowadzić będzie rejestr „osób trzecich” wchodzących na teren PSP w Czarnej.  (Rejestr nie dotyczy uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników szkoły). Stosowne druki będą dostępne w sekretariacie, pokoju nauczycielskim oraz u dyrekcji szkoły.

W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 życzymy wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim - dużo zdrowia!

Dyrekcja PSP w Czarnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy /do pobrania/

WKRÓTCE 1 WRZEŚNIA – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     Jeśli obowiązujące w chwili obecnej regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkół w okresie pandemii (rozporządzenia MEN, wytyczne MEN, MZ, GIS i decyzje samorządu lokalnego) nie ulegną zmianie, to nowy rok szkolny rozpoczniemy tradycyjnie – w formie stacjonarnej:

8:00 Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny, po niej spotkanie społeczności szkolnej na dziedzińcu szkolnym, a następnie klasowe spotkania uczniów z wychowawcami. (Zarówno podczas spotkania ogólnego na dziedzińcu, jak i podczas spotkań klasowych – już w salach lekcyjnych, obowiązkowe jest zastosowanie osłony ust i nosa; w krótkim spotkaniu klasowym z wychowawcą biorą udział wyłącznie uczniowie danej klasy, rodzice dzieci młodszych proszeni są o poczekanie na swoje pociechy, w miarę możliwości na dziedzińcu szkolnym, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego.

Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania i zmiany związane z rozpoczęciem pracy w nowej rzeczywistości – zaostrzonym rygorze sanitarnym. Już wkrótce, na stronie internetowej naszej szkoły (w zakładce: dokumenty szkolne) zostaną zamieszczone PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. Już dzisiaj przedstawiamy Państwu podstawowe kierunki zmian - przykłady:

 1. Uczniowie uczestniczą w lekcjach w jednej, przypisanej na stałe sali lekcyjnej (wyjątkiem są np. zajęcia z wychowania fizycznego - te przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przeprowadzane będą na świeżym powietrzu), czy lekcje z informatyki oraz języka obcego odbywające się pracowniach tematycznych – po każdej grupie jednak dezynfekowanych i wietrzonych. Natomiast przypisane uczniom na stałe sale lekcyjne będą dezynfekowane po każdym dniu nauki szkolnej).
 2. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji - na terenie całej szkoły rozmieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją (zwłaszcza przy każdym wejściu do szkoły, w szatniach oddziału przedszkolnego, w każdej sali lekcyjnej, w stołówce, świetlicy, bibliotece szkolnej, przy sekretariacie i pokoju nauczycielskim, w gabinetach dyrekcji, pedagoga, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, w kantorku personelu szkoły).
 3. Przebywanie opiekunów dzieci lub innych osób z zewnątrz zostaje ograniczone do minimum i w wyznaczonych obszarach.
 4. Świetlica szkolna zostaje przeniesiona z I piętra na sam dół – obok biblioteki (dawniej sala BAMBINO). W miejsce świetlicy powstała sala lekcyjna nr 12, w której uczyć się będzie jedna z klas edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Uczniowie wszystkich klas 1-3 będą mogli korzystać wyłącznie z wejścia/wyjścia ze szkoły nr 3 - znajdującego się przy hali sportowej (także w dniu rozpoczęcia roku szkolnego). Szatnie dla tych uczniów będą przygotowane obok sal lekcyjnych przy hali sportowej; nad rotacyjnym korzystaniem z szatni czuwać będą nauczyciele, którzy w danym dniu rozpoczynają lekcje z daną klasą. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych przed rozpoczęciem swoich lekcji, będą brały udział w zajęciach ruchowych w hali sportowej/na świeżym powietrzu.
 6. Uczniowie klas 4 – 6 powinni korzystać z głównego (od strony ulicy) wejścia/wyjścia do szkoły nr 1 (także w dniu rozpoczęcia roku szkolnego), natomiast uczniowie klas 7-8 mogą korzystać wyłącznie z wejścia/wyjścia do szkoły nr 2 - znajdującego się od strony dziedzińca szkolnego począwszy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego).
 7. Uczniowie wszystkich klas będą wchodzić do szatni rotacyjnie, w ograniczonych liczbowo grupach. Nad rotacyjnym korzystaniem z szatni czuwać będą nauczyciele dyżurujący i pracownicy obsługi.
 8. Wszystkie „osoby trzecie” podczas pobytu na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 9. Uczniowie zobowiązani są do osłony ust i nosa na terenie szkoły z wyjątkiem: czasu trwania swoich lekcji, czasu przeznaczonego na spożywanie posiłku, czasu spędzania przerwy międzylekcyjnej na podwórku szkolnym, pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego 1,5m. (W środki ochrony  osobistej – osłonę ust i nosa np. maseczki, przyłbice, rodzice zaopatrują dzieci we własnym zakresie).
 10. Uczniowie w dniu 1 września powinni oddać wychowawcy podpisane przez rodzica oświadczenie dot. pandemii – do pobrania ze strony szkoły – link poniżej. (W przypadku „problemów technicznych” uczniowie mogą pobrać papierową wersję dokumentu od wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).

Więcej szczegółów i informacji znajdą Państwo w ww. procedurach – wkrótce na stronie szkoły! Jeśli zaistniałyby jakieś zmiany  w organizacji np. rozpoczęcia roku szkolnego, będziemy o nich informować Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową naszej szkoły.
W razie pytań Grono Pedagogiczne PSP w Czarnej pozostaje do Państwa dyspozycji.

Dyrekcja PSP w Czarnej

*pobierz*

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg