Otwarcie biblioteki

     26 maja 2020 roku otwieramy bibliotekę szkolną. W warunkach zniesionych rządowych obostrzeń biblioteka szkolna będzie funkcjonowała według zasad:

  1. Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust maseczką lub szalikiem. Zalecane jest również osłonięcie dłoni rękawiczkami.
  2. Należy pamiętać o zachowaniu 2 –metrowego dystansu społecznego pomiędzy osobami.
  3. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce ( płyn będzie dostępny przy wejściu).
  4. W bibliotece może znajdować się wyłącznie jeden czytelnik.
  5. Oddawane książki podlegają 3-dniowej kwarantannie.
  6. Ograniczeniu podlega wolny dostęp do księgozbioru, gdyż wszystkie książki podawać będzie nauczyciel bibliotekarz.
  7. Po każdym czytelniku będzie przeprowadzana dezynfekcja blatu.

Bardzo proszę o dostosowanie się uczniów do wyżej wymienionych zasad. Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

Godziny otwarcia biblioteki:

Wtorek: 8:30 – 12:00

Środa: 8:30 – 11:00

Piątek: 8:30 – 11:30

Informacje dotyczące zwrotu podręczników ukażą się na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.

Paulina Barnaś

     Do 7 czerwca przedłużono ograniczenia w funkcjonowaniu szkół

     Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało zawieszone do 7 czerwca 2020 r.:

Od 25 maja uczniowie klas 0-3 mieli możliwość powrotu do szkół w nowym rygorze sanitarnym. Rodzice jednak, w trosce o zdrowie zarówno dzieci, jak i członków rodziny, zdecydowali o pozostawieniu dzieci w domach i nie złożyli stosownych deklaracji. Tym samym, na obecną chwilę i z woli rodziców, szkoła nie uruchamia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z klas 0-3. W przypadku zmiany Państwa decyzji dotyczącej uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych prosimy o przekazanie tej informacji wychowawcy z dwudniowym wyprzedzeniem.

Decyzją MEN, od 25 maja będą możliwe konsultacje nauczycieli z uczniami klas 8. Natomiast od 1 czerwca możliwość konsultacji będą mieli wszyscy uczniowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące konsultacji dla szkół. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia; np.: 4m2 na osobę, 2m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (1uczeń – 1 stolik). W grupie może przebywać ograniczona liczba osób… to tylko niektóre wytyczne… . W opublikowanych na stronie MEN zaleceniach podkreślono, że z konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Jeśli uczeń jest chory lub choruje albo jest w izolacji lub kwarantannie ktoś z domowników, nie powinien umawiać się na konsultacje! (To samo dotyczy oczywiście nauczycieli). Ewentualną potrzebę konsultacji uczniowie powinni zgłaszać wychowawcy klasy, który w porozumieniu z nauczycielami i dyrektorem szkoły ustali termin konsultacji oraz zapozna ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego „w nowej rzeczywistości”.

Od 25 maja będzie również możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej w innych niż dotychczas godzinach i z zachowaniem nowego rygoru sanitarnego. Więcej informacji już wkrótce na stronie szkoły.

Przypominamy, że w dniach 16  - 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy dla uczniów kl. 8.

Minister Edukacji Narodowej tłumaczy, jak będą wyglądały tegoroczne egzaminy ósmoklasisty: „Maseczki będą obowiązywały w momentach, gdy poruszamy się w przestrzeni publicznej. Podczas egzaminu […] nie będzie trzeba zasłaniać ust i nosa”. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania tegorocznych egzaminów kl. 8 pojawiły się już na stronie CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Szczegóły zainteresowanym przekażą wychowawcy.

Ponadto przypominany, które dni są wolne w naszej szkole od zajęć dydaktycznych:

1 czerwca

12 czerwca

16 -18 czerwca (egzaminy kl. 8)

24 czerwca

Dyrekcja PSP w Czarnej

UWAGA! KOMUNIKAT!
Drodzy Rodzice!

     Dyrekcja PSP Czarna informuje, że z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których od dnia 6 maja można wznowić zajęcia opiekuńcze, w porozumieniu z organem prowadzącym, działalność oddziałów przedszkolnych w naszej szkole zostaje zawieszona do 24 maja 2020 r. Równocześnie przypominamy, że  kontynuowana jest edukacja z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego.

Dyrekcja PSP w Czarnej

     Tablety dla uczniów

 

 

     Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości 70 000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów.

W związku z występującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, wprowadzono w placówkach oświatowych nauczanie zdalne.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Cyfryzacji, Gmina Czarna pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Czarna złożyła wniosek o przyznanie grantu 2.04.2020 r. i znalazła się w wykazie Grantobiorców wyłonionych do przyznania  dofinansowania.

17 kwietnia 2020 r. sprzęt multimedialny (65 tabletów) trafił już do uczniów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczący  realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

     3 Maja - Święto Konstytucji

     3 dzień maja to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Co roku świętujemy wtedy uchwalenie Konstytucji 3 Maja, które miało miejsce w 1791 roku. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga po amerykańskiej. Święto narodowe uchwalono w 1919 roku. Po wojnie władze komunistyczne zabroniły jego obchodów. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono jednak w 1990 roku. Obecnie, to dla Polaków dzień wolny od pracy, w którym mogą brać udział w różnych uroczystościach i paradach. Uczniowie zwykle biorą udział w akademiach poświęconych tej ważnej rocznicy. W tym roku, zmuszeni byliśmy do świętowania w domowym zaciszu. Uroczystość nie pozostała jednak bez echa. Nauczyciele w ramach godzin z wychowawcą przesłali uczniom prezentacje multimedialne, w których przedstawione zostały najważniejsze fakty historyczne związane z tą szczególną dla nas datą.

Zachęcamy do zapoznania się prezentacją filmową: Święto Konstytucji.

https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g

Agnieszka Mądry-Ukowska

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg