Challenge - Aktywność wakacyjna

     Goethe Instytut w Warszawie  zachęcił uczniów do wakacyjnego challenge. Zadaniem uczniów było wykonanie zdjęcia roweru, na którym aktywnie spędzają czas, bo dzięki aktywności sportowej zawsze się wygrywa. Każdy z uczniów miał w swoim krótkim zdaniu użyć słowa Fahrrad czyli rower.

Do zadania przystąpili następujący uczniowie:

Klasa 7b

1. Bugaj Kacper  - Mein Fahrrad ist cool.
2. Tomala Bartłomiej – Ich mag mein Fahrrad.
3. Wawrzonek Weronika – Ich kann ohne Fahrrad nicht leben.
4. Papiernik Emilia – Mein blaues Fahrrad.
5. Pękala Szymon – Mein Fahrrad ist super.
6.Skowron Eliza – Mein Fahrrad ist mein Hobby.
7.Tworek Krystian – Mein Fahrrad im Wald.

Klasa 8a

1. Lis Wiktoria –Ich fahre gern mit dem Fahrrad.

Klasa 8b

1. Wstawki Grzegorz – Ich liebe mein Fahrrad.

Klasa 8c

1. Żmuda Oliwia – Ich und meine Familie fahren gern Fahrrad am Wochenende.
2. Janus Julia – Wenn das Wetter gut ist, fahre ich oft Fahrrad.
3. Para Anna – Ich mache gern Ausflug mit dem Fahrrad.
4. Bielatowicz Julia – Ich fahre oft mit dem Fahrrad.

Uczniowie za udział w challenge zasłużyli na punkty.

Poniżej prezentacja ze zdjęciami.
*klik*

 

                                                                                                                         Małgorzata Pękala

     Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”

     Chcemy Was poinformować, że w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 3 zostali zgłoszeni do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”, wspierającym rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Będziemy realizować zadania na temat kreatywności, wyobraźni, mocy słów, empatii oraz odwagi. Razem z nami w projekcie uczestniczyć będą uczniowie ze szkół z całej Europy, m.in. dzieci z Anglii, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii i Czech. Będzie się działo!

 Realizacja projektu Katarzyna Zielińska

 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01 września 2021 r.

 

8:00 – Msza Święta, a po niej klasowe spotkania uczniów z wychowawcami.

uczniowie klas: 5ab, 6a, 7ab, 8abc – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcą;

uczniowie klasy 1ab, 2ab – spotkanie uczniów z wychowawczyniami przy wejściu do szkoły (od strony hali sportowej) i przejście do sal lekcyjnych;

uczniowie klasy 3a, 4a,b – spotkanie uczniów z wychowawczyniami przy wejściu do szkoły (od strony dziedzińca) i przejście do sal lekcyjnych;

dzieci z  klasy 0a,b –  spotkanie w hali sportowej z wychowawczyniami. W tym spotkaniu mogą brać udział także rodzice (1 rodzic dziecka).

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły, a w przypadku dzieci kl. 0 i ich rodziców w trakcie spotkania w hali sportowej.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie powinni mieć ze sobą plecak/torbę na książki. Podręczniki dla uczniów będą przygotowane w wyznaczonych salach lekcyjnych, a dysponują nimi wychowawcy klas; książki można odebrać  także w kolejnym dniu.

Przydział sal lekcyjnych (klasa-nr sali): 0a-13 (od dziedzińca), 0b-6, 1a-12 (piętro), 1b-IV (nad halą), 2a-III (nad halą), 2b-I (nad halą), 3a-II (nad halą), 4a-4 (parter), 4b-5 (parter), 5a-3 (parter), 5b-2 (parter), 6-1 (parter), 7a-11 (piętro), 7b-10 (piętro), 8a-9 (piętro), 8b-7 (piętro), 8c-8 (piętro).

W zakładce „dokumenty szkolne” znajduje się  „Regulamin świetlicy szkolnej” wraz z  kartą zgłoszenia dziecka z kl. 1-3 do świetlicy szkolnej – ta do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie.

Stołówka szkolna będzie działać od dnia 6 września 2021 r. Chętne osoby powinny zgłaszać się do sekretariatu szkoły – tel. 146761011.

W nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022 życzymy wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim - dużo zdrowia!

Dyrekcja PSP w Czarnej

     SZCZEPIENIA UCZNIÓW W WIEKU 12 – 18 LAT

     We wrześniu 2021 r. rusza akcja szczepień uczniów od 12 – 18 roku życia na terenie szkoły albo w wyznaczonym punkcie szczepień. Podczas szczepień uczniów na terenie szkoły lub w wyznaczonym punkcie szczepień mogą również zaszczepić się nauczyciele oraz najbliższa rodzina ucznia.

W przypadku szczepienia uczniów wychowawcy zbiorą do dnia 10 września 2021 r. od rodziców/opiekunów prawnych zgody - tzw.:  „Deklaracje rodzica/opiekuna prawego”. (Deklaracje dostępne są w sekretariacie szkoły/u wychowawców klas oraz w wersji elektronicznej do pobrania – link poniżej).

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.  Zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z tymi informacjami  (– link poniżej) i podjęcia mądrej, świadomej i dobrowolnej decyzji w sprawie szczepień.

Szczepionka przeciw COVID-19 jest darmowa i dobrowolna!

Więcej szczegółów dotyczących organizacji ww. akcji szczepień naszych uczniów przekażą Państwu wychowawcy klas podczas tzw. klasowych spotkań z rodzicami, które odbędą się w pierwszym tygodniu września w dniach 2,3.09.2021 r. (harmonogram spotkań z rodzicami wkrótce zostanie zamieszczony na stronie szkoły - zakładka komunikaty).

Dyrekcja PSP w Czarnej

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

     PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     To był kolejny trudny rok … Rozpoczęliśmy pracę jak zawsze, we wrześniu, jednak w związku z pandemią COVID – 19 zostaliśmy zmuszeni do przejścia na nauczenie zdalne. Kształcenie na odległość (uogólniając), realizowane było od 26 października 2020 r. do 17 maja 2021 r. kiedy to na dwa tygodnie wprowadzono nauczanie hybrydowe. Od 31 maja do 25 czerwca wszyscy uczniowie wreszcie wrócili do szkolnych ławek. W tym roku szkolnym szkoła tętniła życiem głównie dzięki uczniom kl. 0 oraz kl. I – III. To najmłodsi uczniowie mieli możliwość w największym stopniu skorzystać z nauki stacjonarnej i najczęściej „bywali” w szkole…

Poniżej przedstawiamy zestawienia dotyczące wyników w nauce, zachowania oraz frekwencji poszczególnych klas w roku szkolnym 2020/2021.

Krótka statystyka kl. I –III:

 • liczba uczniów w klasach I – III ogółem: 93;
 • najwyższą frekwencję uzyskała klasa III b – 97,0%;
 • frekwencja kl. I – III to 91,81%.

Krótka statystyka kl. IV–VIII:

 • liczba uczniów w klasach IV – VIII ogółem: 177;
 • najwyższą frekwencję uzyskała klasa Va – 96,26%;
 • frekwencja kl. IV-VIII – 93,25%;
 • wyróżnionych za naukę (ze średnią ocen od 4,75 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym) w kl. IV-VIII zostało 63 uczniów, co stanowi ok. ok. 35%;
 • klasa z najwyższą średnią ocen to klasa IVb ze średnią ocen 4,83;
 • średnia ocen szkoły (kl. IV-VIII) to 4,35;
 • najwyższą w szkole średnią ocen 5,50 uzyskała uczennica kl. Va Anna Kizior
 • średnią ocen 5,0 i wyższą uzyskało 34 uczniów kl. IV-VIII, co stanowi ok. 19% ogółu;
 • zachowanie wzorowe uzyskało 82 uczniów kl. IV-VIII, co stanowi ok. 46 %;
 • w r. szk. 2020/2021 Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnej ukończyło 28 uczniów.

 

Największe sukcesy uczniów w r. szk. 2020/2021:

 1. KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE:

- Konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego organizowany przez KO w Rzeszowie

Jan Para – laureat, za zajęcie III miejsca w tym konkursie, uczeń został uhonorowany statuetką od Podkarpackiego Kuratora Oświaty;

Anna Para – laureatka, za zajęcie III miejsca w tym konkursie, uczennica została uhonorowana statuetką od Podkarpackiego Kuratora Oświaty;

- Konkurs przedmiotowy z informatyki organizowany przez KO w Rzeszowie

Maciej Wożniak – laureat.

 1. KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE:

- IV Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

Jan Para kl. 8a – laureat;

Anna Para kl. 8a – finalistka.

- Ogólnopolski konkurs j. niemieckiego zorganizowany przez Goethe-Institut Krakau w ramach projektu „Denk”

Jan Para kl. 8a – III miejsce;

- Konkurs Geologiczno – Środowiskowy: Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem „Tajemniczy Świat Jaskiń” - finał regionalny części plastycznej XXII edycji

Wiktor Kleszcz kl. 6a – nagroda;

- Ogólnopolski Konkurs Sieci sklepów „Biedronka” pod nazwą „Gang Fajniaków”

Filip Lada kl. 0b i Jan Kleszcz kl. 0b – nagroda.

 1. KONKURSY WOJEWÓDZKIE:

- „I Podkarpacki Quiz Wiedzy o Mediacjach” – VI Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych zorganizowany przez Podkarpackie Centrum Mediacji

Laureaci: Julia Kuta, Anna Para, Karolina Skubel, Oliwia Ćwiok, Maja Mysona, Olga Jensz

 1. KONKURSY POWIATOWE:

- Powiatowy Konkurs j. niemieckiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Einfach FIT IN Deutsch” II edycja

Anna Para kl. 8a – I miejsce

 1. KONKURSY GMINNE:

- Gminny konkurs wiedzy o Irlandii i Św. Patryku – konkurs z j. angielskiego;

Julia Kuta kl. 8a – I miejsce

- Gminny konkurs plastyczny „Zakładka do książki”

Aleksandra Kleszcz kl. 0b – I miejsce;

Julia Kania kl. 0b – wyróżnienie.

 

STYPENDIA WÓJTA GMINY CZARNA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA OTRZYMALI:

Anna Para kl. 8 - laureatka konkursu przedmiotowego z j. niemieckiego organizowanego przez KO w Rzeszowie;

Jan Para kl. 8 - laureat konkursu przedmiotowego z j niemieckiego organizowanego przez KO w Rzeszowie;

Maciej Woźniak kl. 8- laureat konkursu przedmiotowego z informatyki organizowanego przez KO w Rzeszowie;

Mateusz Kolak kl. 7a – za zajęcie III miejsca w KATA – Carpathia Karare Cup Polish Open All Karate Organizations w r. szk. 2020/2021 i inne liczne sukcesy w tej dziedzinie;

Anna Kizior kl. 5a – za zajęcie II miejsca w Krajowych Mistrzostwach International Dance Organization, GRAND PRIX Formacji w Festiwalu Tanecznym REVOLUTION OF DANCE w r. szk. 2020/2021 i inne sukcesy w tej dziedzinie;

Anna Kizior kl. 5a, Bartłomiej Ryznar kl. 6a, Olga Wulkowicz kl. 5a, Karolina Warżała kl. 7b – najwyższe w PSP w Czarnej średnie ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021.

 Gratulujemy !!!

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej składa serdeczne podziękowania Rodzicom i Uczniom za wszelką pomoc i trud włożony w realizację kształcenia na odległość.

Życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom i pracownikom szkoły udanego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego oraz powrotu do szkoły w „normalnej rzeczywistości”.

 

Magdalena Łączak

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg