Mały Miś w świecie emocji

     W ramach realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, 17 grudnia przedszkolaki z grupy 0b rozpoczęły przygodę z modułem "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE EMOCJI”.

Celem tych zajęć było zapoznanie dzieci z emocjami, nazywanie ich oraz poznanie sposobów radzenia sobie z nimi. Dzieci oglądały zdjęcia ilustrujące różne emocje, a następnie naśladowały je robiąc odpowiednie miny. Przedszkolaki zostały zaproszone do zabawa ruchowej „Podróż do krainy: złości, radości i smutku”. Ustawiając się w pociąg i jadąc do krainy złości, radości i smutku dzieci miały możliwość naśladowania stanów emocjonalnych
i sposobów zachowania jak np. gdy ludzie chodzą obrażeni, są źli i zagniewani, chodzą markotni, płaczą. Na końcu pociąg wyruszył do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci, życzliwi i pomocni wobec siebie. Każda kraina znajdowała się w innym miejscu sali i była oznaczona symbolem oddającym daną emocję. Na koniec zajęć każde z dzieci wykonało pracę plastyczną, projektując emotikony.

Mam nadzieję, że dzieciom po tych zajęciach łatwiej będzie nazywać emocje, które przeżywają i poradzić sobie z własnymi przeżyciami.

Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

     Konkurs: "Czapka Świętego Mikołaja."

     Jak co roku, tak i te święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w wyjątkowy nastrój. Samorząd Uczniowski przystąpił do realizacji jednego z wielu zadań ujętych w tegorocznym planie pracy. Przedmiotem konkursu była czapka Świętego Mikołaja, którą należało wykonać dowolnie wybraną przez siebie techniką. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4 – 8. Wpłynęło 39 własnoręcznie wykonanych czapek. Uczniowie wykorzystali wszelkie dostępne materiały. Wśród nich znalazła się: bibuła, krepina, filc, drut florystyczny, karton, włóczka, produkty spożywcze oraz inne materiały, które podlegają recyklingowi.

Świetnie połączone elementy dały zachwycający efekt końcowy. Czapki zostały ocenione pod względem kreatywności i estetyki wykonania. Oprócz oceny z plastyki uczniom zostały wpisane również punkty dodatnie z zachowania. Dodatkową nagrodą dla tych, którzy odpowiedzieli na nasz apel, było zwolnienie w dn. 7 grudnia z odpowiedzi ustnej na wszystkich przedmiotach.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Gratulujemy!!!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

                                 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Dorota Charchut, Anna Para

FOTORELACJA

29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 10.01.2021 r.

POD HASŁEM: „Finał z głową”

 

 

Już niespełna miesiąc pozostał do wielkiego finału. Przed nami przerwa świąteczna i ferie zimowe. Dlatego startujemy już teraz!!! Od 17.12.2020 r. w naszej szkole prowadzona będzie zbiórka datków na ten cel. (W tym roku, ze względu na pandemię – w zmienionej formie i zaostrzonym rygorze sanitarnym). Do oklejonych serduszkami WOŚP puszek można wrzucać datki. (Puszki znajdują się w zerówce, sekretariacie oraz u pań z obsługi szkoły). Można też dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców z dopiskiem WOŚP – liczy się każda złotówka !!! (nr konto prześlemy przez e-dziennik).

Celem tegorocznego finału WOŚP jest pozyskanie środków na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym czasie w całej Polsce, ale także w sztabach za granicą, będą zbierane pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów leczniczych.


Okolicznościowe serduszka (od 5 zł i do wyczerpania zapasów).

 
PODSUMOWANIE SZKOLNEJ ZBIÓRKI NA RZECZ WOŚP Z LAT  POPRZEDNICH:

 

ROK SZKOLNY

ZEBRANA KWOTA

2016/2017 r.

550,00 zł

2017/2018 r.

1053,57 zł

2018/2019 r.

1244,97 zł

2019/2020 r.

1571,63 zł

2020/2021 r.

?

 

WEŹ UDZIAŁ W 29 FINALE WOŚP !

MOŻE UDA SIĘ NAM POBIĆ NASZ SZKOLNY REKORD ?

Zapraszamy do udziału w akcji: Magdalena Łączak i Szkolny Klub Wolontariatu

      Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

 

Nasza szkoła zaczyna przygodę z projektem edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10. promocja przedszkola,
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

 1. Książki dzieciństwa.
 2. Mały Miś w świecie emocji.
 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem.
 4. Zmisiowany Eko – kalendarz.
 5. Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów".
 6. Mały Miś i super tajny projekt.

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Katarzyna Zielińska

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg