Opiekun grupy projektowej – Barbara Socha
Projekt gimnazjalny
„Jak zainteresować uczniów poezją i wyzwolić w nich twórcze możliwości?”

Grupa projektowa w składzie: Nikola Borek, Wiktoria Gawiec, Gabriela Zbaraza, Kinga Zięba i Oliwia Żołądź z klasy IIa i IIb zrealizowała pod kierunkiem nauczycielki przedmiotu – Barbary Sochy edukacyjny projekt gimnazjalny z języka polskiego pt. „Jak zainteresować uczniów poezją i wyzwolić w nich twórcze możliwości?”

Podczas jego realizacji gimnazjalistki przeprowadziły badania ankietowe wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na temat „Czy młodzież lubi poezję?”. W ten sposób zbadały upodobania uczniów w tej dziedzinie oraz ich oczekiwania w związku z edukacją polonistyczną. Na podstawie badań ankietowych opracowały raport, a także harmonogram działań na cały rok szkolny. W czasie realizacji projektu uczennice wielką wagę przykładały do promocji poezji w naszej szkole. Zorganizowały kilka tematycznych wystaw związanych z poezją współczesną i ich twórcami, pięć konkursów szkolnych, w tym trzy poetyckie, jeden recytatorski i jeden konkurs dotyczący interpretacji wierszy. Wyróżnionym uczniom przyznano nagrody książkowe, okolicznościowe dyplomy a laureatom dodatkowo statuetki: „Herbacianej Róży”, „Najlepszego Bajkopisarza”, „Mistrza Interpretacji Poezji” oraz „Mistrza Recytacji”. Popularyzacji poezji służyły także zajęcia przeprowadzone w oddziale przedszkolnym, a także warsztaty literackie dla gimnazjalistów, podczas których młodzież próbowała swych sił w tworzeniu wierszy. Ciekawym pomysłem było opracowanie i opublikowanie antologii pt. „Bajki dla małych i dużych”. W książce tej zamieszczono zredagowane przez uczniów klas II gimnazjum utwory literackie, które zilustrowane zostały wykonanymi przez grupę projektową kolorowymi obrazkami. Na podsumowanie projektu uczennice opracowały prezentację multimedialną, którą przedstawiły podczas Festiwalu Szkolnych Projektów Edukacyjnych. Realizując projekt, uczennice doskonaliły umiejętność posługiwania się skanerem, komputerem, Internetem, programami: Word czy Power Point. Prezentacja multimedialna, będąca podsumowaniem całorocznej pracy, dała również odpowiedź na pytanie problemowe: Jak zainteresować uczniów poezją i wyzwolić w nich twórcze możliwości? Odpowiedź ta w formie mapki mentalnej, zamieszczona w prezentacji, utwierdza w przekonaniu, że cele i zadania zawarte w projekcie udało się w pełni zrealizować.

Gimnazjalistki po zakończeniu pracy grupowej dokonały ewaluacji projektu w formie arkusza samooceny. Z analizy zamieszczonych tam wypowiedzi wynika, że praca nad projektem dala im wiele satysfakcji, a współpraca w grupie układała się bardzo dobrze. Wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte. Terminowo zostały wykonane wszystkie zadania. Ogólnie grupa ta zdobyła za zrealizowanie gimnazjalnego projektu edukacyjnego 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania. Według WSO jest to ocena wzorowa z zachowania, jako ocena cząstkowa w części, dotyczącej realizacji projektów. 

 

Opiekun grupy projektowej – Marta Pach
Projekt gimnazjalny
„Bryły wokół nas”
,

Głównym zadaniem i zarazem celem projektu „Bryły wokół nas”, była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: Gdzie wykorzystuje się graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe w życiu codziennym?”.Grupa, w składzie: Monika Pochroń, Gabriela Sasak, Jakub Kizior, Bartosz Szkodziński, Mateusz Wilk, Paweł Podgórski pracę nad projektem prowadziła wg ustalonego planu działania. Każdy uczeń miał przydzielony zakres obowiązków.Pracę monitorowano poprzez konsultacje z uczniami, których celem było śledzenie postępów, wspieranie w realizacji kolejnych zadań, udzielanie porad, wymienianie uwag i materiałów (także za pośrednictwem korespondencji mailowej). Warunkiem zaliczenia projektu była aktywna praca nad realizacją projektu, obecność na konsultacjach z opiekunem w ustalonych terminach oraz podzielnie się z innymi efektem końcowym. Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach projektu, każdy z uczniów znalazł coś dla siebie. Dużo satysfakcji przyniosła grupie praca reportersko – dziennikarska, tj. przeprowadzanie sesji zdjęciowych. Praca nad projektem pozwoliła uczniom odnaleźć się w różnych sytuacjach społecznych, skłoniła uczniów do otwartości w kontaktach międzyludzkich, wnikliwej obserwacji rzeczywistości, kształtowała także odpowiednie postawy i zachowania. Duży wkład pracy uczniów na zajęciach w szkole i w domu pogłębił ich wiedzę na temat  graniastosłupów, ostrosłupów, brył obrotowych. Podczas realizacji projektu uczniowie wykazali się dużą kreatywnością.Końcowym etapem pracy było wykonanie prezentacji multimedialnej, dokumentującej pracę zespołu.Grupa zakończyła swoją pracę publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli, która miała miejsce 30 maja 2018r. Cele projektu zostały zrealizowane. Twórcza współpraca uczniów zaowocowała zaliczeniem projektu przez komisję oceniającą na 95 %. Po prezentacji miała miejsce rozmowa opiekuna z uczniami, podczas której dzieliliśmy się wrażeniami z naszego wystąpienia i realizacji projektu. Opinie wszystkich członków zespołu były pozytywne.

 

Opiekun grupy projektowej – Agnieszka Ukowska
Projekt gimnazjalny
„Daj odetchnąć Ziemi”.

Grupa projektowa w składzie: Dybowski Kacper, Kubicki Adrian, Mikoś Patrycja, Ryznar Joanna, Szygut Gabriela. pod opieką Agnieszki Mądry- Ukowskiej w bieżącym roku szkolnym realizowała projekt gimnazjalny zatytułowany „Daj odetchnąć Ziemi”.

Uczniowie realizujący projekt podjęli próbę edukacji ekologicznej, której głównym celem było pogłębienie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej i lokalnej. W efekcie wykazali się dużym zaangażowaniem w działania wynikające z realizowanego przez szkołę unijnego projektu Healthyliving; Eco acting. W tym zakresie uczniowie: przygotowali prezentację naszej szkoły. W tym celu poznali nowy program do tworzenia atrakcyjnych i nowoczesnych prezentacji – Prezi, wynik ich pracy zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły, jako jedno z zadań projektowych; wzięli aktywny udział w przeprowadzeniu  szkolnego etapu konkursu na logo programu, przygotowali również prace konkursowe; przygotowali szkolny projekt Instalacji ekologicznej, do pomysłu wykorzystali puste butelki plastikowe;

Podczas wizyty roboczej w Santpedor delegacja uczniów z naszej szkoły wykonała projekt i publicznie zaprezentowała.W celu wzbogacenia  oferty działań podejmowanych na rzecz programu Erasmus+ uczniowie realizujący projekt Daj odetchnąć Ziemi podjęli się dodatkowo wielu innych aktywności, które wynikały z ich inwencji i pomysłowości.

Do ważniejszych należały:

 • Reduce, Reuse, Recycle- kampania propagująca redukcję odpadów, na którą składało się przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Czarnej nt. preferencji konsumenckich, na podstawie analizy ankiet opracowano gazetkę tematyczną oraz mini- poradnik/breloczek „Jak zostać ekokonsumentem?;
 • następnym etapem były warsztaty/kurs kroju i szycia, podczas którego uszyto tkaninowe siatki na zakupy, którymi obdarowano rodziców, nauczycieli i klientów sklepu Jubilatka w Czarnej;
 • duży wkład w organizację Happeningu z okazji Dnia Czystego Powietrza, wydarzenie miało miejsce 14 listopada, kiedy to uczniowie klas II gimnazjum i VII SP ruszyli na ulice Czarnej z transparentami i hasłami propagującymi ochronę powietrza;
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu dla dzieci klas I-III SP oraz ich rodziców pt. „Zrób ze śmieci zabawkę dla dzieci”;
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu oraz aktywny udział w konkursie dla starszych uczniów SP i gimnazjum pt. „Daj śmieciom drugie życie”.

Zaproponowane działania  na rzecz  ochrony środowiska cieszyły się wśród uczniów bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem, co pozwala sądzić, że zaplanowane formy edukacji ekologicznej przyniosły zamierzone efekty.

 

Opiekun grupy projektowej – Jerzy Ostręga
Projekt gimnazjalny
„Gimnazjum w Czarnej w liczbach”

Głównym zadaniem i zarazem celem projektu „Gimnazjum w Czarnej w liczbach”, była próba uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytanie: „Co i dlaczego zapamiętamy?”. Grupa, w składzie: Szymon Lipiński, Oskar Mikosz, Michał Kolak, Kamil Waśko, Paweł Knych, Przemysław Pyrkowski, pracę nad projektem prowadziła wg ustalonego planu działania. Każdy uczeń miał przydzielony zakres obowiązków. Pracę monitorowano poprzez konsultacje z uczniami, których celem było śledzenie postępów, wspieranie w realizacji kolejnych zadań, udzielanie porad, wymienianie uwag i materiałów (także za pośrednictwem korespondencji mailowej). Warunkiem zaliczenia projektu była aktywna praca nad realizacją projektu, obecność na konsultacjach z opiekunem w ustalonych terminach oraz podzielnie się z innymi efektem końcowym. Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach projektu, każdy z uczniów znalazł coś dla siebie. Dużo satysfakcji przyniosła grupie praca reportersko – dziennikarska, tj. przeprowadzanie rozmów, wywiadów z ludźmi, filmowanie. Praca nad projektem skłoniła uczniów do otwartości w kontaktach międzyludzkich, wnikliwej obserwacji rzeczywistości, kształtowała także odpowiednie postawy i zachowania. Duży wkład pracy uczniów na zajęciach w szkole i w domu pogłębił ich wiedzę na temat statystyk gimnazjalnych, osiągnięć gimnazjalistów, uroczystości i imprez gimnazjalnych. Końcowym etapem pracy było wykonanie prezentacji multimedialnej, dokumentującej pracę zespołu. Grupa zakończyła swoją pracę publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli, która miała miejsce 30 maja 2018r. Cele projektu zostały zrealizowane. Twórcza współpraca uczniów zaowocowała zaliczeniem projektu przez komisję oceniającą na 100% (w przypadku 5 uczniów) i 60% (w przypadku 1 ucznia). Po prezentacji miała miejsce rozmowa opiekuna z uczniami, podczas której dzieliliśmy się wrażeniami z naszego wystąpienia i realizacji projektu. Opinie wszystkich członków zespołu były wyłącznie pozytywne.

 

Opiekun grupy projektowej – Dorota Charchut
Projekt gimnazjalny
Z modą przez wieki.

Grupa projektowa  w składzie: Bieszczad Michalina, Borek Kamil, Kozak Gabriela, Tęcza Kinga, Wstawska Paulina zrealizowała w b.r. szk. edukacyjny projekt gimnazjalny pt: Z modą przez wieki”. Decyzja o wyborze takiego tematu wynikała z indywidualnych zainteresowań uczniów światem mody i jej charakterystycznymi cechami w poszczególnych okresach historycznych. Tematyka projektu związana jest z nauczanymi przedmiotami: zajęcia artystyczne i techniczne. Określając zakres tematyczny, poza podstawą programową,  uwzględniłam również szkolne programy nauczania,  program wychowawczy  oraz umiejętności uczniów, i ich mocne strony. Problem postawiony do rozwiązania  miał zaciekawić uczniów i zaangażować ich w działalność poznawczą. Wykonywane zadania zmierzały do  znalezienia odpowiedzi na pytanie:  Czy strój jest elementem danej epoki, czy tylko osobistą inspiracją? Czy potrafimy w działania związane z modą zaangażować jak największą liczbę uczniów? Czy nasze działania są zasadne? Poznając historię mody chcieliśmy odnaleźć elementy strojów, które przetrwały do dzisiaj i są nadal atrakcyjne. Komponując biżuterię tekstylną, storczyki z materiałów syntetycznych, wiosenne stroiki sufitowe,  strój na różne okazje czy fryzury inspirowane barokową modą faktów można było wykorzystać odpady włókiennicze, które na co dzień wyrzuca się do kosza, na które nikt nie zwraca uwagi  i tchnąć w nie drugie życie. Projekt  pozwolił uczniom na rozwijanie wielu umiejętności manualnych, kreatywności, poczucia estetyki i  poszerzenie swojej wiedzy w trakcie dobrej  zabawy. Uczestnicy projektu  zaprezentowali siebie i własne pomysły na forum klasy, szkoły i środowiska. Organizując różne działania pragnęli nakłonić jak największą grupę rówieśników do zaangażowania się w zaproponowane przez nich zadania. Z pracą metodą projektu często wiążą się działania organizujące życie szkoły, w tym szczególnie przedsięwzięcia związane z jej pracą wychowawczą. Dużo czasu poświęciliśmy tematyce stroju szkolnego. Uczestnicy projektu chcieli poznać również sposoby ubierania się naszych szkolnych kolegów  a także zbadać, w jaki sposób nasi uczniowie odnoszą się do ewentualnego obowiązku dotyczącego noszenia mundurków szkolnych. Chcieliśmy poznać praktyczne zastosowanie włókien, ich właściwości i sposoby powtórnego wykorzystania odpadów włókienniczych. Rozwiązując problem samodzielnie zdobywaliśmy wiedzę i nabywali  umiejętności, podejmowali adekwatne działania, a na koniec publicznie przedstawili efekty swojej pracy.

Materiały wypracowane przez uczniów (produkt końcowy projektu):

 • biżuteria tekstylna, wiosenne stroiki sufitowe, storczyki z odpadów włókienniczych będące ozdobą okien w sali nr. 3;
 • 7 częściowy album - Z modą przez wieki;
 • trzy prezentacje multimedialne;
 • trzy gazetki tematyczne , wiosenny pokaz mody;
 • prace plastyczne uczniów naszej szkoły wyeksponowane w trakcie dwóch wystaw;
 • ankiety, ulotki opracowane dla metody boockcrossing, teczki port folio;
 • materiały dydaktyczne przygotowane na potrzeby lekcji;
 • wywiad z krawcowymi i z uczennicami - wystrój sali lekcyjnej  na szkolny finał projektu.

Wszystkie zadania z harmonogramu zostały zrealizowane.Uczniowie po zakończeniu pracy uzupełnili arkusz samooceny. Z  analizy wypowiedzi wynika, że uznali oni ten temat za ciekawy. Ogólnie zespół zdobył 100 pkt. na 100 możliwych do uzyskania, otrzymując - zgodnie z  WZO - ocenę wzorową.

 

Opiekun grupy projektowej – Grażyna Majka - Rogowska
Projekt gimnazjalny
„Pomagaj! Nie bądź obojętny!”

Głównym zadaniem projektu „Pomagaj! Nie bądź obojętny!”, była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: Czy potrafimy zaangażować w pomoc na rzecz zwierząt  uczniów i środowisko lokalne? Grupa, w składzie: Rozalia Ćwiok, Aleksandra Kuszela, Gabriela Kuszela, Julita Majka, Barbara Puzon, Adrian Waśko pracę nad projektem prowadziła wg ustalonego harmonogramu  działania. Każdy uczeń miał przydzielony zakres obowiązków. Projekt był skierowany do uczniów naszej szkoły i pośrednio do środowiska lokalnego. Głównym celem projektu było promowanie odpowiedzialnych postaw oraz propagowanie pozytywnych działań wobec zwierząt, oraz zmotywowanie uczniów i ich rodziców do aktywnego podjęcia działań ,do zaangażowania się w sprawę pomocy zwierzętom. Realizując projekt chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy obojętni na los i krzywdę zwierząt oraz czy działania związane z pomocą dla zwierząt są zasadne i potrafimy zaangażować w te działania uczniów naszej szkoły. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2017r. a ukończono w maju 2018roku.

Działania praktyczne uczniów w ramach projektu:

 • nawiązanie współpracy Inspektoratem ds. Ochrony Zwierząt OTOZ Animals w Tarnowie;
 • wykonanie ulotek z okazji Światowego Dnia Zwierząt i rozpropagowanie akcji
  w środowisku szkolnym wśród najmłodszych uczniów;
 • nawiązanie współpracy z fundacja "Zmieńmy Świat’’ z siedziba w Tarnowie;
 • ogłoszenie szkolnego konkursu na "Domek dla Kota”;
 • pozyskanie sponsorów;
 • impreza podsumowująca akcje "Domek dla Kota”;
 • zorganizowanie na terenie szkoły akcji pod hasłem "Paka dla zwierzaka’’ - zbiórka karmy, kocy, poduszek, kołder itp. na rzecz fundacji "Zmieńmy Świat’’;
 • dokarmianie zwierzyny leśnej;
 • prelekcje, pogadanki, rozdawanie ulotek propagujących pomoc zwierzętom.

Podjęte działania pozwoliły zrealizować założenia i cele projektu i uwrażliwiły społeczność szkolną i pośrednio lokalną na los i krzywdę zwierząt. Uzyskaliśmy również  odpowiedz na pytanie czy jesteśmy obojętni na los i krzywdę zwierząt oraz czy działania związane z pomocą dla zwierząt są zasadne i potrafimy zaangażować w nie  uczniów naszej szkoły. Nasze działania pokazały, że młodzież naszej szkoły nie jest aspołeczna. Uczniowie i ich rodzice są wrażliwi, empatyczni, zorganizowani,solidarni,zaangażowani i gotowi do niesienie  bezinteresownej pomocy(w tym przypadku) dla zwierząt.

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg