1. Tytuł: „Zostań wolontariuszem!” – rola wolontariatu w przygotowaniu i przeprowadzeniu Światowych dni Młodzieży w parafii i w Krakowie (religia, naucz. Ks. Zygmunt Ogórek)

Cele: - zapoznanie uczniów z ideą ŚDM;

          - zaangażowanie się w pracę wolontariacką na ŚDM;

          - nabycie umiejętności organizacyjnych, społecznych;

          - zachęcenie innych młodych ludzi do angażowania się w ŚDM;

         - opracowanie prezentacji multimedialnej jako produktu końcowego projektu;

Problem do rozwiązania: Co to znaczy być dobrym wolontariuszem?

 

  1. Tytuł: „Chcemy aktywnie spędzać wolny czas!” (wychowanie fizyczne, naucz. Marek Wulkowicz)

Cele: - wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka;

          - wpływ pływania na rozwój organizmu;

          - kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

          - hartowanie organizmu;

          - zachęcenie do uczestnictwa w rekreacyjnych  i sportowych formach uczestnictwa w kulturze fizycznej;

          - poznanie zasad bezpiecznego korzystania z dostępnych obiektów rekreacyjnych i sportowych;

Problem do rozwiązania: Dlaczego należy aktywnie spędzać wolny czas?

 

  1. Tytuł: „Czy wybitni sportowcy mogą być wzorem dla współczesnej młodzieży?” (wychowanie fizyczne, naucz. Tadeusz Ślusarczyk)

Cele: - wykonanie szkolnej gazetki sportowej;

          - wyszukiwanie informacji w środkach masowego przekazu na temat kariery sportowej wybitnych sportowców;

          - analiza materiału rzeczowego pod kątem przydatności do tematu projektu;

          - wykorzystywanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie TIK;

          - poszukiwanie w kręgu sportowców wzorów do naśladowania dla młodzieży;

Rozwiązanie problemu: „Czy wybitni polscy sportowcy mogą być wzorem do naśladowania dla młodzieży?” 

 

  1. Temat: „Wpływ muzyki na rozwój i zachowanie człowieka” (muzyka, naucz. Krzysztof Kajpust)

Cele: - rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej różnych gatunków muzyki, a w szczególności muzyki barokowej mającej wpływ na dobre samopoczucie człowieka;

          - kształtowanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji, korzystając z zasobów bibliotecznych, zasobów własnych i Internetu;

          - rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów;

          - wyszukiwanie utworów z repertuaru polskiej muzyki rozrywkowej;

          - praktyczna prezentacja utworów muzyki rozrywkowej;

Rozwiązanie problemu: Jaki jest wpływ muzyki na rozwój i zachowanie człowieka?

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg