1.    Tytuł: „Czy człowiek jest istotą idealną?” (matematyka w połączeniu z innymi przedmiotami)

Cele: rozumienie pojęcia proporcji;

          zorganizowanie szkolnych konkursów literacko – plastycznych;

          opracowanie prezentacji multimedialnej;

Problem do rozwiązania: Czy człowiek jest istotą idealną?

 

2.    Tytuł: „Muzyka na przestrzeni wieków” (muzyka)

Cele: posługiwanie się TIK;

          kształcenie postawy świadomego odbioru muzyki;

          rozwijanie zainteresowań muzyką i jej twórcami w minionych epokach;

Problem do rozwiązania: Czy muzyka tworzona w minionych epokach jest dziś kompletnym przeżytkiem, czy podstawą do tworzenia muzyki współczesnej?

 

3.    Tytuł: „Od papirusu do e-booka, czyli historia książki” (język polski)

Cele: poznanie historii piśmiennictwa; wykorzystanie TIK w uczeniu się;

          redagowanie krótkich tekstów poprawnych pod względem stylistycznym i ortograficzno – interpunkcyjnym;

          opracowanie komputerowe zebranego materiału rzeczowego;

Rozwiązanie problemu: Jak powstała książka i jak rozwijało się pismo?

 

4.    Temat: „Podróż w czasie – poznanie historii naszej parafii” (religia)

Cele: poznanie historii naszego kościoła i parafii;

          przeglądanie materiałów historyczno – kronikarskich oraz dokumentowanie tematu projektu;

          wykorzystanie TIK w uczeniu się;

          opracowanie prezentacji multimedialnej

Rozwiązanie problemu: Jak nasi przodkowie angażowali się w życie społeczne parafii i naszej miejscowości?

 

5.    Temat: „Czy można poznać kraj, poznając jego smaki?” (język niemiecki)

Cele: poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych; podobieństwa i różnice między Polską a Niemcami;

          gromadzenie słownictwa dotyczącego żywienia;

          przeprowadzanie wywiadów; opracowanie książki kucharskiej w języku polskim i niemieckim;

Rozwiązanie problemu: Czy można poznać kraj, poznając jego smaki?- kuchnia jako jeden z elementów kultury

 

6.    Temat: „Pomagaj! Pomoc zwierzętom miarą człowieczeństwa?” (działalność wolontariacka)

Cele: współpraca ze schroniskiem dla zwierząt „Brzozowe Rancho”;

          organizowanie akcji na rzecz zwierząt w środowisku lokalnym;

Rozwiązanie problemu: Jak zorganizować pracę na rzecz pomocy zwierzętom?

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg