11. lutego 2000 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej miała miejsce niezwykła uroczystość przebiegająca pod hasłem Dzień Polski przygotowana przez nauczycieli uczniów klas 1-3 oraz ich rodziców. Nad organizacją imprezy, która swój zaczątek miała już w sierpniu ubiegłego roku, czuwała dyrektor szkoły - pani mgr Jolanta Kwapniewska.

Zadanie młodszej grupy wiekowej polegało na przygotowaniu najważniejszych wiadomości z zakresu historii, folkloru, czasów współczesnych o 7 rejonach Polski (Podkarpacie, Małopolska, Góry, Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Pomorze). Dzieci w przeciągu 6 miesięcy bardzo wytrwale pracowały pod kierunkiem swoich wychowawców, gromadząc niezbędne materiały, ucząc się gwary, ludowych piosenek, poznając historię i dzieci dzisiejszy danego regionu, wykonując bardzo staranne prace plastyczne: plakaty i hasła promujące wybrany region, albumy, makiety.

Należy podkreślić rolę rodziców, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie Dnia Polskiego.

11. lutego od samego rana w całej szkole panowało radosne ożywienie. Uczniowie ubrani w stroje danego regionu swoją postawą, wspaniałą grą aktorską, świetnie bawili liczną publiczność zgromadzoną na sali wyrazem uznania były gromkie brawa dla młodych artystów.

Jury, które miało niebywały problem w wyłonieniu zwycięzcy, uznało,
że pierwsze miejsce należy do klasy I - przedstawiającej Małopolskę.
Pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia.

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg