Dni PodkarpaciaW roku szkolnym 2000/01 uczniowie gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pod nazwą:
Dni Podkarpacia w Gimnazjum w Czarnej, którego celem było rozwijanie wiedzy o kulturze, tradycjach i osiągnięciach regionu, wybitnych ludziach tworzących historię i teraźniejszość Podkarpacia.

Impreza rozpoczęła się 19 marca 2001r. wieczorem poetyckim, przygotowanym przez mgr Barbarę Sochę. Młodzież przy blasku świec recytowała wiersze twórców naszego regionu.

Następnego dnia goszczono bajarkę z Nosówki : Panią Stefanię Budę. Przybliżyła ona uczniom dawne zwyczaje i gwarę naszego regionu.

Dzień trzeci był najbardziej widowiskowy.Wieczór poetycki

    


Bajarka - pani S.Buda przybliża nam dawne zwyczaje i gwarę naszego regionu
    

Cyganka prawdę Ci powie...
Młodzież zaprezentowała gościom historię osadnictwa, odbył się konkurs historyczny przygotowany i prowadzony przez mgr Tadeusza Pomykacza, konkurs na przewodnik turystyczny po Podkarpaciu, nad którym czuwała mgr Agnieszka Ukowska, konkurs na logo województwa i hasło promujące region. Wyeksponowano również wyniki przeprowadzonych przez uczniów wśród mieszkańców Czarnej ankiet nt. Podkarpacia; czuwał nad tym mgr Jerzy Ostręga.

W czasie imprezy prezentowano przyśpiewki, stroje ludowe i obrzędowość naszego regionu (mgr Agnieszka Ukowska), degustowano potrawy ludowe. Całość uświetnił występ kapeli ludowej Czarnianie.

Sztuka pt. „Kłamliwy Zygmuœ”. Jej główny bohater jest mieszkańcem Podkarpacia, a jego pasją są śœlimaki
    

Nasz szkolny zespół folklorystyczny
    

Untenbaum i Aprikozenkronc, czyli Mateusz Stawarz i Marcin Sanicki w roli zatroskanych Żydów
Na zakończenie nauczyciele gimnazjum zaprezentowali fragmenty Zemsty A.Fredry w reżyserii mgr Barbary Sochy. Pomysłodawcą i redaktorem dokumentacji projektu był mgr Jerzy Ostręga, zaś całość poczynań uczniów, nauczycieli i rodziców koordynowała Pani Dyrektor : mgr Marta Markowicz.Panna Klara Raptusiewiczówna (Marta Markowicz) w towarzystwie Papkina (Marka Wulkowicza).
    

W kapeluszu z parš pistoletów za pasem widać Papkina, czyli pana Marka Wulkowicza
    

W roli Czeœnika - pan mgr Tadeusz Pomykacz, a w roli Dyndalskiego - pan mgr Jerzy Ostręga.

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg