Program w gimnazjum nakłada na szkołę realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, stąd nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Czarnej, wychodząc w bardzo szerokim stopniu naprzeciw zadaniom oświatowym, opracowali projekt z edukacji filozoficznej. Pomysłodawcą i twórcą były dwie panie: nauczyciel fizyki i chemii mgr Jolanta Słowińska-Zygmunt i polonistka mgr Violetta Wodzińska. Tytułem projektu stały się słowa francuskiego prekursora filozofii nowożytnej Kartezjusza Myślę, więc jestem.

Nadrzędnym celem było:

    zapoznanie młodzieży z głównymi poglądami i pojęciami ukształtowanymi przez wielkich filozofów
    w starożytnej Grecji,
    nabycie skłonności do refleksji nad sobą i światem
    oraz dostrzeganie wartości tych refleksji

Realizacja poszczególnych zadań wynikających z projektu zakończyła się dwudniowym finałem,
tj. 19-20 marca 2002r.

    

   

W pierwszym dniu finału uczniowie sześciu klas gimnazjalnych rywalizowali w konkursie historycznym Wiem, że nic nie wiem, wykazując się wiedzą na temat osiągnięć antycznej filozofii oraz sprawdzali najważniejsze wiadomości z astronomii greckiej w quizie z fizyki Wrota Wszechświata. Zaś pierwszoklasiści prezentowali albumy: Platon, Tales, Sokrates, Arystoteles oraz kalendarze na rok 2002 obrazujące zmienność czasu w przyrodzie.

Drugi dzień obfitował wręcz w teatralne popisy. Otóż z niewyjaśnionych przyczyn wszystko zaczęło się od uczniowskiego spotkania z miłośnikami mądrości w gaju oliwnym poświęconym mitycznemu herosowi Akademosowi. Dwoje gimnazjalistów miało niebywałą okazję porozmawiać o wiecznych ideach z Platonem, Talesem, Pitagorasem, Sokratesem, Diogenesem.

   

   

Tegoż ranka spotkaliśmy się ze światem starożytnym, w którym główną rolę zagrały stroje kobiece i męskie. Młode Greczynki prezentowały barwne tuniki z typowo kobiecymi dodatkami, np.: wachlarzem, bransoletami, parasolem, amforą. Korowód barwnych strojów stanowił tło do tańca będącego ucieleśnieniem dionizyjskiej radości życia w Grecji - zorby.

Uczniowie zaprezentowali również teatralną wizję mitu Demeter i Kora, w sali sądowej wykazywali się humorystycznymi popisami oratorskimi. Są dziwy na niebie i ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom powtórzyli za Szekspirem uczniowie klas pierwszych, prezentując własnej produkcji wehikuły czasu skonstruowane z odpadów cywilizacyjnych.

        

Dowodem, że filozofia splatała się z życiem społeczeństwa, była wizyta w Olimpii. Przysięga złożona Zeusowi stanowiła początek rozgrywek sportowych. Zmagania na niby, czy to w rzucie oszczepem, zapasach, rzucie dyskiem, skoku w dal,
i tak wyłoniły najlepszych, którzy otrzymali laur zwycięstwa.

Uroczystość uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej z Dębicy pod batutą p. mgr Marty Fortuny. W ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwory: Yesterday, Love me tender i inne.

Atrakcyjna forma nauki z pewnością sprzyja lepszemu przyswojeniu wiedzy. Młodzież miała możliwość zaprezentowania na forum szkoły swoich uzdolnień i pomysłów. Przygotowania do imprezy finałowej były świetną okazją do współpracy
i integracji środowiska uczniów i nauczycieli z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Impreza zakończyła się wręczeniem nagród uczniom, którzy zajęli miejsca medalowe, pozostałych pocieszono słodyczami.

    

    

Z opinii pani dyrektor mgr Marty Markowicz wynika, że realizacja projektu pomogła młodzieży rozważyć zainteresowania filozoficzne starożytnych Greków, dotyczące poglądów na świat zewnętrzny, poznania świata i naturę ludzką.
Jesteśmy spadkobiercami filozofii europejskiej, dlatego warto przyjrzeć się temu, co wymyśliły poprzednie pokolenia. Lepiej zrozumiemy samych siebie.


Gminny konkurs recytatorski
Filozoficzne poezjowanie


Koniec stulecia wielu z nas pobudza do zajęcia postawy refleksyjnej wobec życia. Tak też się stało w naszym gimnazjum. Pomysł, by na chwilę zatrzymać się w podróży życiowej, zadumać nad istnieniem, sensem bycia, poddała p. Jolanta Słowińska, i p. Violetta Wodzińska. W ramach realizacji projektu filozoficznego, 23 listopada 2001r. zorganizowały
I Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem Filozoficzne poezjowanie.
W deklamacyjnych zmaganiach wzięło udział 24 uczniów z pierwszych klas Gimnazjów z Gminy Czarna, a więc przybyli chętni z Grabin, Żdżar, Róży, Jastrząbki, Czarnej. Ulubieńcami uczniów okazali się współcześni poeci, zwłaszcza Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Jan Twardowski. Jury oceniało stopień opanowania pamięciowego tekstu, dykcję oraz sposób widzenia utworu. Zrozumienie przesłania poetyckiego, spontaniczność młodzieńcza dołączają zatem do elementów tworzących wielkie przeżycia recytatora. Nad przebiegiem prawidłowości konkursu czuwała pani dyrektor gimnazjum mgr Marta Markowicz.

Długimi strofami przemawiali do nas poeci uczący mądrego spojrzenia na sprawy życia człowieka, pomagający odróżnić rzeczy wartościowe od bezużytecznych. Wiersze dawały do myślenia i zmuszały do zastanowienia. Dodatkiem do odświętnego nastroju była specjalnie przygotowana na ten dzień dekoracja, którą tworzyła plastyczna interpretacja pojęć filozoficznych: miłości, przemijania, śmierci, dobroci, portrety ulubionych poetów a także wystawka tomików poezji, do których można było sięgnąć w czasie przerwy.

Emocje wyraźnie rysowały się na twarzach wszystkich uczestników, toteż by młodym recytatorom dać ochłonąć i obniżyć poziom adrenaliny, między prezentacjami wierszy występowała Kamila Waśko, uczennica klasy IIIa. Śpiewała poezję Edwarda Stachury przy własnym gitarowym akompaniamencie. Gromkie brawa oznaczały zadowolenie publiczności.

Jak to zwykle bywa, wygrywają najlepsi. Jury przyznało nagrody za najciekawsze interpretacje oraz szereg wyróżnień. Śmiała aranżacja, własne spojrzenie na świat, oryginalna prezentacja istoty ducha znalazły w oczach jury uznanie i tak laureatami gminnego konkursu zostały: Agnieszka Cieśla (Gimnazjum w Czarnej), Agnieszka Tryba, Sylwia Jurczyk (Gimnazjum
w Czarnej, oddział w Żdżarach), Aleksandra Kaleta (Gimnazjum w Czarnej). Dyplomy uczestnictwa otrzymali wszyscy recytatorzy, do tego należy dodać pamiątkowe zdjęcia, będące miłym wspomnieniem już za rok.

W opinii organizatorów konkurs okazał się nietypową lekcją odbierania tych wartości, które liczą się zawsze, przede wszystkim odwzajemniania uczuć ze względu na krótkość i kruchość ludzkiego życia, bo jak mówi nasza noblistka na chwilę tu jestem i tylko na chwilę.
Opracowała mgr Violetta Wodzińska
nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg