Prowincja to nie tu!- czyli prowincja nieprowincjonalna
Prowincja? to nie tu! - czyli prowincja nieprowincjonalna" - projekt wychowawczo-edukacyjny realizowany dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierającej finansowo nasze działania, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków (oddział w Tarnowie).
Głównym celem tego projektu jest równanie szans młodzieży z różnych miast i mniejszych miejscowości.
W projekcie uczestniczą dwa gimnazja z sąsiadujących z sobą województw, tj. podkarpackiego - nasze gimnazjum oraz małopolskiego - Gimnazjum w Rzuchowej.

W ramach tego programu zaplanowane są w Publicznym Gimnazjum w Czarnej następujące zadania:

    zajęcia integracyjne dla klas I a i I b - rozmowa o wartościach, planach życiowych, realizacja programu profilaktycznego Oczko, zajęcia przeprowadzone zostały w XI i XII 2004r. przez pracownika Specjalistycznej poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie;
    szkolenie nauczycieli - planowanie działań pozalekcyjnych w ramach programu wyrównywania szans uczniów (grudzień 2004);
    zajęcia pozalekcyjne prowadzone w 5 grupach: przygotowanie prezentacji multimedialnej o historii szkoły; pokaz mody oraz nauka tańców: polki, rock and rolla, tańca współczesnego; przygotowanie przedstawienia teatralnego pt. Szkoła dawniej i dziś; realizacja filmu pt. Współczesna szkoła w krzywym zwierciadle (styczeń - marzec 2005r.);
    wspólne spotkanie partnerów projektu w Czchowie (18-19 II 2005r.);
    impreza finałowa - w połowie marca 2005r.

Realizacja poszczególnych zadań wynikających z projektu zakończyła się imprezą finałową
- marzec 2005r.

Tańce ludowe w oryginalnych strojach sprawiły gimnazjalistom wiele rado¶ci.

Przeboje z lat 60., 70., 80. XX wieku w wykonaniu naszych gimnazjalistek.

Nasi rowerzy¶ci pokazali na co ich stać. Wszystkie przeszkody pokonywali bez zarzutu.

Duże zainteresowanie wzbudziła zorganizowana przez nas wystawa malarstwa naszych lokalnych artystów.

Sekcja karate prezentuje swoje umiejętno¶ci.

Pochwały dla umiejętno¶ci artystycznych naszych uczniów zapisane na plakacie

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg