Rok 2005 został ogłoszony Światowym Rokiem Fizyki.To setna rocznica cudownego roku Alberta Einsteina.
100 lat temu Albert Einstein opublikował artykuły naukowe, które miały zasadniczy wpływ na współczesną fizykę.
Światowy Rok Fizyki 2005 to całoroczna promocja fizyki i jej roli we współczesnym świecie.

Nasze gimnazjum także postanowiło przyłączyć się do świętowania tego roku poprzez poznawanie fizyki i jej znaczenia.
Zespół nauczycieli opracował projekt obchodów Światowego Roku Fizyki, który będzie realizowany w naszym gimnazjum
pod hasłem Fizyka wokół nas w roku szkolnym 2004/2005, tj. od września 2004r. do kwietnia 2005r.

Impreza finałowa odbędzie się w kwietniu 2005 roku.

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu są:

    nauczyciel fizyki i chemii - mgr Magdalena Szydłowska
    nauczyciel matematyki i techniki - mgr Marta Konieczna
    wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego - mgr Barbara Socha.

Cele projektu:

    uroczyste obchody Światowego Roku Fizyki 2005 oraz setnej rocznicy cudownego roku Alberta Einsteina;
    promocja fizyki i jej roli we współczesnym świecie;
    upowszechnianie wiedzy o zjawiskach fizycznych obserwowanych wokół nas;
    poszerzanie wiedzy o wybitnych fizykach i ich dorobku naukowym;
    doskonalenie pracy z uczniem zdolnym - rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką oraz dziedzinami wykorzystującymi metody postępowania wypracowane przez fizykę;
    ukazanie wpływu fizyki na rozwój innych dziedzin, np. techniki, medycyny, rolnictwa, sztuki;
    inspirowanie dyskusji i cywilizacyjnej roli fizyki.

W projekcie uwzględniono dość bogatą propozycję zadań dla uczniów a także liczne atrakcje. Zadania kierowane są do wszystkich uczniów – nie tylko tych szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi.

Mamy nadzieję, że dzięki temu uczniowie wykażą pozytywny stosunek do proponowanych zadań, że projekt cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem, a praktyczne działania, których będziemy się wspólnie podejmować, pozwolą na osiąganie zadowalających wyników nauczania, zainteresowanie uczniów przedmiotem fizyki i pokrewnymi jej dziedzinami.

Liczymy na to, że wyniki naszej wspólnej pracy skutecznie przełożą się na spopularyzowanie fizyki wśród młodzieży gimnazjalnej naszej szkoły, jako że taki jest właśnie główny cel Obchodów Światowego Roku Fizyki.

We wrześniu uczniowie wykonywali plakaty propagujące akcję pod hasłem:
Rok 2005 Światowym Rokiem Fizyki
Galeria plakatów wykonanych przez uczniów

We wrześniu ogłoszony został Międzyszkolny Konkurs Literacko - Plastyczny pn. Fizyka w sztuce,
którego finał odbędzie się w marcu 2005r.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje

17. września nasi gimnazjaliści wzbogacili swoją wiedzę o wszechświecie dzięki wycieczce
do Planetarium w Niepołomicach.
01. października natomiast mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, które odbyły się w Instytucie Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk. Tematem zajęć była: Fizyka w medycynie.

Galeria zdjęć z wycieczki do Krakowa

W listopadzie ogłoszono konkurs na wiersz o tematyce związanej ze zjawiskami
występującymi w przyrodzie.

Wiersze uczniów

15 grudnia odbyły się warsztaty fizyczne dla uczniów pn. Światło i zjawiska świetlne.
Więcej o warsztatach

28 stycznia odbył się konkurs wiedzy fizycznej pod nazwą Z fizyką za pan brat, w którym wzięły udział
reprezentacje wszystkich klas naszego gimnazjum.
Przebieg szkolnego konkursu wiedzy fizycznej

Na przełomie października i listopada na lekcjach techniki uczniowie wykonywali makiety domów
z niekonwencjonalnym systemem ogrzewania lub makiety elektrowni wiatrowych.
Makiety - wybrane prace uczniów

W styczniu uczniowie wykonywali prace plastyczne dotyczące zjawisk fizycznych, występujących w przyrodzie.
Plastyczna interpretacja praw fizyki w pracach naszych gimnazjalistów

W grudniu natomiast tworzyli prezentacje multimedialne nt.
Wkład Polaków w rozwój wiedzy fizycznej.
Niektóre prace uczniów:


Julian Ochrowicz
    - Praca wykonana przez Przemysława Janusa

Jan Śniadecki
    - Praca wykonana przez Dianę Pietraszewską

Ignacy Łukasiewicz
    - Praca wykonana przez Aleksandrę Pych i Zytę Lada

Maria Skłodowska - Curie
    - Praca wykonana przez Adrianę Stawarz


Odkrycia i wynalazki
Gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym:

OBRAZ I DŹWIĘK MEDYCYNA WSZECHŚWIAT

Realizacja poszczególnych zadań wynikających z projektu zakończyła się imprezą finałową.

  

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg