Cudze chwalicie, swego nie znacie     Realizacja projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w ramach programu „Pożyteczne wakacje” we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie. Szkoła otrzymała na ten cel dotację w wysokości 1500 zł.
     Celem projektu było rozwijanie wiedzy o kulturze, tradycjach i osiągnięciach naszej miejscowości, zdobywanie wiedzy o wybitnych ludziach tworzących historię i teraźniejszość Czarnej, promocja szkoły i Czarnej w środowisku lokalnym.
     W ramach projektu 35 harcerzy pod kierunkiem 3 nauczycieli wykonali m. in. następujące zadania:
- album fotograficzny „Czarna w oczach fotoreportera”;
- reportaż filmowy o Czarnej;
- konkurs wiedzy historycznej o Czarnej;
- wykonanie strojów regionalnych, nauka przyśpiewek, tańców regionalnych, przygotowanie dań regionalnych;
- konkurs na folder reklamujący Czarną oraz na logo naszej miejscowości;
- występ harcerzy podczas Dni Gminy Czarna.

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg