Zdrowo żyć – sprawnym być


     Realizacja projektu edukacyjnego „Zdrowo żyć – sprawnym być” skupiała się wokół propagowania zdrowego stylu życia poprzez czynny wypoczynek uczniów. Główne cele projektu to: stworzenie młodzieży możliwości czynnego wypoczynku, upowszechnienie wśród uczniów zasad zdrowej rywalizacji, integracja społeczności szkolnej, zaspokajanie potrzeby ruchu jako antidotum na stres szkolny.
     A oto wybrane zadania zrealizowane w ramach ww. projektu:
- minimaraton o Puchar Dyrektora Szkoły;
- mecz siatkarski: uczniowie – nauczyciele;
- pikniki klasowe z wykorzystaniem zabaw i gier sportowych;
- przygotowanie występu ekspresyjno – ruchowego na okoliczność wręczenia Zespołowi Szkół w Czarnej certyfikatu Szkoły
  Promującej Zdrowie;
- zorganizowanie aktywnego wypoczynku dla młodzieży w czasie ferii zimowych;
- zajęcia sportowo – rekreacyjne dla naszych uczniów oraz młodzieży szwedzkiej goszczącej w naszej szkole;
- Dzień Dziecka na sportowo – finał projektu.

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg