Ciesz się zdrowiem, trzymaj formę     "Ciesz się zdrowiem, trzymaj formę" - projekt wychowawczo - edukacyjny realizowany na podstawie trzyletniego programu "Trzymaj formę". Był on realizowany w naszym gimnazjum w latach 2006/2007, 2007/2008, 20008/2009 przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Dębicy.

     Cele projektu:
- uświadomienie uczniom i ich rodzicom wagi problemu otyłości oraz podjęcie odpowiednich kroków naprawczych;
- dostrzeganie zależności pomiędzy właściwym odżywianiem a zdrowiem człowieka;
- stwarzanie uczniom warunków do rozwijania sprawności fizycznej;
- promowanie aktywnego wypoczynku;
- propagowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie do harmonijnego rozwoju.

     W ramach ww. projektu zrealizowano m. in. takie zadania:
- obliczanie wskaźnika BMI wszystkim gimnazjalistom;
- zapoznanie z wynikami testów uczniów i ich rodziców;
- organizacja zajęć pozalekcyjnych: jazda na rowerze dla grupy chętnych uczniów, jogging, wyjazdy na basen;
- „Wywiadówka na zdrowie” – przygotowanie przez uczniów zdrowych przekąsek dla rodziców;
- „Zdrowo żyj” – konkurs międzyklasowy;
- projekcja filmów edukacyjnych podczas godzin wychowawczych;
- minimaraton o Puchar Dyrektora Szkoły;
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze;
- Dzień Sportu – Chotowa 2009.

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg