Uwierz w siebie     "Uwierz w siebie..." to projekt edukacyjny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej od 3. 09 do 22. 12. 2007 r. Wzięło w nim udział 92 uczniów, którzy rozwijali swoje zdolności i zainteresowania, uczestnicząc w różnych formach zajęć pozalekcyjnych oraz pracując w różnych grupach zadaniowych. Niektórzy uczniowie, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, mogli również korzystać z zajęć oferowanych przez świetlicę terapeutyczną.

 A oto grupy zadaniowe:

 I. "Grupa plastyczna" - zajęcia przybliżały uczniom świat sztuki, dzieci poznawały różnorodne techniki plastyczne, uczestniczyły w
     warsztatach malarskich z udziałem ludowego artysty oraz w zajęciach w pracowni ceramicznej w Muzeum Lalek w Pilźnie, dzieci
     brały również udział w konkursie pt. "Moja mała Ojczyzna". Na zakończenie działalności urządzono wernisaż prac
     uczniowskich.
II. "Grupa literacko - poetycka" - zajęcia skupiały się na różnorodnych zabawach słowami, dzięki którym uczniowie mogli się
     przekonać, że przy pomocy takiego tworzywa jak język można wyrazić siebie. Dzieci wzięły udział w spotkaniu z emerytowaną
     nauczycielką języka polskiego, poetką - amatorką - p. Marią Chytaj, wydano tomik wierszy zawierający efekty pracy uczniów i
     opublikowano wybrane utwory liryczne na łamach "Gazety Czarnieńskiej", zorganizowano wieczór poetycko - muzyczny pod
     hasłem "Wiersze moje".
III. "Grupa teatralno - muzyczna" - odbyła się wycieczka do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zorganizowano zajęcia
     z wykorzystaniem dramy w Muzeum Lalek w Pilźnie oraz spotkanie z solistką ludowego zespołu "Czarnianie", wystawiono
     baśnie "Kopciuszek" oraz "Jaś i Małgosia", której odbiorcami byli przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Czarnej,
     przygotowano również jasełka bożonarodzeniowe dla uczniów zespołu Szkół w Czarnej, dla rodziców uczniów oraz osób
     samotnych i niepełnosprawnych z gminy Czarna.
IV. "Grupa reedukacyjno - wychowawcza" - to zajęcia uczniów w świetlicy terapeutycznej, pomoc w nauce, zajęcia logopedyczne,
     biblioterapia, warsztaty dla rodziców przybliżające im specyficzne trudności w nauce ich dzieci, wycieczka do Ośrodka
     Hipoterapii w Zbylitowskiej Górze oraz zabawa andrzejkowa integrująca dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne.

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg