Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy18 grudnia 2009 roku to ważna data. Po siedmiu miesiącach pracy zakończył się pierwszy etap Projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w Szkole Podstawowej w Czarnej. Projekt ten jest współfinansowany przez UE. Zakłada on rozwój inteligencji wielorakich, w oparciu o teorię Howarda Gardnera.

Przystępując do pracy założyliśmy, że „Każde dziecko jest zdolne” i dlatego należy stworzyć mu możliwości dalszego rozwoju poprzez zabawę. Systematyczna praca przez dodatkowe trzy godziny tygodniowo pozwoliła rozwinąć u uczniów wszystkie inteligencje. W krótkim pokazie uczniowie zaprezentują szczególnie inteligencję muzyczną, ruchową, wizualno – przestrzenną oraz językową. Inteligencja językowa, to także nauka języków obcych, dlatego część programu jest w języku angielskim. Na uwagę zasługuje fakt, że całość programu jest tematycznie związana z etnografią. Uczniowie pokazali trzy najbliższe regiony: Podkarpacie, Podhale, Małopolskę. Nauczyli się wiele o dawnym życiu codziennym, strojach ludowych oraz zwyczajach i obyczajach. Poznali też legendy, wśród nich związane z pochodzeniem i powstaniem nazwy naszej miejscowości. W pracy pomagała Pani Maria Naleźny, wokalistka Ludowego Zespołu „Czarnianie”, która nauczyła dzieci piosenki o Czarnej. Serdecznie jej za to dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy brali aktywny udział w przygotowaniu pokazu oraz szanownym gościom za przybycie.

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg