Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Czarnej

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

/ Jan Paweł II /

„Razem możemy więcej”

Projekt wychowawczo-edukacyjny  realizowany w Publicznym Gimnazjum w Czarnej
w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu

 

 

    

Koordynatorzy projektu:
Agnieszka Mądry-Ukowska
Barbara Ozga

 

Lp

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej, uczniom i rodzicom zadań wynikających z realizacji projektu „Razem możemy więcej”

wrzesień 2011

A. Ukowska
B. Ozga

2

Przeprowadzenie w klasach I- III ankiety diagnozującej poziom wiedzy uczniów o wolontariacie

wrzesień/ październik 2011

A. Ukowska
B. Ozga

wychowawcy

3

Wznowienie „zakręconej akcji”- zbiórki nakrętek

październik 2011

A. Ukowska

grupa projekt.

4

Comiesięczna prezentacja wyników zbiórki nakrętek w formie wykresu słupkowego

cały rok

A. Ukowska

grupa projekt.

5

Zapoznanie z ideą wolontariatu- pogadanka na lekcjach wychowawczych

październik 2011

wychowawcy

6

Międzyklasowy konkurs plastyczny na logo szkolnego projektu „Razem możemy więcej”. Prezentacja prac na gazetce ściennej

październik/ listopad 2011

D. Charchut

7

Nawiązanie współpracy z GOPS w celu objęcia opieką osób samotnych starszych i chorych

październik 2011

A. Ukowska
B. Ozga

8

Opieka nad osobami potrzebującymi

cały rok

A. Ukowska

grupa projekt.

9

„wolontariusze naszych czasów”- gazetka ścienna

listopad 2011

E. Prus

10

Nawiązanie współpracy z Caritas Parafialnym w celu pomocy przy przygotowaniu i podziale paczek świątecznych

grudzień 2011

A. Ukowska

grupa projekt.

11

„I ty możesz zostać św. Mikołajem”- zbiórka artykułów papierniczych dla dzieci przebywających w szpitalu w okresie świątecznym

grudzień 2011

S. U.

E. Prus

12

Spotkanie z wolontariuszem

marzec 2012

B. Ozga

13

Akcje charytatywne „Góra grosza”

                                    „Pola nadziei”

 

                                    „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

                                    Zbiórka słodyczy dla podopiecznych GOPS

październik

kwiecień

 

styczeń

grudzień

S. U.

A. Ukowska

grupa projekt.

Grono Pedagog.

S. U.

14

Przedstawienie jasełkowe podczas spotkania opłatkowego dla podopiecznych GOPS

grudzień 2011

B. Sasak

15

Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie projektu

czerwiec 2012

A. Ukowska
B. Ozga

wychowawcy

16

Prezentacja kroniki dokumentującej przebieg działań wynikających z realizacji projektu „Razem możemy więcej”

czerwiec 2011

A. Ukowska
B. Ozga

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg