Ciesz się zdrowiem, trzymaj formę
Harmonogram realizacji projektu
,,Chcesz być zdrowy jak ryba ? -  ćwicz, jedz owoce, warzywa…”
w ramach programu ,,Trzymaj formę”
realizowany w roku szkolnym 2011/ 2012Cel główny projektu:

 

·        Poszerzenie wiedzy uczniów rodziców dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru;

·         Zwiększenie zaangażowania i uczestnictwa rodziców w działaniach programu „Trzymaj Formę”;

·         Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko domowe uczniów;

 

Czas trwania projektu: IX 2011r.  – VI 2012 r.

 

Ewaluacja:

·         Piknik rodzinny pod hasłem ,,Rodzinne latanie”

·         ,,Euro 2012- Szkolne mistrzostwa świata” – sukcesy sportowe

·         Przedstawienie o zdrowiu na ,,Dzień Matki i Ojca” połączone z degustacją zdrowych potraw;

·         Wykorzystanie zdobytej wiedzy  i umiejętności w codziennym życiu.

 

Narzędzia do monitorowania i oceny projektu:

·         Rozmowy z uczniami i nauczycielami w miarę potrzeb,

·         Świadectwa pracy uczniów: gazetki ścienne, scenariusze konkursów, występy uczniów, zdjęcia,

·          Testy wydolności fizycznej uczniów,

·         Przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania z realizacji programu- VI - 2012 rok,

 

Miernik sukcesu:

·         Podniesienie jakości pracy szkoły;

·         Rozwijanie współpracy szkoły z rodzicami;

·         Rozszerzenie działań edukacyjnych na środowisko młodzieży szkolnej;

·         Poszerzenie wiedzy uczniów w temacie zdrowego odżywiania się;

·         Podniesienie sprawności fizycznej uczniów;

·         Umiejętność pracy w grupie;

 

Formy i sposób prezentacji:

·         Pokazy prac uczniowskich,

·         Konkursy,

·         Turniej wiedzy,

·         Gazetki tematyczne,

·         Rodzinny piknik

·         Zajęcia SKS- u,

·         Zajęcia świetlicowe,

·         Zajęcia lekcyjne;

·         Godziny wychowawcze,

 

Formy pracy:

·         indywidualna,

·         grupowa,

·         z całą klasą,

Koordynator projektu:

Marta Lada

 

 

L.p.

Zadanie 

Termin wykonania

Odpowiedzialni

1

 Przedstawienie dyrekcji, radzie pedagogicznej, uczniom i rodzicom zadań  zaplanowanych do realizacji w projekcie ,,Trzymaj formę”.

IX

Marta Lada

2

 

 

 

 

 

 

Poznawanie zasad prawidłowego odżywiania się i zbilansowanej diety oraz roli ruchu w utrzymaniu sprawności fizycznej

Tematy( do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych):

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

zainteresowani nauczyciele

Przyroda, biologia, lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe

.„Zdrowie na talerzu”- Czy wiesz co jesz ? - składniki pokarmowe i ich rola  w organizmie.

,,Piramida zdrowia”,

,,Zatrucia pokarmowe”

,,Rola oraz skutki niedoboru witamin”

Zasady higienicznego trybu życia

Żywność zmodyfikowana genetycznie; za i przeciw;

Wpływ środków konserwujących na żywność

Rola sprawności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Obliczanie wskaźnika masy ciała (ang. Body Mass Index - BMI)

Skład żywności, odczytywanie składu z etykiety na opakowaniu

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

nauczyciel przyrody

 

wychowawcy klas

 

 

Technika, lekcje wychowawcze, zajęcia świetlicowe

Zdrowe odżywianie, przygotowanie kanapek, sałatek, surówek.

Higiena sporządzania i kultura spożywania posiłków.

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

nauczyciel techniki,

wychowawcy klas

nauczyciele pracujący w świetlicy

 

Plastyka, zajęcia świetlicowe

Plakaty promujące zdrowy styl życia

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

nauczyciel plastyki,

nauczyciele pracujący w świetlicy

Informatyka

Opracowanie piramid żywieniowych

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

nauczyciel informatyki

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczna.

Tematy w ramach edukacji zdrowotnej

Zawody sportowe, eliminacje, turnieje,  mecz siatkówki nauczyciele  uczniowie

Pomiary tętna, wydolności fizycznej za pomocą prób wysiłkowych

Kształtowanie sylwetki, prawidłowej postawy ciała
 

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

 

nauczyciele wychowania fizycznego

 

Język obcy 

Czytanie tekstów, dotyczących zdrowego odżywiania się, składników odżywczych i witamin, sportów i rekreacji ruchowej.

w ciągu roku szkolnego – 
w miarę potrzeb

nauczyciel j. angielskiego

3

Prelekcja dla rodziców na zebraniach klas 1-6 pt. „Mamo, tato-patrz co jem”

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy klas 1-6

4

,,Każdy kęs ma swój sen czyli rodzaje diet i ich wpływ na nasze zdrowie”- gazetki klasowe

II/III

wychowawcy klas

uczniowie klas IV-VI

5

Prelekcja higienistki nt „Jak ułożyć swój dzienny jadłospis?”

I półrocze

higienistka szkolna

6

Udział w obchodach Światowego Dnia Walki z Otyłością (1 marca) poprzez jednodniową akcję ,,Dzień jabłka i marchewki”

1 marca

wychowawcy klas 1-6

7

Dzień Zdrowia - „Dzień bez słodyczy”-  wystawa „cudaczków warzywno – owocowych”- konkurs szkolny (1 praca od klasy)

12 X

Marta Lada

wychowawcy klas 1-6,
uczniowie i ich rodzice

nauczyciel plastyki

8

,,Sport to moje hobby” – przeprowadzenie wywiadów z  dyrektor szkoły  Martą Markowicz, Jerzym Ostregą i  Markiem Wulkowiczem (wyeksponowanie ich na gazetce na korytarzu;

III

SU

9

Realizacja ogólnopolskiego programu  ,,Owoce w szkole”

r.szk.2011 /2012

dyrektor szkoły

wychowawcy klas 1 - 3

10

Realizacja ogólnopolskiego  programu ,,5 porcji warzyw, owoców lub soku

r.szk.2011 /2012

 Magdalena  Mikosz    wychowawcy klas 1-3

11

Realizacja ogólnopolskiego programu ,,Szklanka mleka w szkole”

r.szk.2011 /2012

dyrektor szkoły

wychowawcy klas 1-6

12

Realizacja programu ,,Radosny uśmiech, radosna przyszłość”

r.szk.2011 /2012

 Jolanta Róg,  Marta Czaja

13

,,Kolorowy latawiec wita wiosnę” – włączenie rodziców w akcję ,,Rodzinne latanie” (zawody latawcowe, konkurs na ,,Najciekawszy latawiec”

21 marca 2012 r.

 Marta Lada

wychowawcy klas, rodzice

14

Gminny konkurs ortograficzny pod hasłem  ,,Trzymaj formę”

III

2012 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie  dyktando – dyrektor Barbara Socha ,

 Marta Lada, Magdalena Mikosz

15

Promowanie na zabawach ,,Andrzejkowych”, karnawałowych zdrowych przekąsek (soki, owoce, woda mineralna)

r.szk.2011 /2012

wychowawcy klas 1 – 6, rodzice

16

Przedstawienie o zdrowiu na ,,Dzień Matki i Ojca” połączone z degustacją zdrowych potraw;

V 2012 r.

Monika Bieszczad, Magdalena Mikosz,  Marta Lada, rodzice

17

,,Euro 2012” - Szkolne mistrzostwa świata w piłce nożnej;

1 czerwca 2012 r.

nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice

18

Podsumowanie celów  i zrealizowanych zadań

VI 2012 r.

Marta Lada

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg