W Publicznej Szkole Podstawowej
w Czarnej
odbywają się następujące
zajęcia pozalekcyjne:

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Barnaś Paulina

Realizacja zadań wynikających z innowacji pedagogicznej: „Biblioteka uczy, bawi, inspiruje…”

wg potrzeb

2.

Bieszczad Monika

Zajęcia rozwijające zainteresowania  w klasie III a i III b.

4

poniedziałek

czwartek

1240- 1410

1150-1325

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym rówieśnicze.

wg potrzeb

3.

Charchut Dorota

Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne w klasie VI a.

1

czwartek

1420-1505

Zajęcia dekoracyjno-plastyczne.

wg potrzeb

4.

Cygan Marta

Zajęcia rozwijające relacje rówieśnicze i społeczne.

1

poniedziałek

1420-1505

5.

Czaja Marta

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie II a.

1

środa

1150-1235

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

wg potrzeb

6.

Hebda Marzena

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

1

wtorek

1150-1235

7.

Knych Zofia

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie VIII a.

1

wtorek

1420-1505

Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – zajęcia wyrównawcze.

wg potrzeb

8.

Kubicka Mirosława

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe.

1

piątek

1330-1410

9.

Kwapniewska-Ostręga Jolanta

Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – zajęcia wyrównawcze.

wg potrzeb

10.

Lada Marta

Zajęcia rozwijające społeczne, w tym  relacje rówieśnicze.

poniedziałek

11.

Majka-Rogowska Grażyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

1

środa

1240-1325

12.

Ostręga Jerzy

Zajęcia z rowerzystami.

2

wtorek

poniedziałek

1415-1500

1330-1415

13.

Ozga Barbara

Wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV – VIII.

4,5

wg planu lekcji

14.

Para Anna

Zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursie przedmiotowym.

wg potrzeb

15.

Pękala Małgorzata

Zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursie przedmiotowym.

1

piątek

1430-1500

16.

Róg Jolanta

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie II b.

1

czwartek

1150-1235

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

wg potrzeb

17.

Sasak Beata

Zajęcia rozwijające zainteresowania  w klasie VIII b.

1

wtorek

1420-1505

Zajęcia wyrównawcze dla chętnych – pogotowie matematyczne,

wg potrzeb

18.

Wilk Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie VI c.

1

środa

1240-1325

Zajęcia wyrównawcze dla chętnych – pogotowie matematyczne.

wg potrzeb

19.

Wulkowicz Marek

Zajęcia z piłki nożnej dla uczniów klas V-VI.

1

poniedziałek

1600-1700

20.

Zielińska Katarzyna

Zajęcia rozwijające relacje społeczne, w tym rówieśnicze.

wg potrzeb

Wykaz zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Bieszczad Monika

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych.

1

środa

1240-1325

2.

Cygan Marta

Zajęcia logopedyczne.

 

3

poniedziałek

środa

czwartek

piątek

730-800

1050-1120

730-800, ;950-1020;1225-1305

715-745

3.

Knych Zofia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów humanistycznych.

1

 

wtorek

1313-1415

4.

Lada Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych.

 

1

piątek

wtorek

1150-1235

1150-1235

5.

Majka – Rogowska Grażyna

Terapia pedagogiczna.

3

 

poniedziałek

wtorek

środa

800-845

1135-1220

800-845

6.

Sasak Beata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów ścisłych.

1

poniedziałek

1240-1325

7.

Zielińska Katarzyna

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

(realizowane w ramach etatu pedagoga).

1

wg potrzeb

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg