Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej

Udział uczniów w konkursach, turniejach i przeglądach - rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Nazwa konkursu, przeglądu, turnieju

Zdobyte miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Nauczyciel - opiekun

MIĘDZYNARODOWE

 

-

-

-

-

OGÓLNOPOLSKIE

 

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

I miejsce

Olga Jensz

Kinga Skowron

Miłosz Szkodziński

Mateusz Kubicki

Jerzy Ostręga

 

XII  Ogólnopolska Liga mistrzów BRD.

II miejsce

Kinga Skowron

Mateusz Kubicki

Nikodem Stawarz

Jerzy Ostręga

 

„Ptaki Fruwaki” – konkurs plastyczny

udział

Zofia Toczyńska

Anna Majka

WOJEWÓDZKIE

 

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

I miejsce

Olga Jensz

Kinga Skowron

Miłosz Szkodziński

Mateusz Kubicki

Jerzy Ostręga

 

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego organizowany przez KO w Rzeszowie.

tytuł laureata

tytuł laureata

(19 miejsce ex aequo)

Anna Para

Jan Para

Wojciech Głowacki

POWIATOWE

 

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

I miejsce

Olga Jensz

Kinga Skowron

Miłosz Szkodziński

Mateusz Kubicki

Jerzy Ostręga

 

Konkurs informatyczny „Podkarpacki Baltie 2019”

awans na szczeblu powiatowym

(konkurs jeszcze nierozstrzygnięty)

Maciej Woźniak

Piotr Urbanek

Oliwia Urbanek

Karol Wilk

Jerzy Ostręga

 

Konkurs „Ciekawe miejsca oraz niezwykłe i wybitne postacie w regionie pilźnieńskim”

II miejsce

Jakub Wantuch

Renata Brzeska

GMINNE

 

Gminny Konkurs Recytatorski poezji Z. Herberta

udział

Maksymilian Lis

Jakub Wantuch

Barbara Toczyńska

Zofia Knych

Paulina Barnaś

 

Gminny konkurs plastyczny – „Pisanka Wielkanocna”

III miejsce

Hubert Lada

Dorota Charchut

 

Gminny konkurs plastyczny -  „Gdy myślę: Mama …”

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

Angelika Nykiel i Weronika Szot

Noelia Dobrowolska,

Szymon Pękala

Dorota Charchut

 

Gminny konkurs matematyczny kl. II-III

udział

Olga Wulkowicz

Hanna Szot

Magdalena Mikosz

 

Gminny konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej

udział

Karol Kubicki

Leon Grzyb

Jakub Laskosz

Bartosz Pękala

Szymon Para

Miłosz Stachowicz

Marta Cygan

 

Gminny konkurs matematyczny

II miejsce

udział

Stanisław Toczyński

Aleksandra Wantuch

Anna Majka

 

„Maraton Matematyczny” w Róży

I miejsce

 

Nikodem Stawarz, Mateusz Kubicki, Damian Knych

Jerzy Ostręga

 SZKOLNE

 

Szkolny konkurs plastyczno-techniczny na zimowy i wiosenny stroik pod hasłem: „Kwiat dziełem doskonałym”

wyróżnienie

Anna Para

Jan Para

Weronika Szot

Dorota Charchut

 

Szkolny konkurs plastyczny pod hasłem: „Orzeł biały – nasza duma”

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Piotr Mika

Kinga Skowron i A.Szwed

Liliana Zdeb i K. Żołądź

Zofia Knych

Renata Brzeska

 

„Polska – moja Ojczyzna” – szkolny konkurs poezji patriotycznej

 

 

Jolanta Kwapniewska-Ostręga

Paulina Barnaś

 

„Kto Ty jesteś? Polak mały” – konkurs recytatorski

udział

A. Kizior

N. Ciebień

M. Kubicki

F. Wyszyński

 

Magdalena Mikosz

 

„Dzieciaki kochają zwierzaki” – konkurs plastyczno-techniczny

udział

Emilia Piekarz, Hanna Szot

A. Piekarz, K. Kapłański

Lena Urbanek, Miłosz Stachowicz, Aleksandra Wantuch, Zofia Toczyńska

Magdalena Mikosz

Anna Majka

 

„Mój pupil” – konkurs fotograficzny

 wyróżnienie

Emilia Piekarz, A.Piekarz

Olga Wulkowicz, A.Cygan

Magdalena Mikosz

 

„Fascynujący świat przyrody” – konkurs plastyczny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

udział

Wojciech Pieróg, Nikola Maziarz

Emilia Lebowa, Igor Duda

Emilia Grzyb, Emilia Kania

Majka Niedziela, Lena Urbanek

Hanna Szot

Magdalena Mikosz

 Anna Majka

 

„Gdy dorosnę będę…” – konkurs plastyczny

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

wyróżnienie

Emilia Lebowa

Wiktoria Sowa, Konrad Kleszcz

Wiktor Derkacz, Maja Niedziela, Emilia Piekarz

Hubert Knych, Brajan Czajka, Adam Piekarz, Szymon Para, Miłosz Stachowicz, Weronika Zdeb, Hubert Knych,  Lena Urbanek

Jolanta Róg

Magdalena Mikosz

Anna Majka

 

„Kto Ty jesteś? Polak mały” – konkurs recytatorski

udział

Zofia Toczyńska

Emilia Kuszela

Wiktor Derkacz

Miłosz Stachowicz

Anna Majka

 

Szkolny konkurs pięknego czytania

I miejsce

II miejsce

II miejsce

Olga Jensz

Zofia Ćwik

Lena Wilk

Grażyna Majka Rogowska

 

Dzieci wiersze piszą – konkurs literacki w ramach innowacji „Odłącz się od komputera, podłącz się do książki”

I miejsce

 

Emilia Lebowa

Grażyna Majka-Rogowska

Katarzyna Zielińska

 

„Zaczarowana zagroda”- znajomość lektury kl. II

I miejsce

 

Stanisław Toczyński

Grażyna Majka Rogowska

 

Kajka i Kokosz – szkoła latania – znajomość komiksu kl. IV

I miejsce

 

Bartłomiej Ryznar

Grażyna Majka Rogowska

 

Konkurs na „Najpiękniejszy strój” dla uczęszczających na świetlicę szkolną uczniów

I miejsce

 

Oliwia Chęciek

Katarzyna Zielińska

Konkursy przedmiotowe - SP

Lp.

Rodzaj konkursu

Etap szkolny – ilość uczniów

Etap rejonowy – ilość uczniów

Etap wojewódzki – ilość uczniów

Miejsce

w woj. etapie konkursu

 

Konkurs z języka polskiego

3

-

-

-

 

Konkurs z języka niemieckiego

2

2

2

Laureat – Jan Para

Laureat – Anna Para

 

Konkurs z języka angielskiego

8

-

-

-

 

Konkurs matematyczny

6

-

-

-

 

Konkurs historyczny

2

-

-

-

Razem

21

2

2

2 laureatów

 

Udział uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum  w Czarnej w akcjach, imprezach,

programach edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwa akcji, imprezy, programu

Nauczyciel - opiekun

Uwagi

1.

 Projekty międzynarodowe:

 

Realizacja projektu „Healthy living; Eco acting” w ramach programu Erasmus+ (współpraca szkół z Hiszpanii, Grecji, Łotwy i Polski).

- organizacja wizyty roboczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej;

- uczestniczenie w wizytach roboczych w Santpedor (Hiszpania), Thiva (Grecja), Ryga (Łotwa)

- opracowanie produktu końcowego – kronika projektu

- promocja projektu w mediach społecznościowych i na platformie

- uzyskanie Krajowej i Europejskiej Odznaki Jakości e-Twinning dla    

  szkoły.

 

 

koordynatorzy:

Magdalena Łączak,

Agnieszka Mądry - Ukowska,

Mirosława Kubicka

Marcelina Sztorc,

dyr. Marta Markowicz

 

 

Projekt realizowany w latach 2017-2019

2.

Realizacja szkolnych projektów, programów, innowacji:

„Program dla szkół”

 

Marta Markowicz

 

Realizacja zadań wynikających z przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Monika Bieszczad

„Bieg po zdrowie” – klasa IV

Marek Wulkowicz, Mirosława Kubicka

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Marta Czaja, Jolanta Róg, Magdalena Mucha

„Trzymaj formę”

Tadeusz Ślusarczyk, Monika Bieszczad

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” – ogólnopolski program eduk., kl. 1

Marta Czaja, Magdalena Mucha

„Profilaktyka fluorkowa”

higienistka szkolna

Realizacja innowacji pedagogicznej: „Czas niepodległości”

 

Zofia Knych, Renata Brzeska,

Anna Para

Realizacja innowacji pedagogicznej: „Odłącz się od komputera, podłącz się do książki”

Grażyna Majka-Rogowska

 

3.

Akcje ekologiczne:

Udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.

 

SU, wych. klas SP

 

Sprzątanie lasu w Jaworniku – akcja ekologiczna połączona z imprezą integracyjną klas VII.

Zofia Knych

Beata Sasak

współpraca ze środowiskiem lokalnym

„Dzień czystego powietrza” pod hasłem „Redukcja CO2 - happening

Agnieszka Mądry Ukowska, Magdalena Łączak, Marcelina Sztorc

 

Kampania – Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wody i powietrza na Podkarpaciu (Erasmus+)

wych. kl. VII, VIII, III gimn.

 

„Czyste środowisko - czysta woda" - kampania informacyjno - edukacyjna na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia wody. 

wych. kl. VII, VIII,

 

Ekoteatr- przedstawienie teatralne dotyczące skutków zanieczyszczeń i sposobów ich eliminacji

Barbara Ozga, Paulina Barnaś, Ewelina Kramarczyk - Ćwiok

 

„Uprawy ekologiczne, a przemysłowe” – debata w języku angielskim

Marcelina Sztorc, Agnieszka Mądry Ukowska, Magdalena Łączak

 

„Marzec miesiącem Wody, Słońca i Ziemi” – akcja SU

SU

 

Wyjście do oczyszczalni ścieków

Paulina Barnaś, Wojciech Głowacki

 

4.

 „My dla innych” – działalność charytatywna Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt:

 

Akcja charytatywna „Pola Nadziei” – zbiórka pieniędzy na Tarnowskie Hospicjum Domowe.

 

 

Ewelina Kramarczyk-Ćwiok

 

 

podziękowanie dla szkoły

Udział w ogólnopolskiej akcji  charytatywnej „Góra Grosza”

SU, J. Ostręga

współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom”

Współpraca z Domem Pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Tarnowie.

Ks. Tajak, Marta Lada, Marta Cygan

Monika Bieszczad, Katarzyna Zielińska

 

Zbiórka słodyczy w ramach akcji Caritas.

Marta Lada

współpraca ze środow. lokalnym

My dla innych, czyli wychowanie przez wolontariat” – zbiórka zabawek i słodyczy.

SU

 

Akcja charytatywna na rzecz WOŚP w szkole oraz zbiórka kwestarska

w Dębicy.

Magdalena Łączak, Jerzy Ostręga, SU

 

Akcje ekologiczne w szkole:
- zbiórka zużytych baterii
- zbiórka makulatury,
- zbiórka butelek plastikowych,

SU

 

akcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych - całoroczna akcja zbierania zakrętek.

SU

 

Całoroczna akcja zbierania karmy dla psów ze schroniska.

„Klub miłośników zwierząt”

Grażyna Majka – Rogowska

Renata Brzeska

Marta Cygan

współpraca ze środowiskiem lokalnym

5.

Imprezy środowiskowe:

 

„Jesienne zabieganie”- Europejski Tydzień Sportu 2018 – włączenie się w ogólnopolską inicjatywę.

 

Jerzy Ostręga, Marek Wulkowicz,

Magdalena Papuga, Michał Kutrzuba

Andrzej Gniwek

 

" Święto pieczonego ziemniaka" - piknik rodzinny połączony z konkursem na danie z ziemniaków w roli głównej.

wych. klas I-IV

 

„Festiwal zupy pomidorowej" - piknik rodzinny połączony z konkursem na najlepszą zupę pomidorową.

Marcelina Sztorc, Agnieszka Mądry Ukowska, Magdalena Łączak

 

„Jasełka bożonarodzeniowe”– przedstawienie dla społeczności lokalnej.

Monika Bieszczad, Anna Majka

Katarzyna Zielińska, Marta Cygan

współpraca ze środowiskiem lokalnym

Część artystyczna podczas gminnych obchodów „Dnia Dziecka”

Marta Lada, Barbara Ozga, Monika Bieszczad

 

6.

 

Akademie okolicznościowe, spotkania tematyczne, warsztaty:

Wrzesień 1939 - akademia

 

Barbara Ozga, Dorota Charchut, Krzysztof Kajpust

 

14 października – Swięto Komisji Edukacji Narodowej (akademia)

Barbara Ozga, Anna Para

 

11 listopada – 100 lat Niepodległej (akademia)

Zofia Knych, Beata Sasak, Krzysztof Kajpust,

 

Jasełka szkolne – uroczystość szkolna

Monika Bieszczad, Anna Majka, Katarzyna Zielińska, Marta Cygan

 

3 Maja - akademia

Mirosława Kubicka, Renata Brzeska, K. Kajpust.

 

Spotkanie z podróżnikiem - Amazonia

Agnieszka Zych

 

 

„Noc filmowa”

Paulina Barnaś

Mirosława Kubicka

Katarzyna Zielińska

 

„W kręgu poezji Zbigniewa Herberta” – wieczór poetycki

SU, Paulina Barnaś

 

Spotkanie autorskie Lucyny Angermann

Paulina Barnaś

 

„Gimnazjaliści dzieciom” – akcja SU czytania baśni i bajek.

SU, P. Barnaś

współpraca ze społecznością lokalną

„Bajkowe poranki w świetlicy szkolnej” – w ramach innowacji „Odłącz się od komputera, podłącz się do książki”

Op. świetlicy

biblioteka

 

Warsztaty Bożonarodzeniowe dla uczęszczających na świetlicę szkolną uczniów

Op. świetlicy

 

Warsztaty przeprowadzone  przez przedstawiciela Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w ramach doradztwa zawodowego

Agnieszka Mądry - Ukowska

 

Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpacia

i Małopolski (doradztwo zawodowe).

zespół ds. doradztwa zawodowego

Świadomie planuję swoją przyszłość –

„Żywa lekcja historii - Ku Niepodległej” – Opowieść o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę

Zofia Knych

 

Szkolny Dzień Dziecka na sportowo

Marek Wulkowicz, Tadeusz Ślusarczyk, Andrzej Gniewek, Michał Kutrzuba

 

Pomoc w organizacji gminnych obchodów „Dnia dziecka”

Marta Lata, Barbara Ozga, Monika Bieszczad

 

8.

Inne:

 

Inicjatywa SU „Skrzynka zaufania”.

 

 

SU, Katarzyna Zielińska

 

„Kobiety, które zmieniły świat” – ekspozycja na parawanach

 

SU, Paulina Barnaś

 

„Pamiętamy o tych, którzy odeszli…” - całoroczna opieka nad cmentarzem wojskowym.

SU

 

Wykonanie kartek świątecznych oraz stroików dla lokalnych instytucji współpracujących ze szkołą.

SU

M. Łączak, P. Barnaś

współpraca ze społecznością lokalną

„Och Święty Walenty” – poczta walentynkowa

SU

 

Mikołajki klasowe i szkolne

SU

 

Dyskoteka Andrzejkowa

SU

 

Zabawa karnawałowa

SU

 

„Święto Polskiej Niezapominajki”

SU

 

„Pozdrawiam Cię…” wysyłanie do chorych uczniów kartek z pozdrowieniami

SU

 

Całoroczna akcja sprawdzania obuwia zmiennego

SU

 

"My Uczniowie" - pasowanie na ucznia klas pierwszych,

Marta Czaja, Magdalena Mucha

 

Spotkanie z policjantem:

Bezpieczne ferie zimowe 2019 – akcja edukacyjna  dla kl. 0-III;

„Odpowiedzialność prawna nieletnich – czyny zabronione prawem” -  kl. VII

Renata Brzeska

Zofia Knych

Beata Sasak

 

Bezpieczne ferie zimowe 2019 – akcja edukacyjna dla klas 0-III przeprowadzona przez uczn. IIIa gimn.

kl. 3a, Barbara Socha

 

„Wakacyjne przestrogi”

wych. klas

 

 

„Rekord dla Niepodległej” – ogólnopolska akcja odśpiewania 4 zwrotek hymnu

Zofia Knych

 

 

Akcja „Wywieś flagę”

J. Ostręga

 

 

„BohaterON – włącz historię” – wyślij kartkę do powstańca – akcja ogólnopolska

Renata Brzeska, Zofia Knych

 

 

.”Alfabet współczesnego patriotyzmu"- plakat, kodeks współczesnego patrioty , mapa myśli., wych 7 8

wych.kl. VII-VIII

 

 

Kartka z życzeniami dla Polski:

·         zredagowanie życzeń dla Polski  ( laurka)

·         pozdrawiam Cię z okazji Święta Niepodległości

( pocztówka).

Wych. kl. IV-VI

 

Publiczne Gimnazjum w Czarnej

Udział uczniów w konkursach w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Nazwa konkursu, zawodów

Nazwa zespołu, klasa, imię

i nazwisko ucznia

Miejsce na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa,  kraju

Nauczyciel - opiekun

Uwagi

Konkursy ogólnopolskie

1.

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Anna Puzon

Wiktoria Igras

Eryk Szęszoł

Kamil Waśko

IX miejsce

Jerzy Ostręga

 

2.

XII  Ogólnopolska Liga mistrzów BRD.

Anna Puzon

Wiktoria Igras

Eryk Szęszoł

Kamil Waśko

I miejsce

Jerzy Ostręga

 

Konkursy wojewódzkie

 

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Anna Puzon

Wiktoria Igras

Eryk Szęszoł

Kamil Waśko

I miejsce

Jerzy Ostręga

 

 

Przedmiotowy konkurs z j. angielskiego zorganizowany przez KO w Rzeszowie

Barbara Puzon

finalistka

Mirosława Kubicka

 

 Konkursy powiatowe

 

XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Anna Puzon

Wiktoria Igras

Eryk Szęszoł

Kamil Waśko

I miejsce

Jerzy Ostręga

 

 

Konkurs ortograficzny w ZST-W w Trzcianie

Barbara Puzon

Wiktoria Gawiec

Gabriela Zbaraza

udział

Barbara Socha

 

 

Powiatowy Konkurs J. Angielskiego dla klas ósmych oraz gimnazjum w Dębicy

Barbara Puzon

 

Anna Puzon, Wiktoria Igras, Katarzyna Lada

III miejsce

 

udział

Mirosława Kubicka

 

 

XVI Konkurs Języka Angielskiego w Zespole szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Barbara Puzon

 

III miejsce

 

Mirosława Kubicka

 

 Konkursy gminne

 

Gminny konkurs plastyczny – pisanka wielkanocna

Wiktoria Gawiec

I miejsce

 

Dorota Charchut

 

 Konkursy szkolne

 

Szkolny konkurs plastyczno-techniczny na zimowy i wiosenny stroik pod hasłem: „Kwiat dziełem doskonałym”

Aleksandra Kuszela

Rozalia Ćwiok

Joanna Ryznar

wyróżnienie

Dorota Charchut

 

 

„Zimowe inspiracje” – konkurs plastyczno-techniczny

Aleksandra Kuszela

Rozalia Ćwiok

I miejsce

II miejsce

 

 

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Rodzaj konkursu

Etap szkolny – ilość uczniów

Etap rejonowy – ilość uczniów

Etap wojewódzki – ilość uczniów

Miejsce

w woj. etapie konkursu

1.

Konkurs polonistyczny

1

1

-

-

2.

Konkurs języka angielskiego

4

1

1

Barbara Puzon - finalistka

3.

Konkurs historyczny

1

-

-

-

4.

Konkurs informatyczny

5

5

5

Szymon Lipiński, Kamil Waśko, Oskar Mikosz, Jakub Kizior, Paweł Knych

5.

Konkurs matematyczny

6

-

-

-

Razem

17

7

6

1 finalistka

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg