27.06.2019
Znaleziono w szkole klucze. Są one do odebrania w sekretariacie szkoły.

12.06.2019
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej informuje, że ze względu na panujące upały w dniach 13-14 czerwca skraca się lekcje do 30 minut, a przerwy międzylekcyjne do 5 minut.

22.05.2019
Szanowni Rodzice!
Zapraszam po odbiór Kart zdrowia ucznia rodziców uczniów kończących Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Czarnej w każdą środę od 8.00 do 14.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego proszę o pisemne upoważnienie dla osoby wybierającej.

pielęgniarka Marta Kusek

20.05.2019


8.05.2019
Zapraszamy do udziału w koncercie muzyki filmowej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej KIK MUZA oraz do udziału w pokazie rowerowym, w którym nasi uczniowie zaprezentują swoje niezwykłe umiejętności – szczegóły na plakatach.

Ponadto informujemy, że w związku z realizacją unijnego programu Erasmus+ i wizytą roboczą w Czarnej uczestników projektu z krajów partnerskich w dniach 13 – 18 maja 2019 r. możliwe są zmiany w organizacji pracy szkoły (o zmianach będziemy informować uczniów na bieżąco w formie ustnej lub poprzez e-dziennik).

Przypominamy, że 16.05.2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W szkole odbywają się wtedy warsztaty, w których uczestniczą uczniowie bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu „Healthy Living; Eco Acting…”