eKlasa IIb

Zadania z j. polskiego: Przyroda budzi się do życia.

Czytanie opowiadania R. Witka "Szafka skarbów"-str.51

- Napisać w zeszycie do j .polskiego odpowiedzi na pytania:

Gdzie ma miejsce akcja opowiadania?,

Kto jest głównym bohaterem ,a kto drugoplanowym?

Z jakiej okazji pani ogłosiła porządki w klasie?                                        

Rozmowy na temat wody jako groźnego żywiołu-na podstawie opowiadania H.Zdzitowieckiej"Powódź"-str.53-54.
- Napisać w zeszycie odpowiedzi na pytania:

Co obudziło główną bohaterkę opowiadania?

Jak wyglądała Wisła po wysadzeniu kry lodowej?

Czym zajmowali się dorośli w czasie zagrożenia?

Układanie i rysowanie historyjki obrazkowej (komiks)-"Uratowane zwierzątko". Wymyślanie przez dzieci przygody wybranego zwierzątka, które jest w niebezpieczeństwie podczas powodzi i ostatecznie się ratuje lub jest uratowane przy pomocy innych  zwierząt lub ludzi.     

Nauka na pamięć wybranej zwrotki wiersza M.Strzałkowskiej"Budki,dudki,bieg i śnieg". Napisać  w zeszycie wyrazy z utratą dźwięczności z wiersza.                      

Świat w wierszu J.Brzechwy"Prima aprilis"-str.57Napisać w zeszycie listę opisanych w  wierszu niezwykłych wydarzeń.

Zadania z przyrody :Przyroda budzi się do życia.                                                                                               

Napisać w zeszycie -Znaczenie wody w przyrodzie i dla ludzi.                                               –

Z platformy i lekcji online dla dzieci ,wybrać dział "Przyroda" dla klasy II, temat:" Co robi Pan Marzec?"

Napisać w zeszycie:

Wpływ pogody marcowej na ludzi i zwierzęta

Składniki przyrody.

Co dzieje się w marcu?

Zagrożenia marcowe, "Marcowa podróż" -film-odpowiedzieć pisemnie "Jakich środków transportu użył Marzec, by odwiedzić Kwiecień .                                                                                           

Zadania z plastyki i techniki: Przyroda budzi się do życia.                                                                      

"Wiosna w klasie"- wykonanie gałązek np: forsycji lub bazi z użyciem bibuły, drucika.    

Malowanie ilustracji do wiersza-str.57"Prima aprilis" -barwy ciepłe i zimne.                             Zadania z matematyki:

Utrwalić mnożenie i dzielenie-zapisać do zeszytu po 10-przykładów ćwiczeń.                         Układamy i rozwiązujemy zadania-wybrać po1-przykładzie z mnożenie i dzielenia ,ułożyć treść ,zapisać i rozwiązać.

Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami-zapisać do zeszytu po  8-przykładów.          Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie do 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego-zapisać  do zeszytu po 8-przykładów.
Zadanie z muzyki: Przyroda budzi się dożycia.                                                                                   

Nauka piosenki: "Przyszła pani wiosna" 


Edukacja polonistyczna - wtorek (24.III)

https://dyktando.online 

Kliknij, rozwiąż dyktando, następnie wybierz klasę 2,reguła(wszystkie). Tytuł” Zakupy ”. Rozwiąż. Następnie wpisz do zeszytu po 4 wyrazy z:ó,u,ż,ch,h.Ułoż po 1-zdaniu z każdą trudnością ortograficzną. Ćwiczymy czytanie 20-minut (dowolny tekst), zapisujemy 3-4-zdania, o czym czytałeś(aś).

Edukacja matematyczna:

http://matzoo.pl  

Klikamy na klasę 2, wybieramy mnożenie, p-kt 15-tabliczka mnożenia w zakresie 50 i rozwiązujemy.

Edukacja plastyczna   

Przeczytaj tekst wiersza ”Pobudka ”z podr. Str.46. Narysuj na kartce z bloku ilustrację do wiersza.

Edukacja polonistyczna – środa (25.III): www.specjalni.pl/2020/03

Przyroda-klasa2, p-kt :10 :Co robią mieszkańcy lasu ?Ćw. 1,odpowiedzi głosowe zapisujemy do zeszytu. Klikamy w główkę z pytajnikiem i wykonujemy polecenia: Co wiosną robią mieszkańcy lasu? I ostatnie ćw. oglądamy film: odp. (pisemnie)”Jakie ptaki i zwierzęta wystąpiły w wiosennym lesie?

Edukacja matematyczna :

 http://www.matzoo.pl  

Klasa2, mnożenie, p-kt15tabliczka mnożenia-test-ćwiczymy. Zapisujemy do zeszytu, 10przykładów. Powodzenia.


Czwartek-26.03.2020                                                                                                                                                                                                                                                           

Edukacja polonistyczna: Temat nr:1- Czy już widać wiosnę w lesie?

Opisujemy wygląd przebiśniegu-ćwiczenia językowe.

Głośne czytanie wiersza "Pobudka"- str.46.Wykonaj zad. nr:1,-4-str.58 z ćwiczeń.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie :Czym pachnie wiosna?  Utrwalenie nazw zwierząt-

 podr.str47 i uzupełnij w ćwiczeniach : ćw.5 str.59.

Czytanie wiersza "Pierwsze kwiatki"- str.48 i wiadomości przyrodniczych- str49 (podr)

.Wykonujemy zad.- str.60-61 z ćwiczeń .

 Zapoznaj się z "Opisem przebiśniegu w podr- str.50 i wykonaj ćw.1,2.                                                                                                                                      

Zapisz w zeszycie

Lekcja        26.03.2020                                                                                                                 

Czy już widać wiosnę w lesie?                                                                                        

Wykonaj wyżej polecone ćwiczenia.   

Edukacja matematyczna: Temat nr:1- Liczymy po dziesięć- rozszerzenie zakresu

 liczbowego do 100.                                                                                                                                                          

Rozwiązujemy zagadki matematyczne na stronie 34, ćw. 1(ćwiczenia).                                                                              

Doskonalimy umiejętności w liczeniu w zakresie 100 ćw. 2,3,4,5 str.34 (Ćwiczenia)

Zad.1,2 str.22 i  zad.1-4 str.23( podręcznik).                                                                                                                                   

Przeliczanie kwot- ćw. 6,-,8 str.35. Rozwiązywanie zadania z treścią ćw.9 str.35 z Ćwiczeń.                                                                                                                                                                  

Zapisz w zeszycie:                                                                                                                                                

Lekcja     26.03.2020                                                                                                                                        

Liczymy pełnymi dziesiątkami.                                                                                                                       

Wpisz ćw. 2,3 ze str.23 z podr.

Edukacja muzyczna: Temat nr:1- Nauka piosenki "Przyszła pani wiosna" Poznanie

 budowy skrzypiec. Tańczymy do piosenki.                                                                                                        

Uczymy się piosenki "Przyszła pani wiosna" ze str.69 i śpiewamy Rodzicom.                                                                                                                                    

Wykonaj ćw.2 ze str69. Zapoznanie z budową skrzypiec ze str.71 ćw.5,6.                                                         

Odsłuchaj na Youtube muzyki A. Vivaldiego "Wiosna z cyklu "Pory roku".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Piątek-27.03.2020

Edukacja polonistyczna: Temat nr.2: Nasze wiosenne porządki.

Przypomnienie tekstu ze strony 51 w podr .Wykonaj ćw.1 ze str.62 z Ćwiczeń.                                  

Tworzymy rodziny wyrazów (przepisz do zeszytu): sprzątać-posprzątać, wysprzątać,

posprzątane, wysprzątane, sprzątanie, sprzątaczka;                                                         

kurz- kurze, kurzy, odkurzacz, kurzyć, wykurzać, zakurzy;                                           

porządek- porządni, porządniccy, porządki, porządnie.                                            

Przeczytaj i wykonaj- ćw.1 str.52 z podręcznika.

Zapisz w zeszycie:                                                                                                                                                 

Lekcja     27.03.2020                                                                                                                                                 

Nasze wiosenne porządki.                                                                                                                               

Wpisz rodziny wyrazów- podkreśl w wyrazach "rz".                                                                                                                                     

Wykonaj pisemnie ćw.2 str.62.

Edukacja matematyczna: Temat nr2: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.                                                                                                               

Obliczanie sum i różnic w zakresie 100- ćw.1,2 str.36 z Ćwiczeń.                                                                         

Etapowe rozwiązywanie zadań tekstowych- ćw.4 str.36 i ćw.5,6 str.37 z Ćwiczeń.

Wychowanie fizyczne: Temat nr1: Ćwiczenia gimnastyczne na materacach.

Ćwiczymy z Rodzicami :turlanie ,przewroty, przeskoki .itp .Powodzenia.

Poniedziałek -30.03.2020

                                                                                                                                                                       Edukacja polonistyczna: Temat nr:3- Groźna woda.                                                                                                                                

Rozmowa o ogłaszanych w mediach akcjach charytatywnych w celu pomocy powodzianom

 .Opowiadanie historyjki obrazkowej-podr.str.55,ćw.1 i z kropką.                                                                                                    

Zapisz w zeszycie ,co było dalej.(zadanie do kontroli). Zapisywanie zdań wg wzoru- ćw. 1

 str.63.

Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó wymieniającym się na o .Układanie zdań  z wyrazami

  z ó niewymiennym -ćw.2 i z gwiazdką(zdania zapisz do zeszytu).                                                                                                                                      

Zapisz w zeszycie:                                                                                                                     

Lekcja      30.03.2020                                                                                                                

Groźna woda                                                                                                                       

Wykonaj wyżej polecone ćwiczenia.   

Edukacja matematyczna: Temat nr:3- Obliczenia pieniężne.

Rachunek pamięciowy- str.38, ćw. 2.                                                                              

Wskazywanie cyfr dziesiątek i jedności ćw. 3 str.38 (Ćwiczenia)                           

Numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania-podręcznik, zad.6,7 str.25                                        

Porównujemy sumy i różnice -ćw.8 str.25.                                                                                           

Wprowadzenie pojęcia grosz i skrótu gr. ,układanie wskazanych kwot- ćw. 1-5 str.24 z podr.

 Rozwiązywanie zadania z treścią ćw.9 str.25 z podr..                                                                                                                                                                 

Zapisz w zeszycie:                                                                                                                                                

Lekcja     30.03.2020                                                                                                                                         

Obliczenia pieniężne. Pojęcie grosz.                                                                                                                     

Przepisz z podr. str.24 wiadomość w fioletowej ramce .Wpisz ćw.3,4,7,9 ze str.24-25 z podr


Wtorek-31 marca                                                                                                                                                                                               

Edukacja informatyczna: Temat nr:1 Gramy w grę "Zadania dla robota"

Wykonaj polecenia z podręcznika str.40,41.

Edukacja polonistyczna(2godz): Temat nr:4 "Potyczki ortograficzne".

 Przypomnienie tekstu ze strony 56 w podręczniku. Wykonaj ćw.2 ze str.56 z podr.(wpisz do zeszytu)-utrwalenie wyrazów z utratą dźwięczności. Robimy ćw.1,2 ze str.64 z Ćwiczeń. Układamy wyrazy w kolejności alfabetycznej-ćw.3,str.64.Zapisz odszyfrowane wyrazy-ćw.4,str.65 oraz ćw.5,str.65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zapisz w zeszycie:

Lekcja 31.03.2020

Wpisz do zeszytu, ,polecone ćwiczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Temat nr:5 „ Wiosenne zagadki”.

 ćw.1. Dyktando: Najpierw rodzic czyta całe dyktando, potem z dzieckiem omawia występujące trudności ortograficzne. Dyktuje po kolei zdania. Uczniowie piszą. Na zakończenie jeszcze raz czyta całość. Po napisaniu , rodzic poprawia błędy na czerwono, a dziecko robi poprawę. Robimy zdjęcie dyktanda i poprawy ,przysyłamy  do oceny(wszyscy do środy).

Dyktando:

Lilka i Ewka pracują z dziadkiem w ogródku. Najpierw zrobiły w nim porządki. Dziadek skopał grządki, a dziewczynki je wyrównały grabkami. Zrobiły równe rowki. Potem otworzyły torebki z nasionami marchewki, rzodkiewki, ogórków i buraczków. Wrzuciły do rowków kolorowe kuleczki oraz białe łezki i przykryły je ziemią. Następnie wodą z konewki podlały świeżo posiane warzywa. Dziadkowi podobała się taka pomoc.

 ćw.2: Wiosenne zagadki i ich rozwiązania (przepisz do zeszytu).

    1.Są bardzo pracowite, w leśnych kopcach ukryte, wiosnę chętnie witają, igliwie na dom zbierają.(mrówki)

    2.Na gałęziach drzewa w pączkach się schowały. Będą z nich oczywiście...(liście)

    3.Gdy nadchodzi wiosny czas, z dalekiego kraju wracają do gniazd.(ptaki)

    4.Na wierzbowych gałązkach puszyste kotki są ukryte.(bazie)

    5.Budzi się wiosną kolczasty zwierz, jeszcze zaspany, to przecież …(jeż)

    6.Wysoko nad polem w wiosenny ranek swym dźwięcznym głosem wita …(skowronek)

    7.Wśród zielonych traw prezentują wiele barw. ( kwiaty)

    8.Z dalekiej Afryki stęskniony przyleciał w rodzinne strony. (bocian )

    9.Przyszła z deszczem i ze słonkiem, ze śpiewem skowronka, rozkwiecona i radosna,    

     upragniona … (wiosna)

    10.Jeszcze wokół śnieg, a już kwitnę, bo jestem … (przebiśnieg )

    11.Biedronki, motyle, żuczki i mrówek gromady, witają wiosnę te … (owady)

            Hasło: Witaj wiosno – proszę napisać na kolorowo

Edukacja matematyczna: Temat nr4: Waga i ważenie.

Wykonaj ćw.1,2 na str.26 w podręczniku.
Poznajemy pojęcia dekagram str.26 podr. Obliczenia wagowe ćw.1,2,3 str.39 z Ćwiczeń.
Zapisz w zeszycie:
Lekcja     31.03.2020
Przepisz z podręcznika ze str.26 z fioletowej ramki oraz przepisz i narysuj rodzaje odważników  dekagramowych-(zapamiętaj).

Wychowanie fizyczne: Temat nr2: Gry i zabawy na czworakach.

Bawimy się z Rodzicami w zabawy naśladowcze:
-skaczące żabki
-biegające pieski
-spacerujące wielbłądy itp.

Środa-01 kwietnia

Edukacja polonistyczna(2godz.):Temat nr:6”Lubimy żartować”

Pisupisu.pl-ortografia,nr:7 wybierz ch czy h.

Przeczytaj wiersz ”Prima aprilis” z podr.-str.57.Wykonaj ćwiczenia(ustnie) z podr.-str.57(ćw.3było).

Czy każdy żart jest zabawny ?-ocena żartów primaaprilisowych-ćw.3,4str.66-67.

Rozwijanie zdań-ćw.1,2 str.66 z Ćwiczeń

Dobieranie przymiotników do rzeczowników-ćw.5,str67(wpisz do lekcji)

Temat :Rymujemy i h piszemy.

Wykonaj ćwiczenie ze str.58 z podr.(wpisz do zeszytu).

Zapisz w zeszycie wg wcześniejszych wzorów(lekcja nr; ,data …) oraz zdanie:

Prima aprilis-dzień żartów ,z łacińskiego tłumaczenia dzień bzdur .To jedyna data w całym roku, kiedy niewinne kłamstwa mogą być wybaczone. -htt:mamadu.pl/135264,prima aprilis-historie żartów-przeczytać.

Edukacja matematyczna: Temat nr:5

Wykonaj zadania „Pomyślę i rozwiążę”str.40 z Ćwiczeń. Zadanie 2 i 4 wpisz do zeszytu. Rozwiąż zadania ze str.27 z podr.,zad.2 wpisz do zeszytu.

Wychowanie  fizyczne: Gry i zabawy z piłkami różnej wielkości-ćwiczymy z Rodzicami: ”Berek”, toczenie, kozłowanie…

Edukacja plastyczna :”Wiosenny kwiat”

http://www.kolorowe obrazki. –Przebiśnieg lub krokus

 –ozdabiamy kulkami z bibuły.


Czwartek-02 kwiecień                                                                                                                                                                                              

Edukacja polonistyczna: Temat nr:8 Piszemy opowiadanie.

Czytamy wiersz „Czemu wróbelku ”i wykonujemy polecenia z podr. str.59(ustnie).

 Wykonujemy zadania z ćwiczeń 1-3- str.68 .Odszukujemy np.; w Encyklopedii wyjaśnienia kto

 to  jest optymista ,a kto pesymista Opowiadamy przygodę Helenki ,korzystając  z

 pytań i wyrazów przy ilustracjach- wpisujemy do zeszytu .                                                                                                                                                                                                                                                                Edukacja matematyczna: Temat nr:6 Dodawanie do 100

Uzupełnianie ćwiczeń zad.1-4,str.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wykonujemy zad.1,str.28 pomagamy sobie patyczkami.

Piszemy lekcja :Dodawanie do 100. Wykonujemy zadania2i3 ze str.28 wg wzoru z zad.1.

Rozwiązujemy zadanie 4 str.28,wpisując treść do zeszytu.

Franek zapłacił za grę 57-zł. I otrzymał 2-zł reszty .Ile Franek miał pieniędzy?

Podkreślamy dane w zadaniu, i piszemy w jednej linii.

Miał                zapłacił               został

X                    57-zł      =          2-zł -to jest równanie

X=2zł+57zł

X=59zł

odp; Franek miał 59 złotych.

W domu

Zad.4.z kropką str.28.

Edukacja muzyczna;2Nauka piosenki” Dziś pierwszy kwietnia”

Śpiewanie piosenki Rodzicom ,wykonanie ćw.1,2 str.73.

 Piątek-03 kwietnia

Edukacja polonistyczna: Temat nr:9 Bezpiecznie na rowerze.

Czytamy czytankę ”Dla kogo ta ścieżka?” i odpowiadamy na pytania 1,2-str.63.

 Następnie wykonujemy ćwiczenia 1,2 str.69 z ćwiczeń.

Omawiamy trasę wycieczki rowerowej przedstawionej na ilustracji-str.61 ćw.1 z użyciem słów

Określających następstwa czasowe. Przypomnienie  zasady pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach:p,b.-ćw.2-str.61

 W zeszycie piszemy notatkę na temat niebezpiecznych zachowań podczas jazdy na rowerze:

Zabrania się: jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach ,czepiania się pojazdów ciągnięcia innych osób ,przewożenia innych osób  jeśli nie ma się  17-lat,rozmow przez telefon.

Edukacja matematyczna: nr7 Odejmowanie w zakresie 100.

Ćwiczenia w zakresie odejmowania w zakresie 100 wg wzoru ćw.1,2 ,8 str.29 -30z podr..

Rozwiązywanie  zagadek matematycznych;str.6 str.3o z ćwiczeń .

Porównywanie sum i różnic-ćw1,4 ze str.42

Rozwiązywanie zadań z treścią:ćw.3,4,7,str.29-30

. Dane:

29 – l. dni zaplanowanych

8 – o tyle byli krócej

7 – l. dni w tygodniu(każdy to wie, dlatego nie jest to napisane w zadaniu)

Szukane:

? – różnica

? – l. tygodni

29 – 8 = 21

21:7 = 3 bo 3x7 =21

Odp. Rybacy byli na morzu 21dni, czyli 3 tygodnie.

Podobnie postępujemy z zad.4

Dane:

79 – l. osób na statku

4 – l. załogi

Szukane:

? – różnica

79 – 4 = 75

Odp. Na statku było 75 pasażerów.

Zad. 5 ,str.43-wypisujemy liczby od największej do najmniejszej( malejąco)

Wychowanie fizyczne: Jeździmy bezpiecznie na rowerze z Rodzicami po własnym ogrodzie.  

Poniedziałek-06 kwietnia

Edukacja matematyczna: Temat nr:8 Dodawanie i odejmowanie w zakresie100.

https://matzoo.pl/klasa2(dodawanie i odejmowanie ,wybieramy ćw17,18)

Wykonaj ćw.1,2,5 na str.43 z ć.w.- porównywanie sum i różnic.

Obliczenia pieniężne określenia o tyle więcej ,o tyle mniej –podr.str.31,zad:1,2

Rozwiązywanie zadań tekstowych-podr.s.31,zad.3,4 i3,4 str.43 z ćw.

Obliczenia pieniężne str.43,zad.6.

Edukacja polonistyczna: Temat nr:10”Co zrobić gdy zdarzy się wypadek?.

Przeczytaj tekst ”Bardzo ważny telefon” ,odpowiedz na pytania :

Kto jest bohaterem opowiadania?

W jaki sposób zachował się Jacek, gdy jego babcia zemdlała?

Dlaczego Jacek rozpłakał się dwa razy?

Wzywamy pomoc!- zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej-wpisujemy do zeszytu.

-Wybieram numer telefonu alarmowego.(112)

           -Witam się.

 - Podaję swoje imię i nazwisko.

  -Mówię co się wydarzyło.

  -Podaję adres zamieszkania.

Numery alarmowe:(wpisujemy do zeszytu) i zapamiętujemy

-997-Policja

-998-Straż

-999-Pogotowie

Wykonujemy ćwiczenie3,s.71

Tworzymy zdania złożone-rola spójników(i, dlatego, więc ,że) w zdaniu.-ćw.2,str.71.

Przypomnienie znaków interpunkcyjnych kończących zdania orzekające, pytające i rozkazujące.-ćw.3,str.71 w ćwiczeniach.

Piszemy w zeszytach lekcja ,data.

Przepisujemy:

Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej i pozostałe ćwiczenia(te do wpisu).Religia

Temat: Muszę się poprawić.

Wyjaśnienie głównych prawd katechezy: Jezus, który chce, by nasze życie było udane, wzywa nas do nawrócenia. Nie chodzi tu tylko o wyrabianie nawyków bądź odwracania się od złego postępowania na siłę, prawie bez Jezusa. Bardziej chodzi o zmianę sposobu myślenia. Nawracać się to stawać się lepszym, to zmieniać nieustannie swoje myślenie na takie, które podoba się Panu Jezusowi.

Wykonaj ćwiczenia w podręczniku na str. 79-81.

Naucz się warunków dobrej spowiedzi.


Poniedziałek - 30.03.2020r.: Temat: Wielki Post Czasem nawrócenia.

Obejrzy filmik: https://youtu.be/sFQH9bXmGBQ, https://youtu.be/R5TWMt9_A-I

Wielki Post pomaga nam przygotować się do wyjątkowego wydarzenia. Przypomina o tym, że ludzie żyjący wiele wieków przed nami przygotowywali się , by spotkać Boga. My też przygotowujemy się do tego przez Wielki Post. W lepszym przygotowaniu się do Wielkiego Postu pomagają nam: post, jałmużna, modlitwa. Podpisz rysunki w podręczniku na str. 83. W podręczniku na str. 84 napisz w jaki sposób będziesz postępował w czasie Wielkiego Postu.

 

Czwartek – 02.04.2020r.: Temat: Przeżywamy Wielki Tydzień.

Obejrzyj filmik: https://youtu.be/RM6YAfIl6Z4

Po obejrzeniu Kroniki Wielkiego Tygodnia z programu Ziarno uzupełnij ćwiczenia w podręczniku na str. 160-161.Język angielski

piątek 26.03.2020 lekcja nr 4 według planu lekcji

Temat: A health diet – zdrowa dieta – ćw. w czytaniu i rozumieniu.

Otwórz podręcznik na stronie 46. Przeczytaj podane zdania od 1-5 pod obrazkami i spróbuj je dopasować do powyższych obrazków.Powtórz je. Z pomocą rodziców zapisz w zeszycie zdania i zastanów się, które produkty są zdrowe dla nas. Następnie przepisz podane słowa do zeszytu wraz z ich tłumaczeniem:

meat – mięso

strong – silny

keep you healthy – utrzymuje Cię w zdrowiu

sweets – słodycze

sandwiches – kanapki

potatoes – ziemniaki

cereal – płatki śniadaniowe

cheese – ser

yoghurt – jogurt

teeth – zęby

bones - kości

Pod słówkami dopisz jeszcze 2 zdania:

I like healthy food.  – ……………………….

 Unhealthy food……….. –

Wykonaj zadania 2 zgodnie z poleceniem. Wybierz 4 zdrowe produkty i dopisz je do powyższego zdania. W zdaniu drugim dopisz 4 niezdrowe produkty.

Wykonane zadania w formie zdjęć zeszytu oraz ćwiczeń prześlijcie do mnie poprzez tradycyjny e-mail.

Za wykonane zadania w ćwiczeniach jest „plus”.

Na stronie internetowej wydawnictwa znajdują się dodatkowe ćwiczenia i gry, doskonalące poznane słownictwo. Zachęcam dzieci do skorzystania: https://elt.oup.com/student/goldsparks/level2

games – gry

 picture dictionary – słowniczek obrazkowy

songs – piosenki.

Ważne! Naucz się nowych słówek na przyszły piątek!


poniedziałek  30.03.2020 lekcja nr 4,5 według planu lekcji

Topic: Bob, Olly and Snapper – historyjka.

Podręcznik str. 47, zad. 1. Jeżeli masz płytę, posłuchaj historyjki.

Wypisz nowe zwroty do zeszytu

I’m hungry – jestem głodny

Do you like seaweed? – czy lubisz wodorosty?

My favourite food – moje ulubione jedzenie

See you later! Do zobaczenia później

Poćwicz czytanie historyjki i naucz się nowo poznanych zwrotów.

Homework

Wpisz brakujące wyrazy

I………………….hungry.

…………you like…………?

My………………..food

 

wtorek 31.03.2020r. lekcja 4 według planu lekcji(klasa 2a) lekcja 4 według planu lekcji klasa 2b 3.03.2020r.

Topic: Buckingham Palace – wiadomości o krajach anglojęzycznych.

Oglądnij filmik o Buckingham palace na you.tube.com

Nastepnie jeżeli masz płytkę posłuchaj tekstu z zadania 1, a następnie spróbuj go przeczytać.

Zapis notatkę do zeszytu

Buckingham Palace is the Oueen’s home. It’s in London. Many people come here. They want to see ‘The Changing of the Guard’. Pałac Buckingham jest domem królowej. Jest on w Londynie. Wiele osób przychodzi do niego. Chcą oni zobaczyć zmianę warty.

Narysuj St Mary’s church i go podpisz.

Na stronie internetowej wydawnictwa znajdują się dodatkowe ćwiczenia i gry, doskonalące poznane słownictwo. Zachęcam dzieci do skorzystania: https://elt.oup.com/student/goldsparks/level2Język angielski 

poniedziałek  06.04.2020 lekcja nr 4,5 według planu lekcji

Topic: Easter Time – lekcja okolicznościowa.

Narysuj koszyczek a w nim wszystko, co kojarzy Ci się ze Świętami Wielkanocnymi. Natępnie przepisz słówka

 

Easter – Wielkanoc

Easter bunny – zajączek wielkanocny

Easter egg – pisanka

Easter chick – kurczaczek

Daffodil – żonkil

Basket – koszyszek

Happy Easter! Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych

Dla chętnych: ćwiczenia z learningapps.org (Easter)

wtorek 07.04.2020r. lekcja 4 według planu lekcji(klasa 2a)

Topic: Revision – powtórzenie wiadomości z działu.

Powtórz słownictwo z działu 4 ‘Food’; zwroty – Can I have…?; Look at the menu; Here you are; I’m still hungry; I wish for more fish; I like…; I don’t like…; Do you like…?; My favourite food; Point to…; a healthy diet; See you later!; Do you like seaweed?

Practice Test – test z działu 4 odbędzie się 17.04.2020 r.Religia

Poniedziałek - 06.04.2020r.

Na początku pomódl się w intencji ustania epidemii: Ojcze nasz ..., Któryś za nas cierpiał rany, Jezus Chryste, zmiłuj się nad nam.

Temat: Odkrywamy Boże dary. Katechizm str. 86 – 89.

Obejrzyj przykłady: https://youtu.be/972dDFoeJXo, https://youtu.be/YCelkqmkxMs, https://youtu.be/BicPrP-gr9I

Wyjaśnienie głównych prawd katechezy: Bóg udziela nam różnych darów, ponieważ nas kocha. Często tych darów nie dostrzegamy, ale jeśli zaczniemy ich poszukiwać, to zauważymy, że są dookoła nas – w domu, szkole, w kościele, w wolnym czasie, w przyrodzie. Dary to miedzy innymi: talenty, zdolności (które sprawiają, że każdy człowiek jest inny), wolność, jedzenie, możliwość uczenia się, chodzenia do szkoły i do kościoła. Największym darem Pana Boga dla ludzi jest Jezus, który dla nas poniósł śmierć i zmartwychwstał.

Wykonaj ćwiczenia ze str. 87 i 88.Wtorek-07 kwiecień                                                                                                                                                                                              

Edukacja polonistyczna(2-godz): Temat nr:11Przygotowania do świąt.

Czytamy wiersz „Wielkanoc ”i wykonujemy polecenia 1,2,3 z podr. str.81.

 Czytamy tekst „Jajka pełne barw” ”i wykonujemy zadania z ćwiczeń 1-3- str.84 .

Lekcja  Temat nr:12 Wokół jajka wielkanocnego.

https://e-podręczniki.pl/kl2 Wiosna

Klikamy z lewej strony w chmurkę ,następnie w jajko(blok26)  i wykonujemy ćwiczenia z

Balonikiem(wszystkie moduły oraz klikamy w ciasteczko moduł:1,2,3,4.powodzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Edukacja matematyczna: Temat nr:9 Dodawanie i odejmowanie do 50.

https//e-podręczniki.pl/kl2 Wiosna

podobnie jak na j. polskim ,otwieramy-jajko i robimy ćwiczenia z modułu 5:

obliczanie wyników, wyodrębnianie cyfry dziesiątek i jedności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Edukacja informatyczna nr2”Wielkanocna pisanka.”-praca z programem Paint.

Narysuj za pomocą programu graficznego Paint -pisankę-kraszankę ,podpisz ją(praca do oceny na środę).

Edukacja plastyczna nr2 Kolorujemy obrazek o tematyce świątecznej.

Proszę o pokolorowanie obrazka-koszyczka wielkanocnego lub kurczaczków(te ,które podałam),technika dowolna (praca do oceny).

 

Środa-08 kwietnia

Edukacja polonistyczna: Temat nr:13 Życzenia świąteczne.

Czytamy ćwiczenie 4 ze str,85 z ćwiczeń i kolorujemy tę kartkę w której są odpowiedzi na

 wszystkie  pytania z ćwiczenia.

Otwieramy zeszyt piszemy Lekcja ,nr, datę i przepisujemy:

Kto składa życzenia?

Z jakiej okazji?

Czego życzy?

Komu tego życzy?

Teraz układamy życzenia dla wybranej osoby(Rodzic sprawdza poprawność) i przepisujemy na kartkę świąteczną(kartkę wykonamy na zajęciach technicznych).

Następnie klikamy na https://e-podręczniki.pl/kl2 Wiosna

Klikamy z lewej strony w chmurkę ,następnie w jajko(blok26 ) i wykonujemy ćwiczenia z

klockiem(wszystkie moduły ),a późnie w serduszko i robimy 1,2,3 –moduły.

Edukacja techniczna: Kartka świąteczna wg własnego pomysłu- wycinanka z papieru kolorowego. Proszę Rodziców o zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystanie z nożyczek .(praca do oceny).

Edukacja matematyczna: nr10 Ćwiczenia utrwalające umiejętność pamięciowego liczenia do 50

https://e-podręczniki:pl/kl2 Wiosna

Wykonujemy obliczenia pamięciowe (dodawanie, odejmowanie ,mnożenie) z modułu 4(z

 serduszka) „Lany poniedziałek” z bloku26 (jajko).

Wychowanie fizyczne: Spacer na świeżym powietrz po własnym ogrodzie

lub podwórku pod opieką rodziców.

Edukacja przyrodnicza: Poznanie własności ziemi ogrodowej i piasku.

Wykonujemy ćwiczenie3 ze str,70 z Ćwiczeń wg instrukcji ,wyniki zapisujemy w

tabelce, następnie rysujemy listek w ćw. 4 str.70,gdzie rośliny znajdują lepsze

 miejsce do życia.

 

       Drodzy Uczniowie ,Szanowni Rodzice.

Z okazji Świąt Wielkanocnych;, życzę Wam błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego, zdrowia ,spokoju i smacznego jajka.

                                     Wychowawczyni

 

 

 

 


  Środa-15 kwiecień    

                                                                                                                                                                                          

Edukacja polonistyczna: Temat: Potrafimy udzielić pomocy.

W zeszycie piszemy temat, a następnie ćw. 1. rysujemy drzwi, a na nich nr 1, obok piszemy literę P ,a następnie dowolny owoc, pod owocem piszemy w = m. Powstał nam rebus, który należy rozwiązać i hasło wpisać do tematu. Pytamy dzieci:

 Jakim wypadkom ulegają podczas zabaw na podwórku?

Kiedy potrzebna jest pierwsza pomoc?

Co to jest apteczka i co się w niej znajduje?

Wykonanie ćw.3 ze str.73- odkodowanie i zapisanie zaszyfrowanych nazw przedmiotów należących do wyposażenia apteczki.

Praca z  podręcznikiem  str.66 ,czytamy teksty informacyjne zapoznające ze sposobami udzielania pierwszej pomocy.

Zwracamy dziecku, szczególną uwagę, że po udzieleniu pomocy należy wezwać pomoc. Wykonujemy ćw.1 ze str.72 – utrwalamy ważne telefony.

 Następnie w zeszycie piszemy ćw.2 i  pisemnie odpowiadamy na pytania:

1.Jak się nazywasz?

2.Co się stało?(pomysł zdarzenia wg ucznia)

3.Jaki jest adres miejsca wypadku? (uczeń pisze swój adres , celem utrwalenia).

Rozmawiamy z dzieckiem o tym; jak uniknąć wypadków, przypominamy zasady bezpieczeństwa wykonując ćw.2 ze str.72 i ćw.4 ze str.73.

 Na koniec wpisujemy do zeszytu na kolorowo zdanie: „Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków, należy zmienić zachowania, które mogą być ich przyczyną.”

 

  Edukacja matematyczna: Temat: Odczytujemy wskazania zegara-godziny i minuty.

Proszę przygotować zegar(może być zrobiony z tektury i koreczka), na którym dziecko, będzie mogło ustawiać czas.

 Otwieramy książkę na str.32 i dziecko głośno czyta zad.1  - odpowiada na zadane pytanie(o 11.00).

Czytamy zad.2, wpisujemy do zeszytu temat, zad.2 i zapisujemy godziny wskazane przez zegary w podręczniku. Czytamy zad.3 – wykonujemy polecenia na zegarze do ćwiczeń, a następnie wpisujemy do zeszytu:

1godzina to 60 minut

1godz. = 60 min

Pół godz. to 30 min

 15 min to  kwadrans.

W zad.1,str.44 obliczamy, o której godz. zaczyna i kończy się druga lekcja (proszę o ustawienie godzin na zegarze do ćwiczeń).

W zad.2 ,str.44,wpisujemy godz. na zegarze czerwonym oraz rysujemy wskazówki na pozostałych (przypominam, że krótsza wskazówka wskazuje godziny, a długa – minuty).

Zadanie 3 i 4 robimy ustawiając czas na zegarach .

 

Edukacja społeczna: Dobroć i uśmiech w naszym życiu.

Głośne czytanie tekstu ze str.68-69-uzupełnianie odpowiedzi w ćw.1-74 w ćwiczeniach.

Cudowna zmiana- uczucia  bohaterki opowiadania i zmiana, jaka w nich zaszła-

Ćw2 str.74

Wpis do zeszytu: Lekcja ,nr, data

„-Najważniejsze jest dobro w sercu i uśmiech na twarzy.”-na kolorowo

„Dobry uśmiech mam ,bo zasady znam!”-ćw.3,4 str.75 z ćwiczeń.

Edukacja plastyczna: Rysowanie autoportretu w pogodnym nastroju(praca do oceny).

Edukacja fizyczna: ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy naśladowcze i bieżne.

Zabawy z Rodzicami na świeżym powietrzu np: ”Złap swoją parę” ,”Rób tak-nie rób tak” ,”Wiewiórki w dziupli”.

 

Czwartek-16 kwiecień

 

Edukacja przyrodnicza: Od kwiatu do owocu

Czytamy wiersz ”Sad rozkwita” i odpowiadamy na pytania-1,2 ze str.70 z podr. (ustnie) oraz ćw.1 str.76 z ćwiczeń.

Następnie czytamy tekst „Od kwiatu do owocu”, ,uzupełniamy ćwiczenia 1,2 ze str.76 z ćwiczeń.

Poznawanie pisowni wyrazu pszczoła ,tworzenie rodziny tego wyrazu, układanie

I zapisywanie zdań ćw3,str76

Omówienie etapów powstania owocu:ćw;4,5,,6 str.77-78.

Zapis w zeszycie: Lekcja ,nr ,data

Wpisujemy: ćw 5,ze str.77zćwiczeń

 

Edukacja matematyczna: Temat: Czas – godziny i minuty.

https://matzoo,kl2 pkt 10: Która godzina?- ćwiczenia na zegarze.

Wykonujemy  zadanie 1,2 z podr.,str.33  i zapisujemy w zeszycie. Ćw .3-utrwalenie godzin na zegarze

Otwieramy ćwiczenia na str.45, czytamy zad. 1 ,dorysowujemy wskazówki zegarom (przypominam, że mała wskazuje godziny, a duża minuty) lub piszemy, którą godzinę wskazuje zegar.

W zadaniu 2 zastanawiamy się jak wygląda obecnie dzień dziecka (o której wstaje, je śniadanie, odrabia lekcje, bawi się, czyta, je obiad, kolację itp.). Następnie uczeń pisze temat, zad.2 str.45 i pisze co robi przez cały dzień i o której godzinie – np. 7.00 wstaję, myję zęby, ubieram się i jem śniadanie.

 

Edukacja muzyczna: Nauka piosenki „Śmingus”

Śpiewanie Rodzicom piosenki z ułożonym przez siebie układem ruchowym.

 

Piątek-17 kwiecień

 

Edukacja przyrodnicza: Wiosenne prace.

Https://e-podręczniki.pl/kl2 Wiosna,blok27-Jesteśmy gotowi do hodowli roślin-temat119 Wiosna w polu-wszystkie moduły.

Omówienie ilustracji z podr., str.72-ćw.1,uzupełnienie zadań z ćwiczeń1,2 str.79

Zapis w zeszycie Lekcja nr, data

Wykonanie ćw.3 str.79.Przepisanie do zeszytu :

Rola-pole uprawne.

Ogród-miejsce przeznaczone do uprawy roślin, zwłaszcza warzywnych i ozdobnych.

Rodziny wyrazów: rola- rolnictwo, rolnik ,rolniczy, rolny

Ogród-odrodniczy,ogrodnik,ogrodowy,ogrodnictwo,ogrodniczy,odródek.

Czytamy zdania w ćw.1,2,str.73,wyszukujemy wyrazy z rz w tekście i w diagramie, zapisywanie w kolejności alfabetycznej do zeszytu(praca do kontroli).

 

Edukacja matematyczna; Zadania tekstowe.

Proszę przygotować kostkę do gry.

Ćwiczenia rachunkowe-ćwiczenia2,5 z podr.34

Obliczenia kalendarzowe, zapisywanie dat w zeszyci:zad1 z podr.34

Dodawanie i odejmowanie-obliczenia z wykorzystaniem kostki do gry,1,4 z podr.46

Rozwiązywanie zadań tekstowych,zad3,5,str.46.

Obliczenia zegarowe-2,str46.Obliczenia pieniężne-zad5.str.46.

 

Edukacja fizyczna :Gry i zabawy terenowe równoważne i bieżne pod opieką Rodziców.

Ćwiczenia równoważne ;przejście po kłodzie drzew lub po linii ułożonej z patyków, przenoszenie naturalnych okazów ,skok dosiężny do gałęzi drzewa, rzuty na odległość szyszkami, kawałkami kory.

Zabawy bieżne: trucht połączony z pokonywaniem naturalnych przeszkód ,slalom między drzewami, wyścigi .

Zabawa „Ptasi berek” -przed dotknięciem berka może uchronić przyjęcie pozycji jednego  z ptaków np.: bociana(stanie na jednej nodze itp.

 

Poniedziałek-20 kwiecień

 

Edukacja matematyczna :Doskonalenie umiejętności rachunkowych-obliczenia w zakresie 100.

Ćwiczenia rachunku pamięciowego- „Wyścig w parach”, ”Wyścig do 0-matematyczne gry stolikowe- podr. str.35.

Różne sposoby dodawania do 100-podr.str.36 ,zad.1,3,oraz str.47 zad.2 z ćwiczeń

Rozwiązywanie zadań tekstowych-str.36 ,zad.2,i z ćwiczeń zad.1,4 str.47.

Obliczenia pieniężne-str.47,zad.3 z ćwiczeń.

 

Edukacja polonistyczna: Co słychać wiosną u zwierząt?

 Czytanie wiersza „Dlaczego cielę ogonem mielę?-str.74-75

Odpowiadamy pisemnie na jedno a wybranych pytań:

O czym mucha brzęczy nam do ucha?

Dlaczego cielę ogonem mielę?

Po co krowie Rogo na głowie?

Ćwiczenia językowe-ćw.2,str.80 z ćwiczeń wg polecenia.

Dobieranie wyrazów z tej samej rodziny-ćw.3,str.80 z ćwiczeń.

Pisanie opowiadania:(str.76-77 z podr.)

Kiedy i gdzie to się działo?

Co się wydarzyło?

Jak to się skończyło?

Nadanie tytułu historyjce ,porządkowanie zdań, wyodrębnienie części opowiadania i zapisanie do zeszytu(praca do kontroli).

 Religia

Czwartek 16.04.2020r. Temat: Zwycięstwo Jezusa darem dla człowieka. Katechizm str. 89-91.

Na początku pomódl się w intencji ustania epidemii: Ojcze nasz ...,

Wysłuchaj piosenki: https://youtu.be/l6djoOEjwNY

Zaśpiewaj piosenkę „Rysuję krzyż …” : https://youtu.be/jIt6drkOdRg

Najważniejszym świętem dla chrześcijan jest Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pana Jezusa. „ Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” (J 11,25).

Podczas okresu wielkanocnego, chrześcijanie pozdrawiają się tak: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Obejrzyj z rodzicami filmik: https://youtu.be/DK5CznaOaMA. Wykonaj ćwiczenia ze str. 90-91.Język angielski

lekcja 4 według planu lekcji

Topic:  Practice test – sprawdzian z działu 5.

Proszę o uzupełnieniu testu i odesłaniu odpowiedzi( mogą być w zeszycie) na mój adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godz. 15(17.04.2020r.)