Komunikat

     Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego, dyrektor PSP w Czarnej podjął decyzję o przejściu szkoły w przyszłym tygodniu na nauczanie zdalne. Kształcenie na odległość - lekcje on-line dla uczniów klas 0-8 prowadzone będą w dniach 26 – 30.10.2020 r. wg obowiązującego planu lekcji, przy uwzględnieniu ewentualnych zastępstw / nieobecności nauczycieli.

O kolejnych decyzjach dotyczących funkcjonowania naszej szkoły będziemy Państwa na bieżąco informować.

Szczegóły dotyczące organizacji nauczania zdalnego przekażą (poprzez e-dziennik) wychowawcy klas.

 

Pozdrawiamy
Dyrekcja PSP w Czarnej


 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg