Goethe Zertifikat A2 – Certyfikat z języka niemieckiego na poziomie A2  z oceną bardzo dobry

     29 lutego uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w egzaminie potwierdzającym umiejętności samodzielnego i poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie zarówno na tematy z życia codziennego, jak również tematy z dziedziny kultury języka  niemieckiego na poziomie A2.

Cześć pisemna trwająca ok. 120 min. obejmowała:

- rozumienie tekstu słuchanego,

- rozumienie tekstu czytanego,

-wypowiedź pisemna.

 Egzamin ustny (ok. 10 -15 min) składał się z:

- samodzielnej prezentacja informacji zawartych w artykule, własne komentarze,

- prowadzenie dyskusji z partnerem rozmowy.

Wyniki końcowe naszych uczniów:

Anna Para 93/100%

Jan Para 94/100%

Czekaliśmy tak długo, ponieważ wyniki były w maju a dyplomy uczniowie otrzymali w czerwcu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

 

                                                                                                                Małgorzata Pękala

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg