HARMONOGRAM WRĘCZANIA  ŚWIADECTW SZKOLNYCH

W związku z pandemią COVID -19 w roku szkolnym 2019/2020, zmianie ulega harmonogram zakończenia roku szkolnego i wręczania świadectw szkolnych. Chętni uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni uczniów, mogą odebrać świadectwa szkolne z rąk wychowawców klas, ale przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w ściśle określonym harmonogramie. (W szczegółowym harmonogramie ujęto: podział uczniów z poszczególnych klas na mniejsze grupy wg kolejności alfabetycznej, nr drzwi, którymi uczniowie powinni wejść do szkoły i ją opuścić, nr sali, w której uczniowie spotkają się z wychowawcą, godzinę przyjścia do szkoły i godzinę jej opuszczenia przez daną grupę uczniów oraz przewidziano czas na dezynfekcję sal między poszczególnymi grupami uczniów danej klasy. Podczas całego pobytu na terenie szkoły obowiązuje wszystkich zasłanianie ust i nosa przy użyciu np. maseczki, wychowawcy klas będą mieć dodatkowo założone  rękawiczki. Przypominamy, że przy wejściu i wyjściu ze szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce! Ze względów sanitarnych prosimy o nieprzynoszenie do szkoły żadnych dodatkowych rzeczy, w tym kwiatów. Najlepszym podziękowaniem będzie dla Nas szczere dziękuję.

Najmłodsi z kl. 0/rodzice uczniów kl. 0 oraz uczniowie/rodzice uczniów kl. 1-3 będą mieli możliwość odbioru dyplomów ukończenia i świadectw szkolnych już w czwartek 25 czerwca 2020 r., a uczniowie kl. 4-8 będą mogli odebrać świadectwa szkolne w piątek 26 czerwca 2020 r. – SZCZEGÓŁY W HARMONOGRAMACH dla kl. 0-3 oraz kl. 4-8; linki poniżej.

Jeśli czują Państwo jakąkolwiek obawę przed posłaniem dzieci do szkoły po odbiór świadectw szkolnych, to zapraszamy po ich odbiór do sekretariatu szkoły w kolejnych dniach,  (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, tel. 14 6761011).

Uwaga: Przybycie ucznia/rodzica/opiekuna prawnego do szkoły po odbiór świadectwa jest równoznaczne z zapoznaniem się i pełną akceptacją Procedur Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie oddziału przedszkolnego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej (Procedury znajdują się na stronie szkoły w zakładce aktualności).

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie ww. Procedur Bezpieczeństwa oraz harmonogramu odbioru świadectw szkolnych. Zabrania się przychodzenia do szkoły wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczonym czasem spotkania z wychowawcą. Niezwłocznie po zakończeniu „spotkania w klasie” należy opuścić teren szkoły.

 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami w tym wyjątkowo trudnym dla wszystkich roku szkolnym 2019/2020.

Dyrekcja PSP w Czarnej

Klasy 0 - III

Klasy IV - VIII

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg