KOMUNIKAT

Przypominamy, że piątek 12.06.2020 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ponadto przypominamy, że w dniach 16–18.06.2020 r. przeprowadzone zostaną egzaminy ósmoklasistów, a dla uczniów kl. 1-7 są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że  termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania upływa 16.06.2020 r., a tryb ubiegania się o ocenę wyższa niż przewidywana opisany jest w statucie szkoły.

W dniu 18 czerwca odbędzie się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej PSP w Czarnej.

Dyrekcja PSP w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg