Do 7 czerwca przedłużono ograniczenia w funkcjonowaniu szkół

     Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało zawieszone do 7 czerwca 2020 r.:

Od 25 maja uczniowie klas 0-3 mieli możliwość powrotu do szkół w nowym rygorze sanitarnym. Rodzice jednak, w trosce o zdrowie zarówno dzieci, jak i członków rodziny, zdecydowali o pozostawieniu dzieci w domach i nie złożyli stosownych deklaracji. Tym samym, na obecną chwilę i z woli rodziców, szkoła nie uruchamia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z klas 0-3. W przypadku zmiany Państwa decyzji dotyczącej uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych prosimy o przekazanie tej informacji wychowawcy z dwudniowym wyprzedzeniem.

Decyzją MEN, od 25 maja będą możliwe konsultacje nauczycieli z uczniami klas 8. Natomiast od 1 czerwca możliwość konsultacji będą mieli wszyscy uczniowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące konsultacji dla szkół. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia; np.: 4m2 na osobę, 2m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (1uczeń – 1 stolik). W grupie może przebywać ograniczona liczba osób… to tylko niektóre wytyczne… . W opublikowanych na stronie MEN zaleceniach podkreślono, że z konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Jeśli uczeń jest chory lub choruje albo jest w izolacji lub kwarantannie ktoś z domowników, nie powinien umawiać się na konsultacje! (To samo dotyczy oczywiście nauczycieli). Ewentualną potrzebę konsultacji uczniowie powinni zgłaszać wychowawcy klasy, który w porozumieniu z nauczycielami i dyrektorem szkoły ustali termin konsultacji oraz zapozna ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego „w nowej rzeczywistości”.

Od 25 maja będzie również możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej w innych niż dotychczas godzinach i z zachowaniem nowego rygoru sanitarnego. Więcej informacji już wkrótce na stronie szkoły.

Przypominamy, że w dniach 16  - 18 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy dla uczniów kl. 8.

Minister Edukacji Narodowej tłumaczy, jak będą wyglądały tegoroczne egzaminy ósmoklasisty: „Maseczki będą obowiązywały w momentach, gdy poruszamy się w przestrzeni publicznej. Podczas egzaminu […] nie będzie trzeba zasłaniać ust i nosa”. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania tegorocznych egzaminów kl. 8 pojawiły się już na stronie CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Szczegóły zainteresowanym przekażą wychowawcy.

Ponadto przypominany, które dni są wolne w naszej szkole od zajęć dydaktycznych:

1 czerwca

12 czerwca

16 -18 czerwca (egzaminy kl. 8)

24 czerwca

Dyrekcja PSP w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg