Nauczanie zdalne do 24 maja

    Egzaminy w czerwcu

     Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu dalszych działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Do 24 maja 2020 r. przedłużona została więc  przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Nauka w dalszym ciągu będzie odbywać się na odległość. Egzaminy ósmoklasisty mają zostać przeprowadzone w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. z zachowaniem odpowiednich środków.

W najbliższych dniach rząd zapowiada ogłoszenie decyzji w sprawie organizacji zajęć opiekuńczych dla młodszych dzieci, czekamy więc na kolejne wytyczne.

Przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów/niejasności związanych z kształceniem na odległość - należy kontaktować się w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt np. poprzez e-dziennik czy adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami).

Życzymy dużo zdrowia 

Dyrekcja PSP w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg