OBOWIĄZEK SZKOLNY – FREKWENCJA -  KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

     Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Pragniemy Wam przypomnieć, że pomimo zmiany metod i form nauczania (nauczanie zdalne) nie uległ zmianie wymóg realizacji obowiązku szkolnego. W związku z tym zwracamy się do Was z apelem, abyście pamiętali, że uczniowie oprócz wymogu „realizacji materiału” zamieszczanego w zakładce eNauczanie  (znajdującej się na stronie szkoły) są zobligowani również do systematycznego  uczestniczenia w lekcjach online (przy użyciu aplikacji Microsoft Teams). Wykaz lekcji online   uczniowie otrzymali od wychowawców klas kilka dni wcześniej.

Informujemy również, że w przypadku nieobecności podczas lekcji online, uczeń będzie miał wpisaną nieobecność w danym dniu przy  lekcji, z tego przedmiotu, w której nie uczestniczył. Rodzic (tak jak to było w naszej szkole od lat) ma 7 dni na usprawiedliwienie u wychowawcy nieobecności dziecka na lekcji (a w czerwcu na bieżąco). Wtedy zamiast „nieobecność” w e-dzienniku pojawi się wpis „u”, czyli nieobecność usprawiedliwiona.  Jeśli uczeń opuszcza lekcje bez przyczyny lub z błahego powodu, wówczas nieobecność taka nie będzie usprawiedliwiona. Dostosowując się do obecnej sytuacji, dopuszczamy formę przekazywania usprawiedliwień poprzez wiadomość od rodziców wysłaną z e-dziennika czy np. rozmowę telefoniczną. Uwzględniając jednak specyfikę zdalnego nauczania, problemy techniczne, sprzętowe, kłopoty z Internetem czy ogólnie mówiąc „z łącznością”, które mogą wystąpić – ustala się, że w takich przypadkach wychowawca zmieni uczniowi wpis w e-dzienniku z „nieobecność” na ”obecność”. (Uczeń oczywiście będzie zobowiązany do  nadrobienia  zaległości z lekcji korzystając z zakładki eNauczanie lub uprzejmości kolegów i koleżanek z klasy, którzy brali udział w lekcji online). W sytuacji, gdy to nauczyciel z powodów technicznych, nie połączy się z uczniami podczas planowanej lekcji online – uczniowie będą mieć wpisaną „obecność” i  będą zobowiązani do pracy  przy wykorzystaniu zakładki eNauczanie, która nadal w pełni funkcjonuje na stronie szkoły.

     Drodzy Rodzice!

Prosimy o monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci, terminowe usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach online oraz zgłaszanie wychowawcy (np. poprzez e-dziennik) wszelkich problemów związanych z kształceniem na odległość.

Życzymy zdrowia

Dyrekcja PSP w Czarnej

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg