Komunikacja między nauczycielami i uczniami
w związku z nauczaniem online

Już wkrótce nastąpi doprecyzowanie sposobu komunikacji pomiędzy nauczycielami, a uczniami. W odpowiednim czasie wszyscy zostaną powiadomieni poprzez e-dziennik (eNauczanie/komunikaty/aktualności/wiadomość).

To dla nas wszystkich nowa i trudna sytuacja. Wciąż dociera do nas ze wszystkich stron komunikat, że musimy być odpowiedzialni. Odpowiedzialni za siebie i za innych. Powinniśmy być także zdyscyplinowani i to na wielu płaszczyznach. Zachęcamy więc do potraktowania nauki online, nie tylko jako obowiązku, ale raczej jako „przygody edukacyjnej”. Wykorzystajmy ten czas możliwie najowocniej. Nasze grono pedagogiczne jest gotowe do reorganizacji procesu edukacyjnego. Liczymy na ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wierzymy w samodyscyplinę naszych uczniów!

W związku z tym bardzo proszę uczniów o zapoznanie się z treściami online, na podstawie których nauczycie się/przypomnicie sobie, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta
http://szymkiewicz.pl/porady-komputerowe/jak-dziala-poczta-elektroniczna-czesc-1/
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/jak-poprawnie-pisac-oficjalne-e-maile-krotki-poradnik/vq9x5y0

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg