Uwaga! Komunikat !

     Nieprzewidziana przerwa w zajęciach dydaktycznych w szkole nie jest czasem wolnym od nauki. W związku w tym proszę wszystkich uczniów o odwiedzanie strony internetowej szkoły (menu: eNauczanie) i wykonywanie poleceń zgodnie z zamieszczanymi tam sukcesywnie przez nauczycieli instrukcjami. Rodziców uczniów proszę o zmotywowanie swoich dzieci do wymienionych działań.

Egzamin ósmoklasisty - zestawy zadań powtórkowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie o godzinie 9:00 będą dostępne nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego o godzinie 15:00 - rozwiązania – adres strony: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/.

Dyrektor szkoły – Marta Markowicz

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg