PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY W I SEMESTRZE W R. SZK. 2019/2020

     10.01.2020 r. tj. w piątek przed feriami zimowymi, odbył się apel podsumowujący pracę szkoły w I semestrze r. szk. 2019/2020. Pani dyrektor Marta Markowicz przedstawiła zestawienia dotyczące wyników w nauce, zachowania oraz frekwencji poszczególnych klas. Tego dnia na forum szkoły zaprezentowali się uczniowie wyróżnieni za naukę oraz 100% frekwencję, co zostało utrwalone na pamiątkowych zdjęciach. Pani dyrektor zapoznała także społeczność szkolną z sukcesami, jakie w I semestrze odnieśli uczniowie naszej szkoły. W tym przypadku również nie obyło się bez sesji zdjęciowej. Wszyscy wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz otrzymali pochwałę i gratulacje od dyrektora szkoły z życzeniami dalszych sukcesów. Uczniów, którzy nieco słabiej wypadli w klasyfikacji semestralnej pani dyrektor zachęcała i motywowała do wytężonej pracy w II semestrze.

Kończąc swe wystąpienie Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udanego i przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz powrotu do szkoły w poniedziałek 27 stycznia 2020 r.

Krótka statystyka kl. I –III:

 • Najwyższą frekwencję uzyskała klasa IIIa – ok. 97,8%
 • Frekwencja kl. I–III – ok. 95,3%
 • Za 100% frekwencję wyróżnionych zostało 30 uczniów kl. I-III, co stanowi ok. 28,6%

Krótka statystyka kl. IV–VIII:

 • Najwyższą frekwencję uzyskała klasa IV – ok. 96,2%
 • Frekwencja kl. IV-VIII – ok. 93,7%
 • Za 100% frekwencję wyróżnionych zostało 23 uczniów kl. IV-VIII, co stanowi ok. 13%
 • Wyróżnionych za naukę (ze średnią ocen od 4,75 i zachowaniem co najmniej bardzo dobrym) w kl. IV-VIII zostało 29 uczniów, co stanowi ok. 16,5%.
 • Klasa z najwyższą średnią ocen to klasa IV ze średnią ocen 4,40
 • Średnia ocen szkoły (kl. IV-VIII) to 3,97
 • Najwyższą średnią ocen 5,21 uzyskała uczennica kl. 5a Olga Jensz
 • Zachowanie wzorowe uzyskało 45 uczniów kl. IV-VIII, co stanowi ok. 25,6 %.

Szkolne sukcesy:

 1. BRD: 8 m-ce w Europie w XXXIV Europejskim Turnieju Edukacji Drogowej w Genewie

          Olga Jensz, Daria Malec, Mateusz Kubicki, Miłosz Szkodziński, Kinga Skowron.

 1. KONKURSY KURATORYJNE: do III (wojewódzkiego) etapu zakwalifikowali się:

          - Anna Para i Jan Para z j. niemieckiego,  
          - Filip Sutkowski z matematyki oraz z chemii.

 1. XXIII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY - do finału zakwalifikowali się:

          Maciej Woźniak, Adam Łukasik, Eryk Szęszoł

 1. POWIATOWY KONKURS Z J. NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „Einfach fit in Deutsch”

          I miejsce – Jan Para, III miejsce – Anna Para

 1. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE

          II miejsce w zawodach powiatowych i udział w zawodach wojewódzkich:
          Jakub Labak – bieg na 1000m
          Dawid Gawiec – skok w dal
          II miejsce w zawodach powiatowych w biegu na 300m
          Hubert Tomala
          III miejsce w zawodach powiatowych w pchnięciu kulą
          Witold Perlik

 1. KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

          I miejsce w gminie
          I miejsce w powiecie
          II miejsce w rejonie

 1. KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

          III miejsce w gminie

 1. MINI PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW

          I miejsce w gminie
          II miejsce w powiecie

 1. PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT

          I miejsce w gminie

Magdalena Łączak

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg