"Ucho Biblioteki" nr 1

     W ramach realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej „Biblioteka, Uczy, Bawi, Inspiruje…” prezentujemy pierwszy numer kwartalnika „Ucho Biblioteki”. Gazetkę szkolną opracowali nasi uczniowie pod opieką koordynatorów innowacji. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością.

*klik*

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg