Cyberprzemoc – profilaktyka

     Na zaproszenie pedagoga Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej policjanci wzięli udział w spotkaniach z uczniami, których tematem była cyberprzemoc stosowana wobec rówieśników oraz jej skutki i konsekwencje. W czasie prelekcji poruszono zagadnienia z zakresu zagrożeń płynących z sieci. Policjanci podkreślali, że szybki rozwój technik teleinformatycznych przynosi ludziom mnóstwo korzyści m.in. łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Niestety niesie też za sobą negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, które coraz częściej dotykają młodych ludzi.

W celu zapobiegania takim zjawiskom policjanci z Posterunku Policji w Czarnej przeprowadzili  profilaktykę w klasach IV – VIII. Mundurowi, w czasie spotkań, szeroko omówili zjawisko cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Dla zobrazowania zagrożeń internetowych wykorzystali spoty filmowe, pokazujące jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z internetu oraz jakie skutki może nieść pozornie niewinny żart związany z nagrywaniem rówieśników telefonem.

Funkcjonariusze w rozmowie z uczniami wyjaśnili, jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy. Nie zabrakło także rad jak reagować na agresję słowną w sieci oraz jak chronić się przed tego typu zjawiskami. Policjanci apelowali do uczniów, aby nie nawiązywali podejrzanych znajomości przez sieć oraz nie udzielali zbyt wielu informacji o sobie i swojej rodzinie, gdyż nigdy nie ma pewności co do prawdziwych intencji internetowego rozmówcy.

Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg