Mediacja ma moc

     Mediacje rówieśnicze, to coraz bardziej popularna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia. Mediatorem szkolnym może zostać uczeń cieszący się zaufaniem wśród rówieśników, niezaangażowany bezpośrednio w spór, bezstronny, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktu w oparciu o współpracę. Zadaniem mediatora rówieśniczego jest pomoc kolegom w takiej wzajemnej komunikacji, która pozwoli na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań. Zorganizowanie na terenie szkoły grupy osób zajmujących się mediacjami rówieśniczymi, pod opieką nauczyciela – mediatora, skutkuje zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów, a w efekcie obniżeniem przemocy w szkole.

W dniach 18 i 20 listopada b.r. przeprowadzono w naszej Szkole warsztaty z zakresu mediacji, podczas których uczniom przedstawiono podstawowe informacje na temat mediacji szkolnych/rówieśniczych oraz istoty osoby, jaką jest mediator szkolny/rówieśniczy. W ramach Szkolnego Klubu Mediatora, wybrani uczniowie brali udział w podstawowym szkoleniu interpersonalnym prowadzonym przez p. Halinę Mianowską – mediatora Podkarpackiego Centrum Mediacji w Rzeszowie.

Szkolenie interpersonalne składało się dwóch modułów po 6 godzin, w trakcie których uczniowie zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: konfliktu, komunikacji interpersonalnej, zarządzania decyzjami w konflikcie, zarządzania emocjami w procesie pojawiania się i wychodzenia z sytuacji konfliktowych. Celem szkolenia interpersonalnego, obok zaznajomienia z zagadnieniami komunikacji i podstaw mediacji było dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rówieśniczej. Szkolenie stanowiło punkt wyjścia do otrzymania certyfikatu mediatora rówieśniczego.

U mediatorów rówieśniczych tj. (kl. 5a) Faustyny Baran, Nikoli Boroń, Olgi Jensz, Emilii Kulas, Leny Nosal, (kl.6a) Maksymiliana Knycha, Bartłomieja Mindy, Aleksandry Szwed, Gabrieli Waśko, (kl. 6c) Roksany Ćwiok, Mai Mysony, (kl.7) Krystiana Kubickiego, Julii Kuty, Anny Pary przede wszystkim dało się zauważyć ogromną radość, zaangażowanie i fascynację mediacjami.

W ramach działań dla rodziców wynikających z realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego na rok szkolny 2019/20 podczas zebrania ogólnego 18.11.2019r. na hali sportowej odbyło się szkolenie dla rodziców. Spotkanie to, miało na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w szkole na linii rodzic – nauczyciel, rodzic – rodzic, uczeń – rodzic. Pani mediator podkreśliła, że mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu satysfakcjonującym w równym stopniu obie strony. To kompromis, który strony wypracowują wspólnie, przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora. Mediacja może być pomocna właściwie we wszystkich konfliktach (sporach rodzinnych, pracowniczych, sprawach karnych i wielu innych), jeśli tylko ludzie chcą się porozumieć.

Koordynator/mediator szkolny Katarzyna Zielińska

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg