Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
                                                                                                                                       
Jan Twardowski

     Akcje „Szkoła pamięta” i „Zapal znicz pamięci”

     Nasza szkoła bierze udział w akcjach, których celem jest  pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W listopadzie w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Wspominamy  naszych bliskich oraz tych, którzy zapisali się w historii naszej ojczyzny. Pamięć o tych ludziach jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.W ramach akcji nasza cała społeczność uczniowska podjęła różnorodne działania:

 1. Uporządkowanie cmentarza wojennego;
  2. Zapalenie zniczy i złożenie wiązanek na grobach żołnierzy;
  3. Udekorowanie kwiatami i zniczami grobów bezimiennych;
  4. Odwiedzenie grobów zmarłych nauczycieli; 
  5. Wykonanie gazetki tematycznej promującej wśród społeczności uczniowskiej akcje: „Szkoła pamięta” i „Zapal znicz pamięci”;
  6. Wyjścia klasowe do miejsc pamięci i na cmentarze.

Zofia Knych

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg