Pasowanie uczniów klas pierwszych                           

                                  Dziecko otoczone pochwałami uczy się być pewnym siebie;
                                  Dziecko otoczone uczciwością uczy się być uczciwym;
                                  Dziecko otoczone bezpieczeństwem uczy się ufać;
                                  Dziecko otoczone aprobatą uczy się szanować samego siebie;
                                  Dziecko otoczone miłością uczy się kochać i obdarzać miłością;

     Dnia 10 października 2019 r. do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej zostało włączonych 26  wychowanków klasy I. Honorowymi gośćmi tejże uroczystości byli  Radni Gminy Pani Małgorzata Pękala, Pan Wojciech Labak oraz dyr. Szkoły Pani Marta Markowicz oraz  zastępca dyr. Pani Magdalena Łączak. Uczniowie w pięknych, ludowych  strojach wkroczyli z dumą w rytmie ,,Poloneza”  na halę gimnastyczną, aby pod hasłem "Jestem Polakiem, jestem uczniem” zademonstrować zebranym gościom i rodzicom swoje nabyte  umiejętności i wiadomości. Podczas występu uczniowie wzorowo zdali swój pierwszy egzamin z historii swojego kraju, znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i taneczne wykonując "Trojaka”, "Walczyka”,  taniec do piosenki "Nasza klasa”  i w "Słonecznej wycinance”. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów przyrzeczenia  uczniowskiego. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor. Otrzymał przy tym pamiątkowy  "Dyplom pasowania na ucznia”, a ponadto obecni radni przygotowali dla pierwszaków niespodziankę w postaci upominku, jakim były plecaczki i odblaskowe opaski dla każdego ucznia. Wszystkie dzieci były bardzo skupione i wzruszone. Dopełnieniem świętowania był przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

                                                                                                                                Marta Lada

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg