Spotkanie rodziców z policjantem

     Cyberprzemoc, nieuczciwi wirtualni znajomi, konsekwencje prawne cyberprzemocy – to zagadnienia, które przekazywał policjant asp. sztab. Jerzy Labak podczas spotkania z rodzicami w dniu 12.09.2019 r. w ramach pedagogizacji rodziców. Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Podkreślił, że przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne, w najgorszych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw. Pan Jerzy Labak  mówił również na temat zagrożeń, z którymi mogą spotkać się dzieci podczas korzystania z Internetu. Przestrzegał przed nadmierną ufnością młodych ludzi w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Wspomniał o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka, o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Starał się uwrażliwić rodziców na fakt nadmiernego korzystania z komputera przez dzieci, które może prowadzić do ich uzależnienia.  Wspólnie z uczestnikami spotkania starał się wypracować bezpieczny model korzystania z masmediów. Wskazał kilka zasad, jak należy chronić dzieci i młodzież przed cyberprzemocą, mówił również o konieczności kontrolowania treści oglądanych przez młodych ludzi, a także o konsekwencjach prawnych związanych z cyberprzemocą.

Spotkanie było częścią realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego (działania dla rodziców), a jego głównym celem było uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z Internetu przez ich dzieci, a także zapoznania ich z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomego, mądrego odbiorcy i jednocześnie użytkownika mediów.

Katarzyna Zielińska

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg